Środki ostrożności przy postępowaniu Canon L24

Przed podłączeniem aparatu Canon L24 należy zachować szczególne środki ostrożności. Przede wszystkim należy upewnić się, że wszystkie kable i wtyczki są właściwie podłączone i zamontowane. Należy również upewnić się, że aparat jest dobrze zabezpieczony i wyłączony. Przed użyciem aparatu należy sprawdzić, czy wszystkie części i akcesoria są w dobrym stanie technicznym i czy żadne z nich nie uległy uszkodzeniu. Należy też upewnić się, że aparat jest prawidłowo ustawiony i przygotowany do użycia. Po każdym użyciu należy wyłączyć aparat i odłączyć wszystkie kable.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Canon L24

 1. Bezpieczeństwo
 • Środki ostrożności

 • Informacje dotyczące przepisów

  WEEE (EU&EEA)

Góra strony

© CANON INC. 2019

Przewożąc skaner do innej lokalizacji, pamiętaj o poniższych kwestiach.

Ważne

 • Aby zapewnić bezpieczny transport skanera, zapakuj skaner w mocne pudło, tak aby jego spód znajdował się na dnie pudła, i wypełnij wolną przestrzeń materiałami ochronnymi.
 • Jeśli transportem skanera zajmuje się firma spedycyjna, należy poprosić o oznaczenie pudła napisem „OSTROŻNIE”, aby urządzenie znajdowało się cały czas w pozycji spodem do dołu.
 1. Odłącz kabel USB.

 2. Zabezpiecz pokrywę dokumentów za pomocą taśmy samoprzylepnej, aby pozostawała zamknięta.

  Przestaw przełącznik blokady skanera na spodzie skanera w kierunku znacznika blokady (), aby go zablokować, a następnie zapakuj urządzenie do torby. 0/PL/SU/screens/t_lock_switch. jpg" alt=""/>

  Owiń skaner materiałami ochronnymi, a następnie włóż go do pudła.

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beata Ostrzycka

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla pielęgniarek POZ wytyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarka POZ.

Organizacja pracy pielęgniarki POZ w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:

 1. wizyty domowe – tylko pacjenci wymagający pilnej wizyty domowej w przypadkach uzasadnionych medycznie - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 2. wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – minimalizuj wizyty - tylko pacjenci z pilnym skierowaniem na zabiegi pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ
 3. teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

Wizyty domowe

 1. Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych, wyłącznie do pacjentów pilnych! Zminimalizuje to ryzyko dla Ciebie i pacjenta transmisji infekcji COVID-19
 2. Pacjent stabilny powinien być poinformowany poprzez rozmowę telefoniczną o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Pacjent powinien otrzymać również informację o możliwości otrzymania kodu do e- recepty oraz środków pomocniczych poprzez łączność telefoniczną.
 3. Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ, powinny być poprzedzone wcześniej wywiadem telefonicznym, z pacjentem lub jego rodziną. Wiedza zdobyta podczas wywiadu epidemiologicznego telefonicznego pozwoli na podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas wizyty domowej oraz pozwoli na dokładne zaplanowanie działań podczas wizyty domowej.
 4. W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

  • czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
  • czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?
  • czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
  • czy pacjent lub ktoś z domowników obserwują u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych - jak gorączka po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

  Jedna z tych odpowiedzi twierdząca powoduje, że pilna wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się bezwzględnie z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej!

  Środki ochrony indywidualnej zgodne z wytycznymi GIS i WHO

  UWAGA!  Jeżeli pacjent informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba z domowników ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu – proszę ustalić w porozumieniu z lekarzem POZ- teleporadę lekarza POZ. Lekarz POZ podejmie wówczas decyzję co dalej z pacjentem. Natomiast, gdy pacjent informuje, że jest z kontaktu, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy) powinien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o konieczności kontaktu telefonicznego ze stacją SANEPID (proszę podać pacjentowi telefon do SANEPID).

  Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochrony indywidualnej

  PAMIĘTAJ!!!
  Brak dostępności do środków ochrony indywidualnej powoduje, że wizyta domowa powinna zostać przełożona do czasu otrzymania lub wyposażenia pielęgniarkę w środki ochrony indywidualnej!!!

  Nie narażaj siebie na zakażenie i przymusową izolację.
  Pozbawisz przez to innych pacjentów opieki, której przecież potrzebują!

  Zalecany zestaw środków ochrony indywidualnej, dla personelu opiekującego się osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie

 5. 3 - czerwone plastikowe worki- ponumeruj worki 1, 2, 3
 6. 1- worek plastikowy w innym kolorze
 7. 2 pary rękawiczek
 8. Maska twarzowa z filtrem HEPA ewentualnie chirurgiczna
 9. Fartuch ochronny nieprzesiąkliwy (lub flizelinowy jeżeli wizyta jest dedykowana wykonaniu iniekcji, innych zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek)
 10. Gogle lub przyłbica
 11. Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
 12. Pamiętaj o związaniu lub upięciu włosów
 13. Do wizyty domowej przygotuj tylko niezbędny i potrzebny do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt.

  Organizacja wizyty domowej

 14. Umów telefonicznie wizytę domową
 15. Zbierz wywiad epidemiologiczny zgodnie z procedurą wskazaną wyżej. Zbierz potrzebne informacje w celu zaplanowania wizyty
 16. Poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, w którym przebywa chory bezpośrednio przed wizytą
 17. Poproś aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał tylko pacjent, bez rodziny
 18. Poproś aby pacjent miał założoną maskę jednorazową w trakcie pielęgniarskiej wizyty, w sytuacji gdy jej nie posiada, a wynika to z przeprowadzonej wcześniej rozmowy telefonicznej, weź ze sobą dodatkową maskę. Jeśli nie ma takiej możliwości poproś pacjenta, aby zasłonił usta i nos np. ręcznikiem
 19. Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa chory powinien być drożny, drzwi do pokoju chorego otwarte
 20. Załóż środki ochrony indywidualnej zaraz po wejściu do domu
 21. Zastosuj poniższy algorytm
  Algorytm zakładania środków ochrony osobistej

 22. Swoje wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego innego koloru niż czerwony.
 23. Pamiętaj o zasadzie: „nic po niżej łokcia” co oznacza, że nie możesz mieć na ręku zegarka, pierścionków, innych ozdób na nadgarstkach.
 24. Zepnij włosy.
 25. Przed założeniem środków ochrony indywidualnej, zdezynfekuj ręce i nadgarstki roztworem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
 26. Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne)
 27. Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić na pierwsze rękawice
 28. Załóż maskę ochronną z filtrem HEPA przykładając starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by dobrze przywierała (bez żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską), zlokalizuj metalowy pasek i rozmieść na twarzy tak, by środek był w okolicach nosa. Jeżeli nie posiadasz maski z filtrem HEPA, zastępczo załóż maskę chirurgiczną i dopasuj metalowy klips na nosie.
 29. Załóż okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę
 30. Załóż rękawice zewnętrzne (drugie)
 31. Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia.

  Pamiętaj! w domu chorego masz ograniczone możliwości bezpiecznej wymiany maseczki.

  1. Wizyta powinna trwać jak najkrócej, maksymalnie 15 minut.
  2. Wszystkie zalecenia po wizycie powinny być omówione poprzez teleporadę
  3. Algorytm zdejmowania środków ochrony osobistej

  4. Zdejmij zewnętrzne rękawice wraz z fartuchem ochronnym i umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
  5. Zdejmij gogle lub przyłbicę i natychmiast umieść w 2 czerwonym worku (po powrocie z wizyty będziesz musiała je umyć i zdezynfekować)
  6.  zdezynfekuj rękawice wewnętrzne
  7. Zdejmij maskę ochronną twarzową, (jeżeli użyłaś maski z filtrem hepa pamiętaj aby najpierw zdjąć taśmy nagłowia potyliczną i szyjną i trzymając czaszę maski odsuń maskę od twarzy zdejmując ją- umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
  8. Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwonym worku,
  9. Worek zwiń i włóż do 3 czerwonego worka.
  10. Zamknij szczelnie tak aby w trakcie jazdy samochodem brudne akcesoria nie miały możliwości przemieszczania się
  11. Zdezynfekuj dłonie i nadgarstki preparatem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
  12. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który użyłaś podczas udzielania świadczenia 
  13. Zdejmij środki ochrony osobistej stosując poniższy algorytm​​​​​​
  14. Pamiętaj!

   Pacjent, który wymaga pilnej wizyty pielęgniarki rodzinnej – uzasadnionej jego stanem zdrowia, nie może pozostać bez opieki!

   Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
   Na bieżąco śledź ogłoszenia i komunikaty Ministra Zdrowia!
   Sytuacja zmienia się dynamicznie.

   Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ w trakcie epidemii koronawirusa

  15. Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ – harmonogram
  16. Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pielęgniarki POZ odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów harmonogramem.
  17. Każdy pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń pielęgniarskich musi być przyjęty z zachowaniem bezpieczeństwa – przeprowadź wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS-CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19 (schemat jak wyżej)
  18. Świadczenia wykonuj z założeniem środków ochrony indywidualnej
  19. Pacjent do gabinetu pielęgniarki POZ powinien wejść w maseczce ochronnej, przekaż maseczkę ochronną pacjentowi natychmiast po wejściu do przychodni
  20. Wizyta powinna trwać krótko
  21. Wywietrz gabinet po każdym pacjencie
  22. Nie zapominaj o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji
  23. Dezynfekuj klamki oraz miejsca dotykowe kilka krotnie w ciągu dnia
  24. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz- glukometr, stetoskop oraz każdy inny
  25. Wszystko dokumentujemy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta

   Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

  26. Przygotuj się do teleporady, przygotuj dokumentację pacjenta
  27. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy. 
  28. Udzielaj teleporady jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi.
  29. Udzielanie kilku teleporad jednocześnie - grozi popełnieniem błędu!
  30. Jeżeli udzielasz teleporady a w trakcie przyszedł pacjent do gabinetu, poproś aby zaczekał. Udzielanie jednoczasowo dwóch konsultacji obarczone jest błędem!
  31. Zawsze pytaj pacjenta czy dobrze zrozumiał, to o czym rozmawialiście
  32. Formułuj jasno zalecenia i upewniaj się czy pacjent będzie je stosował
  33. Edukuj pacjenta, monitoruj telefonicznie efekty edukacji
  34. Kontroluj. Jeżeli wydałaś zalecenia, poproś aby pacjent dzwonił i zwrotnie informował o realizacji zaleceń.
   Jeżeli to możliwe poproś o przysłanie zdjęcia, aby się upewnić, że nie doszło do błędu.
  35. Wszystkie teleporady muszą być udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

   Ważne!
   Pamiętaj o wpisaniu również godziny teleporady.

   Może się zdarzyć, że będziesz zmuszona poddać się obowiązkowej kwarantannie. W domu masz małe dzieci lub osobę starszą, poproś Wojewodę z Twojego terenu o wskazanie miejsca odbycia kwarantanny poza domem. Masz takie prawo.

   Telefon znajdziesz na stronie Zarządzania Kryzysowego właściwego Urzędu Wojewódzkiego

   Pamiętaj!
   W Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych istnieje możliwość rozmowy z psychologiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy -skontaktuj się z Twoją Okręgową Izbą a otrzymasz pomoc psychologiczną.

   Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uruchomiło porady dla pielęgniarek. Masz wątpliwości – zadzwoń i upewnij się abyś czuła się bezpieczna. tel. 22 398 18 72

   WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

   Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  36. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.
  37. W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.
  38. Badanie może być przeprowadzone dla personelu medycznego bez konieczności pojawienia się typowych objawów jak gorączka, kaszel, duszność.
  39. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).
  40. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS- CoV-2
  41. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.
  42. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.
  43. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.
  44. Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
   Sytuacja zmienia się dynamicznie.

Środki ostrożności przy postępowaniu Canon L24

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Canon L24

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Canon L24