Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Cleandesign Gsd930t

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Cleandesign Gsd930t pozwala użytkownikom na dostosowanie działania swojego urządzenia do wymagań swoich indywidualnych potrzeb. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego polega na instalacji nowych aktualizacji, które mogą poprawić wydajność urządzenia, poprawić jego bezpieczeństwo oraz zwiększyć jego funkcjonalność. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Cleandesign Gsd930t umożliwia korzystanie z najnowszych technologii i zapewnia, że urządzenie działa zgodnie z najnowszymi standardami. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może również poprawić wydajność, czułość i wydajność urządzenia, co zwiększa komfort użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Cleandesign Gsd930t

Uwaga: Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem uzyskiwania aktualizacji sterowników w Windows jest zawsze Windows Update. Jeśli masz problemy z Windows Update, możesz sprawdzić, czy którykolwiek z linków znajduje się w witrynie Update Windows może pomóc w pierwszej kolejności.

Przed rozpoczęciem

Aktualizacje sterowników dla Windows oraz wiele urządzeń, takich jak karty sieciowe, monitory, drukarki i karty wideo, są automatycznie pobierane i instalowane za pośrednictwem Windows Update. Już prawdopodobnie masz najnowsze sterowniki, ale jeśli chcesz ręcznie zaktualizować lub ponownie zainstalować sterownik, oto jak:

Aktualizacja sterownika urządzenia

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń.

  2. Wybierz kategorię, aby wyświetlić nazwy urządzeń, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) to, które chcesz zaktualizować.

    Wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.

    Wybierz opcję Aktualizuj sterownik.

    Jeśli system Windows nie znajduje nowego sterownika, możesz spróbować znaleźć go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonać podane w niej instrukcje.

Ponowne instalowanie sterownika urządzenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) nazwę urządzenia, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj.

Uruchom ponownie komputer.

System Windows spróbuje ponownie zainstalować sterownik.

Więcej pomocy

Jeśli nie widzisz pulpitu i zamiast tego widzisz niebieski, czarny lub pusty ekran, zobacz Rozwiązywanie problemów typu niebieski ekran lub Rozwiązywanie problemów z czarnym lub pustym ekranem.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje Windows
Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą Intel® SSD...
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Cleandesign Gsd930t

Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Cleandesign Gsd930t

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Cleandesign Gsd930t