Dostrajanie Aeg S63300kdx0

Aeg S63300kdx0 to profesjonalny kombi piekarnik, który łączy w sobie wszystkie potrzebne funkcje do przygotowania doskonałych potraw. Piekarnik posiada wiele przydatnych funkcji, w tym automatyczne dostrajanie temperatury, które zapewnia idealne wyniki pieczenia. Automatyczne dostrajanie temperatury polega na regulacji temperatury w zależności od rodzaju potrawy i wymagań użytkownika. Piekarnik Aeg S63300kdx0 zapewnia równomierne pieczenie i regulację temperatury między dolną a górną częścią piekarnika, co jest szczególnie przydatne przy gotowaniu dużych potraw. Dodatkowe funkcje, takie jak auto-off, pozwalają na oszczędność energii i zapobiegają przypaleniu potraw.

Ostatnia aktualizacja: Dostrajanie Aeg S63300kdx0

Omówienie dostrajania automatycznego - Azure SQL Database | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 5 min

Dotyczy: Azure SQL Database Azure SQL Managed Instance

Azure SQL Baza danych i Azure SQL Managed Instance automatyczne dostrajanie zapewnia szczytową wydajność i stabilne obciążenia dzięki ciągłej dostrajaniu wydajności na podstawie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Automatyczne dostrajanie to w pełni zarządzana inteligentna usługa wydajności, która używa wbudowanej inteligencji do ciągłego monitorowania zapytań wykonywanych w bazie danych i automatycznego poprawiania ich wydajności. Jest to realizowane dzięki dynamicznemu dostosowaniu bazy danych do zmieniających się obciążeń i zastosowaniu zaleceń dotyczących dostrajania. Automatyczne dostrajanie uczy się w poziomie ze wszystkich baz danych na platformie Azure za pośrednictwem sztucznej inteligencji i dynamicznie ulepsza akcje dostrajania. Tym dłużej baza danych działa z automatycznym dostrajaniem, tym lepiej działa.

Azure SQL Baza danych i Azure SQL Managed Instance automatyczne dostrajanie może być jedną z najbardziej wpływających funkcji, które można umożliwić zapewnienie stabilnych i szczytowych obciążeń bazy danych.

Co może zrobić automatyczne dostrajanie

 • Automatyczne dostrajanie wydajności baz danych
 • Automatyczna weryfikacja zysków wydajności
 • Automatyczne wycofywanie i samodzielna korekta
 • Historia dostrajania
 • Dostrajanie skryptów akcji Transact-SQL (T-SQL) na potrzeby wdrożeń ręcznych
 • Skalowanie w poziomie możliwości na setki tysięcy baz danych
 • Pozytywny wpływ na zasoby metodyki DevOps i całkowity koszt posiadania
 • Bezpieczne, niezawodne i sprawdzone

  Operacje dostrajania stosowane do baz danych są w pełni bezpieczne dla wydajności najbardziej intensywnych obciążeń. System został zaprojektowany z ostrożnością, aby nie zakłócać obciążeń użytkownika. Zalecenia dotyczące automatycznego dostrajania są stosowane tylko w przypadku niskiego wykorzystania procesora CPU, operacji we/wy danych i operacji we/wy dziennika. System może również tymczasowo wyłączyć operacje automatycznego dostrajania w celu ochrony wydajności obciążenia. W takim przypadku komunikat "Wyłączone przez system" będzie wyświetlany w Azure Portal i w sys. database_automatic_tuning_options DMV. Automatyczne dostrajanie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom najwyższy priorytet zasobów.

  Mechanizmy automatycznego dostrajania są dojrzałe i zostały udoskonalone na kilka milionów baz danych działających na platformie Azure. Zastosowane automatyczne operacje dostrajania są automatycznie weryfikowane, aby upewnić się, że istnieje godne uwagi pozytywne zwiększenie wydajności obciążenia. Jeśli nie ma poprawy lub w mało prawdopodobnych regresjach wydajności przypadków, zmiany wprowadzone przez automatyczne dostrajanie są natychmiast przywracane. Dzięki zarejestrowanej historii dostrajania istnieje wyraźny ślad ulepszeń dostrajania wprowadzonych w każdej bazie danych w usłudze Azure SQL Database.

  Azure SQL automatyczne dostrajanie współdzieli podstawową logikę z funkcją automatycznego dostrajania SQL Server aparatu bazy danych. Aby uzyskać dodatkowe informacje techniczne dotyczące wbudowanego mechanizmu analizy, zobacz SQL Server automatycznego dostrajania.

  Włączanie automatycznego dostrajania

 • Automatyczne dostrajanie dla bazy danych Azure SQL w Azure Portal lub przy użyciu instrukcji T-SQL ALTER DATABASE.
 • Automatyczne dostrajanie dla Azure SQL Managed Instance można włączyć przy użyciu instrukcji T-SQL ALTER DATABASE.
 • Opcje automatycznego dostrajania

  Opcje automatycznego dostrajania dostępne w usłudze Azure SQL Database i Azure SQL Managed Instance to:

  Opcja automatycznego dostrajaniaOpisObsługa pojedynczej bazy danych i bazy danych w puliObsługa bazy danych wystąpień
  CREATE INDEXIdentyfikuje indeksy, które mogą poprawić wydajność obciążenia, tworzy indeksy i automatycznie weryfikuje, czy wydajność zapytań uległa poprawie. Podczas rekomendowania nowego indeksu system uwzględnia miejsce dostępne w bazie danych. Jeśli szacuje się, że dodanie indeksu zwiększy wykorzystanie miejsca do ponad 90% w kierunku maksymalnego rozmiaru danych, rekomendacja indeksu nie jest generowana. Po zidentyfikowaniu przez system okresu niskiego wykorzystania i rozpoczęciu tworzenia indeksu nie zostanie wstrzymany ani anulowany, nawet jeśli nieoczekiwanie zwiększy się wykorzystanie zasobów. Jeśli tworzenie indeksu zakończy się niepowodzeniem, zostanie ponowiona w przyszłym okresie niskiego wykorzystania. Zalecenia dotyczące indeksu nie są udostępniane dla tabel, w których klasterowany indeks lub stertę jest większy niż 10 GB. TakNieDROP INDEXSpada nieużywane (w ciągu ostatnich 90 dni) i zduplikowane indeksy. Unikatowe indeksy, w tym indeksy obsługujące klucz podstawowy i unikatowe ograniczenia, nigdy nie są usuwane. Ta opcja może być automatycznie wyłączona, gdy zapytania z wskazówkami indeksu są obecne w obciążeniu lub gdy obciążenie wykonuje przełączanie partycji. W warstwach usług Premium i Krytyczne dla działania firmy ta opcja nigdy nie spadnie nieużywanych indeksów, ale zduplikowane indeksy, jeśli istnieją. FORCE LAST GOOD PLAN (automatyczna korekta planu)Identyfikuje zapytania Azure SQL przy użyciu planu wykonania, który jest wolniejszy niż poprzedni dobry plan, i wymusza wykonywanie zapytań w celu użycia ostatniego znanego dobrego planu zamiast planu regresji.

  Automatyczne dostrajanie dla SQL Database

  Automatyczne dostrajanie dla bazy danych Azure SQL korzysta z rekomendacji CREATE INDEX, DROP INDEX i FORCE LAST GOOD PLAN database advisor w celu zoptymalizowania wydajności bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zalecenia dotyczące doradcy bazy danych w Azure Portal, w programie PowerShell i w interfejsie API REST.

  Możesz ręcznie zastosować zalecenia dotyczące dostrajania przy użyciu Azure Portal lub zezwolić na automatyczne dostrajanie autonomiczne stosowanie zaleceń dotyczących dostrajania. Korzyści wynikające z autonomicznego stosowania zaleceń dotyczących dostrajania systemu polega na tym, że automatycznie weryfikuje, że istnieje pozytywny wzrost wydajności obciążenia, a jeśli nie wykryto znaczącej poprawy wydajności lub jeśli wystąpi regresja wydajności, system automatycznie przywraca wprowadzone zmiany. W zależności od częstotliwości wykonywania zapytań proces weryfikacji może potrwać od 30 minut do 72 godzin, co trwa dłużej w przypadku rzadziej wykonywanych zapytań. Jeśli w jakimkolwiek momencie weryfikacji zostanie wykryta regresja, zmiany zostaną natychmiast przywrócone.

  Ważne

  Jeśli stosujesz zalecenia dotyczące dostrajania za pomocą języka T-SQL, automatyczne mechanizmy walidacji wydajności i odwrócenia są niedostępne. Zalecenia stosowane w taki sposób pozostaną aktywne i wyświetlane na liście zaleceń dostrajania przez 24–48 godzin przed automatycznym wycofaniem ich przez system. Jeśli chcesz usunąć zalecenie wcześniej, możesz go odrzucić z Azure Portal.

  Opcje automatycznego dostrajania można włączać lub wyłączać niezależnie dla każdej bazy danych lub można je skonfigurować na poziomie serwera i stosować w każdej bazie danych, która dziedziczy ustawienia z serwera. Domyślnie nowe serwery dziedziczą wartości domyślne platformy Azure na potrzeby ustawień automatycznego dostrajania. Ustawienia domyślne platformy Azure są ustawione na FORCE_LAST_GOOD_PLAN włączone, wyłączone CREATE_INDEX i wyłączone DROP_INDEX.

  Konfigurowanie opcji automatycznego dostrajania na serwerze i dziedziczenie ustawień baz danych należących do serwera nadrzędnego jest zalecaną metodą konfigurowania automatycznego dostrajania. Upraszcza zarządzanie opcjami automatycznego dostrajania dla dużej liczby baz danych.

  Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu powiadomień e-mail dotyczących rekomendacji dotyczących automatycznego dostrajania, zobacz Email powiadomienia dotyczące automatycznego dostrajania.

  Automatyczne dostrajanie dla Azure SQL Managed Instance

  Automatyczne dostrajanie usługi SQL Managed Instance obsługuje wyłącznie ustawienie FORCE LAST GOOD PLAN (WYMUSZAJ OSTATNI DOBRY PLAN). Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania opcji automatycznego dostrajania za pośrednictwem funkcji T-SQL, zobacz Automatyczne dostrajanie wprowadza automatyczną korektę planu i Automatyczna korekta planu.

  Historia automatycznego dostrajania

  W przypadku bazy danych Azure SQL historia zmian wprowadzonych przez automatyczne dostrajanie jest zachowywana przez 21 dni. Można go wyświetlić w Azure Portal na stronie zalecenia dotyczące wydajności bazy danych lub za pomocą programu PowerShell z poleceniem cmdlet Get-AzSqlDatabaseRecommendedAction. W przypadku dłuższego przechowywania dane historii można również przesyłać strumieniowo do kilku typów miejsc docelowych, włączając ustawienie diagnostykiAutomaticTuning.

  Następne kroki

 • Przeczytaj wpis w blogu Sztuczna inteligencja Azure SQL Database.
 • Dowiedz się, jak automatyczne dostrajanie działa pod maską w obszarze Automatyczne indeksowanie milionów baz danych w Microsoft Azure SQL Database.
 • Dowiedz się, jak automatyczne dostrajanie może aktywnie pomóc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z wysokim użyciem procesora CPU w usłudze Azure SQL Database

Dodatkowe zasoby

Dostrajanie Aeg S63300kdx0

Bezpośredni link do pobrania Dostrajanie Aeg S63300kdx0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dostrajanie Aeg S63300kdx0