Instrukcja instalacji i montażu Ge Cdwt980rss Cafe 24 Tall Tub Dishwasher

Installing and mounting the GE CDWT980RSS Café 24 Tall Tub Dishwasher is easy and straightforward. The dishwasher comes with all the necessary hardware, including mounting screws and brackets, drain hose, water supply inlet hose, and a power cord. Before starting the installation, it is important to read through the included instructions and make sure that all the necessary tools and materials are on hand. The installation process involves attaching the dishwasher to the countertop, connecting the water and power sources, and running the unit through a series of tests to make sure that it is working correctly. Once the installation is complete, the dishwasher can be used to efficiently and effectively clean dishes.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i montażu Ge Cdwt980rss Cafe 24 Tall Tub Dishwasher

Centrum obsługi telefonicznej


 • PL

Zapisz się


Zarejestruj swoje nowe konto pl. com i uprość zakupy. Korzyści z indywidualnego konta:

 • Zarejestruj swoje urządzenie, aby mieć wszystkie dane pod ręką
 • Przedłuż gwarancję na swoje urządzenie
 • Funkcjonalny, szybki i przejrzysty system zgłoszeń serwisowych
 • Przejrzyj produkty, z których korzystasz
 • Ciesz się łatwymi zakupami online
 • Zarządzaj subskrypcją newslettera
 • i więcej..
 • Zaloguj sie


  Zaloguj się na swoje konto społecznościowe

  Lub zaloguj się za pomocą swoich danych

  np. W6503SPL lub 463004


  Kod urządzenia to 6-cyfrowy numer, który można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia lub w karcie gwarancyjnej.

  • Kategoria Instalacja i aktualizacje
  • Utworzony

  Instrukcja instalacji

  W niniejszym artykule przedstawione zostały wymagania, proces instalacji i reinstalacji Comarch ERP Optima 2023. 0. 1.

  Wymagania sprzętowe i programowe

  Informacje dotyczące wymagań sprzętowych i programowych znajdują się tutaj.

  Zabezpieczenie programu

  Do pracy programu w pełnej wersji konieczne jest podłączenie zaprogramowanego klucza HASP do komputera, który pełni rolę serwera klucza. Źródłem modułów może być również klucz wirtualny.

  Uwaga

  Instalacja programu, na komputerze, na którym nie ma wcześniejszej wersji Comarch ERP Optima zainstaluje wraz z programem aplikację do zarządzania modułami – Comarch ERP Menadżer Kluczy. Więcej informacji na jej temat można znaleźć w instrukcji Comarch ERP Menadżer Kluczy.

  Płyta instalacyjna

  Po uruchomieniu dysku instalacyjnego wyświetlane jest menu:

 • Zainstaluj - uruchomienie instalacji systemu Comarch ERP Optima,
 • Odwiedź - prezentacja programu,
 • Oferta uzupełniająca – ERP 4. 0,
 • Pierwsze kroki z programem - dokumentacja, filmy instruktażowe oraz bazy demo,
 • Comarch ERP Optima w chmurze,
 • Społeczność Użytkowników,
 • Gdzie kupić
 • Płyta instalacyjna

  Uwaga

  Jeśli po włożeniu płytki instalacyjnej menu nie uruchomiło się automatycznie, należy uruchomić plik menu_optima. exe, znajdujący się w katalogu głównym płytki.

  Wybranie opcji Zainstaluj Comarch ERP Optima umożliwia zainstalowanie programu w wersji dla jednego stanowiska lub dla pracy sieciowej.

  Instalacja programu Comarch ERP Optima 

  Podczas instalacji Użytkownikowi towarzyszy tzw. asystent. Dzięki temu cały proces polega na odpowiadaniu na pytania instalatora pojawiające się w kolejnych oknach. Potwierdzenie podanych informacji i przejście do następnego okna następuje po wciśnięciu przycisku Dalej. Powrót do wcześniejszego okna jest możliwy po wciśnięciu przycisku Wstecz.

  Pełna instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy to:

 • Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu Comarch ERP Optima.
 • Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, który jest niezbędny do działania programu Comarch ERP Optima. Silnik ten to Microsoft SQL Server 2019 Express Edition. Ten punkt jest realizowany tylko w sytuacji, gdy wybrano opcję instalacji silnika bazy danych. Możliwość taka jest dostępna, jeśli na komputerze nie jest jeszcze zainstalowany Microsoft SQL Server.
 • Instalacja samego systemu Comarch ERP Optima.
 • Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rodzajem instalatora, rozpoznanymi przez instalator i funkcjonującymi już komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez Użytkownika.

  Razem z programem instalowany jest również generator raportów o nazwie GenRap autorstwa Comarch SA. Narzędzie to pozwala na edycję oraz tworzenie nowych wydruków w programie.

  Uwaga

  Instalacja systemu Comarch ERP Optima musi być wykonana przez Użytkownika, który posiada uprawnienia administratora w systemie operacyjnym. Przed rozpoczęciem instalacji programu należy zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.

  Do prawidłowego działania program wymaga dodatkowych komponentów. W czasie instalacji programu sprawdzane jest ich występowanie i w przypadku stwierdzenia braku obecności tych komponentów instalator przystępuje do ich instalacji. Poniżej znajduje się lista wymaganych komponentów:

 • . NET Framework 3. 5 SP1
 • . NET Framework 4. 7. 2
 • MSXML 6. 0
 • MDAC
 • SQLDMO
 • Crystal Reports (11. 5. 0)
 • Microsoft System CLR Types
 • SQL Server Shared Management Objects
 • Proces instalacji

  Uruchomienie

  Program Comarch ERP Optima można zainstalować z płyty instalacyjnej lub jednoplikowego instalatora: ComarchERPOptimasql. exe (zawiera program + silnik SQL), ComarchERPOptima. exe (zawiera sam program, wykorzystywany do aktualizacji Comarch ERP Optima lub instalacji na stanowisku bez SQL). Jednoplikowe instalatory dostępne są do pobrania po zalogowaniu na Indywidualnych Stronach Klientów www. pl/klienci

  Po uruchomieniu instalatora pojawia się kreator instalacji. Poniższy przebieg instalacji odnosi się do instalatora zawierającego serwer SQL, to znaczy pliku ComarchERPOptimasql. exe. W przypadku użycia drugiego pliku ComarchERPOptima. exe instalacja wygląda analogicznie, nie ma jedynie sekcji związanej z instalacją serwera SQL.

  Przed przystąpieniem do instalacji sprawdzana jest ilość wolnej przestrzeni na dysku systemowym, domyślnie jest to dysk C:. Jeżeli dostępna przestrzeń jest mniejsza niż 5 GB wyświetlany jest poniższy komunikat i instalator kończy pracę:

  Jeżeli ilość wolnej przestrzeni na dysku systemowym jest wystarczająca uruchamiany jest kreator instalacji.

  Kreator instalacji

  Akceptacja warunków gwarancji

  Warunki gwarancji

  W kolejnym kroku kreator prosi o zapoznanie się z dokumentami: „Umowa sprzedaży pakietów oprogramowania Comarch ERP Optima” oraz „Warunki gwarancyjne Comarch ERP Optima”. Akceptacja warunków i naciśnięcie klawisza Dalej kontynuuje proces instalacji.

  Sprawdzenie wymagań systemowych

  Sprawdzanie wymagań systemowych

  Podczas sprawdzania wymagań systemowych instalator weryfikuje, czy komputer jest odpowiednio skonfigurowany na potrzeby programu Comarch ERP Optima. W razie wystąpienia problemów uniemożliwiających poprawne działanie programu przy danej pozycji pojawi się znak „X” i instalator zakończy działanie.

  Uwaga

  Jeśli test gotowości systemu wykaże jakieś braki w konfiguracji sprzętowo – systemowej komputera, to instalacja zostaje zakończona. Należy uruchomić ją ponownie po wcześniejszym usunięciu przedstawionych w raporcie braków.

  Poniżej znajduje się lista sprawdzanych parametrów systemu wraz z ich wymaganymi wartościami:

  Nazwa komputera – instalator sprawdza poprawność nazwy komputera.

  Uwaga

  Nazwa komputera nie może być taka sama jak nazwa użytkownika, który uruchomił instalację Comarch ERP Optima, w przeciwnym przypadku instalacja będzie przerwana na etapie zatwierdzania wyboru trybu instalacji serwera SQL.

  System – program Comarch ERP Optima może być zainstalowany tylko na systemach operacyjnych określonych w wymaganiach minimalnych.

  Procesor – instalator sprawdza, czy taktowanie procesora wynosi co najmniej 2 GHz. Intalator pozwala na instalację programu, gdy ten warunek nie jest spełniony, przy czym wyświetlane jest odpowiednie ostrzeżenie.

  Pamięć RAM – minimalna ilość pamięci RAM to 2 GB.

  Ustawienia regionalne – do zainstalowania programu konieczne są polskie ustawienia regionalne.

  Rozdzielczość ekranu – minimalna, dopuszczalna przez instalator rozdzielczość to 1024×768.

  Wybór rodzaju instalacji

  Instalacja standardowa – na komputerze instalowane są wszystkie niezbędne komponenty programu Comarch ERP Optima wraz ze wszystkimi modułami. Jest to typ instalacji zalecany przez producenta. Instalator w tym przypadku ustawia domyślną ścieżkę instalacji programu: C:\Program Files\Comarch ERP Optima\ (w przypadku systemów 64 bitowych będzie to ścieżka C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Optima\).

  Instalacja użytkownika – pozwala na wybór miejsca instalacji programu oraz modułów programu.

  Wybór trybu instalacji

  Instalacja uproszczona – zostaną zainstalowane wszystkie moduły programu.
  W kolejnym etapie instalacji od razu przechodzimy do Instalacji silnika bazy danych.

  Instalacja zaawansowana – umożliwia wybór modułów, które mają zostać zainstalowane.

  Wybór instalacji komponentu Crystal Reports

  Podczas instalacji Comarch ERP Optima jest możliwość zrezygnowania z instalacji komponentu wydruków Crystal Reports. Odpowiedni ekran z możliwością odznaczenia tego elementu pojawi się podczas instalacji w trybie zaawansowanym tylko jeżeli spełnione są równocześnie oba warunki: na komputerze jest zainstalowany Comarch ERP XL oraz nie jest jeszcze zainstalowany dodatek Crystal Reports.

  Wybór aktywnych modułów

  Wybór aktywnych modułów – Użytkownik powinien zaznaczyć te moduły, które zakupił. Wybrane moduły będą zaznaczone podczas logowania w programie. Wybór aktywnych modułów będzie można zmienić później w konfiguracji programu: Program/ Użytkowe/ Operatorzy

  Wybór modułów

  Zaznaczaniem modułów rządzą pewne reguły:

 • Jeżeli zostanie odznaczony moduł Kasa/Bank (KB) i Kasa/Bank Plus (KBP) – program pozwoli zaznaczyć tylko moduły, które nie wymagają do poprawnej pracy wyżej wymienionych modułów, czyli: Serwis (SRW), Obieg Dokumentów (OBD), Analizy BI, Biuro Rachunkowe, CRM, CRM Plus, Środki Trwałe (ŚT), Automat Synchronizacji i/lub Przypominacz
 • Jeżeli zaznaczono którykolwiek z modułów: Księga Podatkowa (KP), Księga Handlowa (KH), Księga Handlowa Plus (KHP), Faktury (FA), Handel (HA), Handel Plus (HAP), Płace i Kadry (PK), Płace i Kadry Plus (PKP) lub Detal (DET) – wymagane jest zaznaczenie również modułu Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus.
 • Wraz z instalacją Comarch ERP Optima dodawane są trzy usługi: Comarch ERP Optima Serwis Operacji Automatycznych, Usługa wysyłania raportów do aplikacji Comarch ERP Mobile BI oraz Usługa wysyłania subskrypcji raportów aplikacji Comarch ERP Optima Analizy BI. Instalowane są również aplikacja do zarządzania modułami – Comarch ERP Menadżer Kluczy. Comarch IBARD służy do bezpiecznego przechowywania kopii baz danych Comarch ERP Optima, a także innych danych użytkownika. Usługa umożliwia w sposób bezpieczny, automatyczny i harmonogramowany przechowywanie istotnych informacji w profesjonalnym Centrum Danych Comarch. Więcej informacji oraz dostępne promocje znajdują się na stronie www. ibard. com.

  Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów zawarte są artykułach dedykowanych tym modułom.

  Uwaga

  Jeśli zaznaczone zostaną moduły, na które Użytkownik nie posiada wykupionych licencji – cały program będzie pracować w WERSJI STARTOWEJ. Zawsze zaznaczany jest moduł Kasa/Bank, niezależnie od wykupionych licencji.

  Instalacja serwera SQL

  Silnik bazy danych jest elementem niezbędnym do pracy programu Comarch ERP Optima – to właśnie on odpowiada za zapis i przechowywanie baz danych. Instalator Comarch ERP Optima umożliwia automatyczną instalację silnika bazy danych Microsoft SQL Server 2019 na polskojęzycznych oraz anglojęzycznych systemach operacyjnych.

  Wymagania minimalne dla tej wersji SQL’a to Windows 10 TH1 1507 i Windows Server 2016 w wersjach 64 bitowych. Aby móc zainstalować serwer SQL na wcześniejszych systemach, należy pobrać i uruchomić instalator SQL Server 2014 Express z poniższego linka.
  https://www. com/d/cfac3a5164edef110f124d5c2b933e8f38bf01bf

  Instalacja silnika Microsoft SQL Server 2019 odbywa się na lokalnym komputerze jako nazwana instancja NazwaKomputera\OPTIMA.

  W przypadku, gdy Użytkownik posiada już zainstalowany i dostępny serwer oraz godzi się na jego konfigurację pod potrzeby Comarch ERP Optima – nie musi dokonywać instalacji silnika.

  Uwaga

  Domyślnie instalowana nazwa instancji Microsoft SQL Server to Optima, cała nazwa serwera SQL ma postać NazwaKomputera\Optima

  Instalacja serwera SQL

  Tryby instalacji serwera SQL:

 • Jednostanowiskowa – na komputerze zostanie zainstalowany program Comarch ERP Optima oraz serwer SQL (jeżeli instalator nie wykryje go na tym komputerze). Instalacja przeznaczona dla pojedynczego użytkownika.
 • Wielostanowiskowa – (Comarch ERP Optima + Serwer) – instalacja wykorzystywana na serwerze. Zostanie zainstalowany program Comarch ERP Optima, serwer SQL oraz instalator skonfiguruje system (dodanie wyjątku do zapory systemu) umożliwiając innym komputerom łączenie się do tego serwera.
 • Wielostanowiskowa – (tylko Comarch ERP Optima) – na komputerze zostanie zainstalowany program Comarch ERP Optima. Instalacja wykorzystywana na komputerach (końcówkach), łączących się do serwera SQL.
 • W przypadku testowania oprogramowania i braku ustawienia hasła instalator automatycznie przypisze hasło domyślne. W środowisku docelowym należy zabezpieczyć serwer mocnym hasłem.

  Uwaga

  Właściwy poziom bezpieczeństwa danych zapewnia określenie własnego, silnego hasła (parametr Zabezpiecz własnym hasłem).

  Ustalenie hasła dla loginu SA

  Hasło musi spełniać wymagania co do jego złożoności. To znaczy musi mieć co najmniej 9 znaków oraz zawierać znaki ze wszystkich dalej wymienionych grup znaków: małe litery, wielkie litery, znaki specjalne oraz cyfry. Utworzony login pozwala na zarządzanie danymi na serwerze SQL.

  Hasło to należy podawać w kreatorze konfiguracji połączenia, podłączenia bazy firmowej lub kreatorze kopii i odtwarzania baz danych przy wyborze połączenia w trybie autoryzacji na serwerze SQL.

  Zatwierdzenie instalacji

  Okno podsumowania instalacji

  Po wybraniu opcji Dalej instalator rozpocznie instalację programu. Użytkownik jest informowany na bieżąco o postępie instalacji.

  Postęp instalacji

  Zakończenie instalacji

  Wersja demonstracyjna to program posiadający pełną funkcjonalność do momentu, gdy rozpiętość dat pomiędzy dokumentami wystawionymi w programie nie przekroczy 30 dni. w celu zakupu oprogramowania prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch: http://www. pl/mapasprzedazy/

  Zakończenie instalacji

  Zmiana dostępności modułów dodatkowych instalowanych z Comarch ERP Optima oraz funkcja naprawy instalacji

  Po przejściu do Panelu sterowania \ Program i funkcje i kliknięciu na pozycję Comarch ERP Optima mamy do wyboru dwie opcje: Usuń oraz Zmień. Pierwsza z nich usuwa program z komputera, druga natomiast pozwala na wykonanie jednej z dwóch czynności. Pierwsza z nich to zmiana dostępności modułów dodatkowych, druga natomiast to uruchomienie funkcji naprawy instalacji Comarch ERP Optima.

  Zarządzanie aplikacją Comarch ERP Optima

  Wybór modułów dodatkowych – funkcja służy do zmiany dostępności modułów dodatkowych takich jak: Analizy BI, Automat Synchronizacji, Biuro Rachunkowe i Przypominacz. Jeżeli podane moduły nie były zaznaczone podczas instalacji Comarch ERP Optima, to z poziomu tej funkcji można je włączyć już po zakończeniu instalacji.

  Napraw instalację Comarch ERP Optima – funkcja wykonuje ponowną rejestrację komponentów niezbędnych do działania aplikacji.

  Instalacja nienadzorowana

  Comarch ERP Optima można uruchomić w trybie instalacji nienadzorowanej. W przypadku chęci skorzystania z tego typu instalacji prosimy o konakt z Autoryzowanym Partnerem Comarch.

  Uwaga

  W przypadku konieczności doinstalowania pakietu. 2 w czasie instalacji nienadzorowanej zostanie wykonany restart komputera.

  Instalacja Comarch ERP Optima na serwerze terminali

  Instalacja na serwerze terminali przebiega tak samo jak na stanowisku roboczym, przy czym przed przystąpieniem do instalacji należy przełączyć serwer terminali w tryb instalacji poprzez uruchomienie komendy:

  Change user /install

  Po zakończeniu instalacji należy wyłączyć tryb instalacji wpisując komendę:

  Change user /execute

  Szczegółowe informacje na temat zalecanych parametrów środowiska terminalowego zawarte są biuletynie technicznym OPT60 Comarch ERP Optima w środowisku terminalowym, który jest dostępny na stronach walidowanych dla Partnerów Comarch http://www. pl/partnerzy.

  Zachęcamy Klientów, aby po szczegółowe informacje dotyczące planowania instalacji na serwerze terminali zgłaszali się do Autoryzowanych Partnerów Comarch.

  Ustawienie interfejsu Comarch ERP Optima wpływające na wydajność pracy w środowisku terminalowym

  Przy połączeniach terminalowych szczególnie przez Internet w celu zmniejszenia ilości przesyłanych danych, a przez to przyspieszenie wyświetlania okien wprowadzono specjalne ustawienia w programie. Ustawienia te zostały przedstawione w poniższych punktach.

  Ustawienia skórki programu

  Dla pracy poprzez pulpit zdalny przygotowano specjalne skórki o nazwach Flat oraz UltraFlat. Skórki programu można ustawić z poziomu menu Widok po zalogowaniu do programu.

  Wyłączenie animacji

  Pozytywnie na szybkość wyświetlania w programie ma wyłączenie dostępnych animacji. Można to zrobić po zalogowaniu do programu w menu Widok odznaczając parametr Efekty animacji (wolniejsze działanie).

  Menu – efekty animacji

  Zwinięcie graficznego menu (ribbon)

  Obszar graficznego menu (ribbon) jest najdłużej odrysowywany dlatego jego wyłączenie na wolnym łączu powinno poprawić szybkość ściągania obrazu aplikacji z serwera.

  Menu – rozwinięta wstążka

  Menu – zwinięta wstążka

  Reinstalacja z poprzedniej wersji oraz aktualizacje programu

  Wdrożenie nowej wersji programu może przebiegać na dwa sposoby: reinstalacji lub aktualizacji. Generalnie mówiąc reinstalacja wymaga odrębnego instalatora analogicznie jak w przypadku instalacji programu, natomiast aktualizacje Comarch ERP Optima wbudowane są w sam program, ich wdrożenie jest bardzo proste i przebiega z bardzo małym udziałem użytkownika. Każdorazowo wraz z nową wersją programu lub jego aktualizacją udostępniana jest ulotka, w której umieszczona jest informacja, czy program wymaga reinstalacji odrębnym instalatorem, czy wystarczy uruchomić aktualizację.

  Comarch ERP Optima posiada specjalny mechanizm przypomnień w postaci Panelu wiadomości, znajdującego się w prawym dolnym ekranu, które informują użytkownika o nowych wersjach i aktualizacjach.

  Uwaga

  Comarch ERP Optima od wersji 2014. 1 dla baz konfiguracyjnych utworzonych w tej wersji programu wymaga zainstalowania aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy 2014. Nie jest to konieczne dla baz konfiguracyjnych skonwertowanych z wersji wcześniejszych niż 2014.

  Reinstalacja z poprzedniej wersji

  W celu wykonania reinstalacji programu, należy z poziomu kreatora umieszczonego na płycie Comarch ERP Optima uruchomić opcję instalacji (Zainstaluj/ Zainstaluj Comarch ERP Optima).

  Reinstalacja przebiega w podobny sposób jak instalacja programu i została dokładnie opisana powyżej.

  Podczas reinstalacji wyświetlana jest informacja o braku wsparcia dla Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 i 2008 R2.

  Kreator instalacji Comarch ERP Optima

  Uwaga

  Comarch ERP Optima od wersji 2013 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2000, od wersji 2014. 1 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005, a od wersji 2019. 2. 1 nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2008 i 2008 R2

  Reinstalację programu Comarch ERP Optima można uruchomić również z jednoplikowych instalatorów, które dostępne są do pobrania po zalogowaniu na stronach walidowanych dla Klientów www. pl/erp/dla-klientow. Reinstalacja oprócz zmian w programie może wymagać konwersji baz danych.

  Od wersji Comarch ERP Optima 2019. 1 wymagana jest na komputerze obecność pakietu Microsoft. W przypadku jego braku zostanie on doinstalowany przez instalator Comarch ERP Optima.

  Reinstalacja z wersji wcześniejszej niż 2022. 1 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa program Comarch ERP Optima w wersji wcześniejszej niż 2022. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

  Uwaga

  Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

  Reinstalacja do najnowszej wersji 2022. 1 możliwa jest zarówno z wersji 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 oraz 2013. W przypadku konieczności skonwertowania bazy z wcześniejszej wersji programu należy zrobić to dwuetapowo, czyli najpierw zainstalować wersję 2013. 7, a dopiero potem aktualną wersję 2022. 1.

  Reinstalacja z wersji 17. 10 do 2016. 1 nie zachowuje wprowadzonych zmian w ustawieniach kolumn na listach w programie.

  Uwaga

  Ze względu na wprowadzenie w programie obsługi znaków diakrytycznych pochodzących z innych języków niż polski wielkość bazy danych po konwersji z wersji 2010 i wcześniejszych zwiększa się. Dodatkowo w czasie samego procesu konwertowania potrzeba więcej miejsca na dysku twardym. Ma to szczególne znaczenie podczas konwersji baz o rozmiarze kilku gigabajtów na darmowej wersji Microsoft SQL Server Express. Wynika to z ograniczenia rozmiaru bazy danych, z którymi mogą pracować edycje Express. Przy czym z Microsoft SQL Server 2008 Express mogą być używane bazy o rozmiarze nieprzekraczającym 4 GB, natomiast Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2012 Express oraz Microsoft SQL Server 2014 Express pozwalają na pracę z bazami o rozmiarze do 10 GB. Zatem wykonanie konwersji może wymagać aktualizacji serwera SQL do wersji 2008 R2 Express (2012 Express, 2014 Express) lub do pełnej wersji serwera SQL, który nie posiada żadnych ograniczeń na wielkość bazy danych.

  Moduły dodatkowe instalowane osobno

  Wybór opcji Zainstaluj na głównym oknie menu otwiera okno z trzeba folderami: Instalacja modułów dodatkowych, Instalacja narzędzi Comarch i Narzędzia Microsoft.

  Dostępne moduły dodatkowe to: Comarch ERP Optima Detal, Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera, Instalacja komponentów dla modułu Comarch e-Sklep oraz Instalacja usługi Automatyczna Kopia Bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje dotyczące modułów dodatkowych Comarch ERP Optima zawarte są w dokumentacji dotyczącej poszczególnych modułów.

  Instalacja komponentów dla modułu Comarch e-Sklep – zawiera w sobie opisane niżej: Web Services Enhancements (WSE) 3. 0 Runtime for Microsoft. NET,. NETFramework 2. 0 oraz SQLXML 3. 0 Service Pack 3 (SP3).

  Wybór przycisku Instalacja narzędzi Comarch pozwala na zainstalowanie następujących programów:

  Instalacja Comarch ERP Menadżer Kluczy – narzędzie służy do zarządzania licencjami dla Comarch ERP Optima oraz modułów dodatkowych. Źródłem licencji może być klucz HASP, klucz wirtualny lub pliki Softhasp. Menadżer Kluczy należy zainstalować na komputerze, gdzie jest wpięty klucz HASP, gdzie wgrane są pliki Softhasp lub ma być aktywowany klucz wirtualny.

  Menadżer Kluczy jest standardowo instalowany podczas konfiguracji silnika bazy danych, na tym samym komputerze co Microsoft SQL Server. Jeśli konfiguracja przebiegła prawidłowo nie ma konieczności ponownej jego instalacji.

  Aktualizowanie licencji w kluczu HASP (programowanie klucza) – jeśli program wymaga do pracy klucza HASP, należy go wcześniej zaprogramować zgodnie z wykupionymi modułami. Klucz dostarczany przez Comarch jest już zaprogramowany zgodnie z zakupionymi modułami. Programowanie klucza jest niezbędne tylko w przypadku zwiększania ilości posiadanych modułów, przedłużania Asysty lub odtwarzania uszkodzonej zawartości klucza.

  Klucz powinien być umieszczony na komputerze będącym serwerem bazy danych i na tym komputerze powinno być uruchomione jego programowanie (wtedy klucz jest wpięty do lokalnego portu). Przed rozpoczęciem programowania należy wskazać miejsce, gdzie znajduje się plik *. RUS (otrzymany z firmy Comarch) – jest to plik zawierający informacje o posiadanych modułach. Istnieje również możliwość automatycznego pobrania pliku RUS przez Klienta z serwerów Comarch za pośrednictwem Comarch ERP Menadżer Kluczy. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonie Menadżera Kluczy pojawia się opcja „Aktualizuj licencje w kluczu HASP” z dwoma możliwościami wyboru:

 • Aktualizacja z dysku – wymaga wskazania pliku RUS z dysku,
 • Aktualizacja z chmury – plik RUS pobierany jest z serwerów Comarch.
 • Po zaprogramowaniu klucza podnosi się okno Menadżera Kluczy z zakładką [Dostępne moduły]. Jeśli jest kilka aktywnych kluczy to wyświetlana jest informacja dla klucza, który był właśnie programowany.

  W Comarch ERP Menadżer Kluczy możliwe jest aktywowanie licencji Comarch ERP Optima z więcej niż jednego klucza. Jeżeli podpiętych jest więcej niż jeden klucz (HASP lub wirtualny), na zakładkach [Dostępne moduły] oraz [Pobrane moduły] pojawia się pole z wyborem klucza. Podobnie przy wyborze opcji Zwolnij licencje pojawia się w takim przypadku lista podpiętych kluczy.

  Migrator baz danych – Narzędzie to pozwala na: zainstalowanie najnowszego serwera Microsoft SQL Server 2012 SP2, przeniesienie danych programu Comarch ERP Optima na serwer Microsoft SQL Server 2012 SP2 (wraz z jego instalacją) oraz przenoszenie danych pomiędzy już zainstalowanymi serwerami bazy danych. Oprócz tego za pomocą Migratora baz danych można wykonać kopie bezpieczeństwa i odtworzenie baz danych Comarch ERP Optima.

  Po wybraniu opcji instalacji narzędzi Microsoft możemy zainstalować następujące dodatki:

  Instalacja. 5 – Instalacja tego komponentu jest wymagana do poprawnego działania Comarch ERP Optima. Pakiet ten jest instalowany razem z programem Comarch ERP Optima.

  Instalacja. 5 – Instalacja tego komponentu jest wymagana do poprawnego działania Comarch ERP Optima.

  SQLXML 4. 0 Service Pack 1 (SP1) – komponent wymagany do współpracy Comarch ERP Optima z modułem Comarch e-Sklep.

  Instalacja silnika bazy danych – opcja pozwala na zainstalowanie silnika bazy danych bez powiązania z instalacją systemu Comarch ERP Optima.

  Jak zainstalować program? – zobacz szkolenie

  Czy ten artykuł był pomocny?

  instrukcja zasobnika ST 120systemy spalinoweinstrukcja obsługischematy hydraulicznewytyczne projektoweinstrukcja instalacji i konserwacji

  Instrukcja instalacji i konserwacji dla serwisanta

  CERAPURSMART

  6 720 613 085-00. 1O

  Wiszący kocioł kondensacyjny

  6 720 614 153 (2012/06) PL

  ZSB 14-3 C...
  ZSB 22-3 C...
  ZWB 28-3 C...

  Spis treści

  7. 6

  Spis treści
  1

  7. 7
  7. 8

  Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
  1. 1
  Objaśnienie symboli............................ 3
  1. 2
  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa............. 3

  2

  Zakres dostawy....................................... 4

  3

  Dane urządzenia...................................... 4
  3. 1
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem............ 2
  Poświadczenie zgodności typu................... 3
  Przegląd typów................................ 4
  Tabliczka znamionowa.......................... 5
  Opis urządzenia............................... 5
  3. 6
  Wyposażenie dodatkowe........................ 7
  Wymiary i minimalne odległości.................. 8
  Budowa urządzenia ZWB......................... 6
  3. 9
  Budowa urządzenia ZSB.......................... 8
  3. 10
  Schemat elektryczny......................... 10
  3. 11
  Dane techniczne............................. 12
  3. 12
  Skład chemiczny kondensatu mg/l.............. 15

  7. 9
  7. 10
  7. 11
  7. 12

  4

  Przepisy........................................... 15

  5

  Montaż
  5. 1
  5. 2
  5. 3
  5. 4
  5. 5
  5. 6

  6

  7

  2

  ............................................
  Wskazówki ogólne...........................
  Miejsce montażu.............................
  Wstępny montaż rur..........................
  Montaż urządzenia...........................
  Kontrola przyłączy...........................
  Przypadki szczególne.........................

  15
  16
  18
  20
  20

  Przyłącze elektryczne................................ 20
  6. 1
  Informacje ogólne............................ 2
  Przyłącze elektryczne......................... 21
  6. 3
  Podłączenie osprzętu......................... 3. 1
  Otwarcie modułu Heatronic.................... 2
  Podłączenie elektryczne regulatora ogrzewania
  lub modułów obsługi zdalnej.................... 3
  Przyłączenie zasobnika c. w. u................... 22
  6. 4
  Czujnik temperatury TB 1 podłączyć od strony
  zasilania ogrzewania podłogowego.............. 5
  Podłączenie pompy cyrkulacyjnej c. u.......... 6
  Podłączenie zewnętrznej pompy c. o.
  (obieg pierwotny)............................ 23
  6. 7
  Podłączenie zewnętrznej pompy obiegu grzewczego
  (obieg wtórny)............................... 8
  Wymiana kabla sieciowego.................... 23

  Uruchomienie.......................................
  7. 1
  Przed uruchomieniem........................ 2
  Włączanie i wyłączanie kotła................... 3
  Włączenie c. o............................... 4
  Regulacja c. o................................ 5
  Po uruchomieniu.............................

  24
  25
  25

  Urządzenia z zasobnikiem c. u. : Ustawianie
  temperatury c. u............................ 26
  Urządzenia ZWB - ustawienie temperatury c. u... 26
  Tryb letni (bez ogrzewania, tylko przygotowanie
  ciepłej wody)................................ 26
  Ochrona przeciw zamarzaniu.................. 26
  Blokada przycisków.......................... 27
  Dezynfekcja termiczna........................ 27
  Zabezpieczenie przed zablokowaniem się pompy.. 27

  8

  Nastawa indywidualna...............................
  8. 1
  Nastawa mechaniczna........................ 1. 1
  Kontrola pojemności naczynia wzbiorczego....... 2
  Zmiana charakterystyki pompy c. o..............

  27
  28

  9

  Ustawienia modułu Heatronic......................... 28
  9. 1
  Ogólne..................................... 2
  Przegląd funkcji serwisowych.................. 29
  9. 2. 1
  Pierwszy poziom serwisowy (przycisk serwisowy
  naciskać tak długo, aż się zaświeci).............. 2
  Drugi poziom serwisowy wyprowadzony z
  pierwszego, świeci się przycisk serwisowy
  (nacisnąć równocześnie przycisk eco i blokadę
  przycisków, aż np. pojawi się 8. A)............... 3
  Opis funkcji serwisowych..................... 1
  Pierwszy poziom serwisowy................... 2
  Drugi poziom serwisowy...................... 33

  10 Dostosowanie do rodzaju gazu........................ 34
  10. 1
  Ustawienie stosunku ilości gazu do powietrza
  (CO2 lub O2)................................ 2
  Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu (podczas
  przepływu).................................. 35

  11 Kontrola zawartości spalin...........................
  11. 1
  Przycisk kominiarza.......................... 2
  Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego.. 3
  Pomiar CO w spalinach.......................

  36
  36

  12 Ochrona środowiska................................. 36

  13 Przegląd/konserwacja............................... 36
  13. 1
  Lista czynności kontrolnych podczas konserwacji
  (protokół konserwacji)........................ 38
  13. 2
  Opis prac konserwacyjnych.................... 39
  13. 1 Filtr siatkowy w rurze wody zimnej (ZWB)........ 2 Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)............... 3 Armatura gazowa............................ 4 Zespół hydrauliczny.......................... 5 Zawór trójdrogowy........................... 40
  13. 6 Pompa i rozdzielacz na powrocie............... 7 Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod...... 8 Czyszczenie syfonu kondensatu................ 42
  13. 9 Membrana w komorze mieszania............... 43
  13. 10 Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa instalacji
  grzewczej................................... 11 Sprawdzanie naczynia wzbiorczego............. 43

  CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

  Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  13. 12
  13. 13
  13. 14
  13. 3

  Ciśnienie napełniania instalacji ogrzewania.......
  Kontrola instalacji elektrycznej.................
  Czyszczenie pozostałych elementów kotła........
  Opróżnianie naściennego kotła gazowego........

  43
  43

  o OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia u ludzi.
  o NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść do zagrażających
  życiu obrażeń u ludzi.
  Ważne informacje
  Ważne informacje, nie zawierające zagrożeń dla ludzi lub
  rzeczy, oznaczone są symbolem znajdującym się obok.
  Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu.

  14 Wskazania na wyświetlaczu........................... 44

  15 Usterki
  15. 1
  15. 2
  15. 3
  15. 4
  15. 4. 1

  ............................................. 45
  Usuwanie usterek............................ 45
  Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu.... 46
  Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu.. 47
  Wartości czujnika............................ 48
  Czujnik temperatury zewnętrznej (przy regulatorach
  pogodowych, osprzęt)......................... 48
  15. 2 Czujnik temperatury zasilania, c. u., zewnętrzny
  czujnik temperatury zasilania................... 5
  Wtyczka kodująca............................ 48

  Inne symbole
  Symbol
  ?
  ?
  o
  -
  Tab. 1

  16 Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c. u....... 49
  16. 1
  Wartości nastawy mocy cieplnej dla
  ZSB 14... 21/23............................. 2
  ZSB 14... 31................................. 3
  ZSB 22... 50
  16. 4
  ZSB 22... 5
  ZWB 28... 51
  16. 6
  ZWB 28... 31................................ 51

  17 Protokół uruchomienia kotła.......................... 52

  Indeks

  ............................................ 53

  Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące
  bezpieczeństwa

  1. 1

  Objaśnienie symboli

  Wskazówki ostrzegawcze
  Wskazówki ostrzegawcze są oznaczone w tekście
  trójkątem ostrzegawczym na szarym tle i ujęte w ramkę.

  Znaczenie
  Czynność
  Odsyłacz do innych miejsc w dokumencie lub innych
  dokumentów
  Wyliczenie/wpis na liście
  Wyliczenie/wpis na liście (2. płaszczyzna)

  Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  W razie wyczuwalnego zapachu gazu
  ? Zamknij zawór gazowy (? strona 24).
  ? Otwórz okna.
  ? Nie włączaj urządzeń elektrycznych.
  ? Zgaś otwarty ogień.
  ? Powiadom Pogotowie Gazowe lub firmę instalacyjną.
  W razie wyczuwalnego zapachu spalin
  ? Wyłącz urządzenie (? strona 25).
  ? Otwórz okna i drzwi.
  ? Powiadom autoryzowany serwis Junkers (tel. 0801 300 810).
  Montaż, przezbrojenie
  ? Montaż i przezbrojenie może prowadzić tylko uprawniony zakład.
  ? Nie zmieniać elementów odprowadzających spaliny.
  ? W przypadku pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu: nie
  zakrywać lub zmniejszać otworów wentylacyjnych i
  odpowietrzających w drzwiach i ścianach. W przypadku
  zamontowania szczelnych okien zadbać o możliwości doprowadzania
  powietrza do spalania.
  Dezynfekcja termiczna
  ? Ryzyko poparzenia!
  Koniecznie nadzorować pracę przy temperaturach przekraczających
  60 °C.
  Konserwacja
  ? Zalecenie dla użytkownika: podpisać umowę na coroczną
  konserwację z uprawnionym Autoryzowanym Serwisantem Junkers.
  ? Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo urządzenia i
  instalacji.
  ? Stosować tylko oryginalne części zamienne!
  Materiały wybuchowe i łatwopalne

  W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem
  elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie
  ostrzegawczym zastąpiony jest symbolem błyskawicy.

  ? Nie wolno składować ani używać w pobliżu urządzenia materiałów
  łatwopalnych (papier, rozpuszczalniki, farby, itp. ).
  Powietrze do spalania

  Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają
  rodzaj i ciężar gatunkowy następstw, jeżeli nie zostaną wykonane
  działania w celu uniknięcia zagrożenia.
  o WSKAZÓWKA oznacza, że mogą wystąpić szkody materialne.
  o OSTROŻNOŚĆ oznacza, że może dojść do obrażeń u ludzi - od lekkich
  do średniociężkich.

  CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

  ? Powietrze do spalania powinno być wolne od agresywnych substancji
  (zawierających związki chloru i fluoru). Uniknie się w ten sposób
  korozji.

  Zakres dostawy
  Poinformowanie klienta
  ? Instalator powinien poinformować klienta o działaniu i obsłudze
  urządzenia.
  ? Należy zwrócić uwagę klientowi, że nie powinien wykonywać
  samodzielnie żadnych zmian i napraw.

  Ustalona zgodnie z § 6 pierwszego rozporządzenia dotyczącego
  wykonania niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie przed
  (nadmiernym) stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
  (1. BImSchV z dnia 26. 2010) zawartość tlenków azotu w spalinach
  wynosi poniżej 60 mg/kWh.
  Urządzenie atestowane według normy EN 677.

  Zakres dostawy
  1
  Nr identyfikacyjny
  produktu
  Kategoria
  Typ odprowadzenia
  spalin

  CE-0085 BS0253
  II2ELwLs 3B/P
  C13X, C33X, C43X, C53, C63, C83, B23, B33

  Tab. 2

  3. 3

  Przegląd typów

  3
  6 720 614 395-19. 1O

  4
  ZSB 14
  ZSB 22
  ZWB 28
  ZWB 28

  -3C
  -3C

  21
  23
  31
  31

  S5300
  S5300

  Tab. 3
  Rys. 1
  [1]
  [2]
  [3]
  [4]
  [5]
  [6]

  Gazowy, wiszący kocioł c.
  Pokrywa (z materiałem do mocowania)
  Materiał do mocowania (śruby z akcesoriami)
  Komplet druków do dokumentacji urządzenia
  Uchwyt zaworu do uzupełniania wody (tylko ZWB)
  Płyta montażowa

  Dane urządzenia

  Kotły ZSB są kotłami ze zintegrowanym zaworem
  3-drogowym do podłączenia ogrzewanego pośrednio zasobnika c.
  ZWB to kotły dwufunkcyjne do ogrzewania oraz przygotowania c. w
  systemie przepływowym.

  Z
  S
  W
  B
  14
  22
  28
  Wiszący kocioł c.
  Podłączenie zasobnika
  Wymiennik ciepla dla c.
  Kocioł kondensacyjny
  Moc grzewcza do 14 kW
  Moc grzewcza do 22 kW
  Moc grzewcza c. do 28 kW
  Wersja
  Gaz ziemny 2Ls
  Gaz ziemny E (GZ 50)
  Gaz płynny
  Numer specjalny

  Wyniki badań wraz z oznaczeniem liczbowym i grupą gazu zgodnie z
  EN 437:
  Oznaczenie
  cyfrowe
  23

  Indeks Wobbe (WS)
  (15 °C)
  Rodzaj Gazu
  8, 6-9, 9 kWh/m3
  Gaz ziemny - GZ35 2Ls
  9, 9-11, 9 kWh/m3
  Gaz ziemny - GZ41. 5 2Lw

  Inne zastosowania nie są zgodne z przeznaczeniem. Wynikające z nich
  szkody nie są objęte odpowiedzialnością.

  11, 4-15, 2 kWh/m3
  25, 7 kWh/m3

  Zastosowanie kotłów do wytwarzania ciepła w zakładach pracy oraz w
  przemyśle jest zabronione.

  Tab. 4

  3. 1

  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

  Zgodnie z normą PN-B/02414, urządzenie może być montowane
  wyłącznie w zamkniętych instalacjach c.

  Poświadczenie zgodności typu

  Urządzenie to odpowiada aktualnym dyrektywom Unii Europejskiej
  2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG i wzorcom
  opisanym w świadectwach badania typu.
  Urządzenie spełnia wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych w
  rozumieniu rozporządzenia dotyczącego efektywności energetycznej.

  Gaz ziemny - GZ50 2E
  Gaz płynny - propan/butan
  3B/P

  Tabliczka znamionowa

  Tabliczka znamionowa (? rys. 3, [45]; rys. 4, [41]) znajduje się w
  dolnej części urządzenia po prawej stronie na poprzecznicy.
  Umieszczone są na niej dane o mocy urządzenia, dane dopuszczeniowe
  i nr seryjny.

  Dane urządzenia

  3. 5

  Opis urządzenia

  o Kocioł do montażu naściennego, pobór powietrza do spalanianiezależny od pomieszczenia
  o Inteligentne sterowanie pracą pompy obiegu grzewczego przy
  podłączeniu pogodowego regulatora ogrzewania
  o Heatronic 3 z magistralą 2-przewodową
  o Kabel sieciowy bez wtyczki
  o Wyświetlacz
  o Automatyczny zapłon
  o Płynna regulacja mocy
  o Pełne zabezpieczenie przez system Bosch Heatronic z kontrolą
  jonizacji i zaworami elektromagnetycznymi zgodnie z normą EN 298
  o Bez konieczności zachowania minimalnej ilości wody obiegowej w
  kotle
  o Przystosowany do ogrzewania podłogowego
  o Możliwość podłączenia rury podwójnej spalinowo/powietrznej? 60/
  100 lub? 80/125 wzgl. rury rozdzielnej lub pojedynczej? 80
  o Wentylator z płynną regulacją prędkości obrotowej
  o Palnik gazowy ze zmieszaniem wstępnym
  o Czujnik temperatury i regulator temperatury c.
  o Czujnik temperatury zasilania
  o Ogranicznik temperatury - napięcie zasilania 24 V
  o Trójstopniowa pompa obiegowa z odpowietrznikiem automatycznym
  o Zawór bezpieczeństwa, manometr, naczynie wzbiorcze przeponowe

  3. 6

  Wyposażenie dodatkowe
  Tutaj znajduje się lista wyposażenia dodatkowego
  typowego dla tego kotła. Pełne zestawienie
  dostarczanego wyposażenia dodatkowego można
  znaleźć w cenniku urządzeń marki Junkers.

  o

  Przewody powietrzno-spalinowe (osprzęt dodatkowy)
  Regulatory pogodowe np. FW 100, FW 200
  Regulatory pokojowe np. FR 10, FR 110
  Moduły obsługi zdalnej do regulatorów pogodowych FB 100, FB 10
  KP 130 (pompa do kondensatu)
  NB 100 (pojemnik neutralizacyjny)
  Osprzęt nr 429 lub nr 430 (grupa bezpieczeństwa zasobnika c. )
  Syfon lejkowy z możliwością podłączenia przewodu kondensatu i
  zaworu bezpieczeństwa nr. 432

  Wymiary i minimalne odległości

  min.
  10

  125

  400*

  3. 7

  o Możliwość podłączenia czujnika NTC temperatury zasobnika
  pojemnościowego
  o Ogranicznik temperatury spalin (120 °C)
  o Układ priorytetowego przygotowania c.
  o Zawór 3-drogowy z silnikiem
  o Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)
  o Zintegrowany zawór do uzupełniania wody (ZWB)

  15

  80

  220

  400

  915

  910

  370

  840

  825

  218

  6 720 614 153-01. 1O

  Rys. 2
  *

  Do konserwacji i serwisu

  3. 8

  Budowa urządzenia ZWB...

  29
  30

  32

  26

  33
  34
  35

  24

  37
  38
  39

  22

  40
  19

  41

  51

  42

  17

  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50

  13
  12
  11
  2
  6 720 614 153-02. 2O

  Rys. 3

  Dane urządzenia
  Legenda do rysunku 3:
  [1] Heatronic 3
  [2] Wyłącznik główny
  [3] Kontrolka pracy palnika
  [4] Przycisk serwisowy
  [5] Przycisk kominiarza
  [6] Regulator temperatury zasilania c.
  [7] Wskaźnik pracy
  [8] Miejsce montażu regulatora pogodowego lub zegara sterującego
  (osprzęt)
  [9] Regulator temperatury c.
  [10] Blokada przycisków
  [11] Przycisk eco
  [12] Przycisk reset
  [13] Manometr
  [14] Wyświetlacz wielofunkcyjny
  [15] Zawór do uzupełniania wody
  [16] Zasilanie instalacji grzewczej
  [17] Czujnik temperatury c.
  [18] Płytowy wymiennik ciepła
  [19] Zawór 3-drogowy
  [20] Syfon kondensatu
  [21] Silnik
  [22] Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
  [23] Śruba nastawcza min. ilości gazu
  [24] Rura zasilająca c.
  [25] Czujnik temperatury zasilania
  [26] Naczynie wzbiorcze
  [27] Zasys powietrza do spalania (rura oddzielna)
  [28] Zasys powietrza do spalania
  [29] Rura spalinowa
  [30] Rama kotła
  [31] Wentylator
  [32] Komora mieszania
  [33] Rura ssąca powietrze
  [34] Lustro
  [35] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
  [36] Zestaw elektrod
  [37] Ogranicznik temperatury spalin
  [38] Wanna kondensatu
  [39] Pokrywa otworu rewizyjnego
  [40] Odpowietrznik automatyczny
  [41] Przełącznik prędkości obrotowej pompy
  [42] Pompa obiegu grzewczego
  [43] Turbina
  [44] Wąż kondensatu
  [45] Tabliczka znamionowa
  [46] Zawór spustowy
  [47] Powrót z instalacji grzewczej
  [48] Dopływ wody zimnej
  [49] Gaz
  [50] Wypływ ciepłej wody
  [51] Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)

  3. 9

  Budowa urządzenia ZSB...

  26
  27

  29

  30
  21

  35
  17
  16

  38

  47

  39
  41
  42
  46

  6 720 614 153-03. 3O

  Rys. 4

  Legenda do rysunku 4:
  [14] Wyświetlacz
  [15] Rura zasilająca c.
  [16] Zawór 3-drogowy
  [17] Syfon kondensatu
  [18] Silnik
  [19] Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
  [20] Śruba nastawcza min. ilości gazu
  [21] Zasilanie instalacji grzewczej
  [22] Czujnik temperatury zasilania
  [23] Naczynie wzbiorcze
  [24] Zasys powietrza do spalania (rura oddzielna)
  [25] Zasys powietrza do spalania
  [26] Rura spalinowa
  [27] Rama kotła
  [28] Wentylator
  [29] Komora mieszania
  [30] Rura ssąca powietrze
  [31] Lustro
  [32] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
  [33] Zestaw elektrod
  [34] Ogranicznik temperatury spalin
  [35] Wanna kondensatu
  [36] Pokrywa otworu rewizyjnego
  [37] Odpowietrznik automatyczny
  [38] Przełącznik prędkości obrotowej pompy
  [39] Pompa obiegu grzewczego
  [40] Wąż kondensatu
  [41] Tabliczka znamionowa
  [42] Zawór spustowy
  [43] Powrót z instalacji grzewczej
  [44] Powrót z podgrzewacza
  [45] Gaz
  [46] Zasilanie podgrzewacza
  [47] Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)

  3. 10 Schemat elektryczny

  18 19

  13

  B

  LZ NZ

  PR PO NP LP

  A

  AC 230 V

  L

  F

  LR Ls Ns N

  9V/25 V

  11

  AC 230V

  9
  10
  6 720 614 153-09. 5

  Legenda do rysunku 5:
  [1] Transformator zapłonowy
  [2] Regulator temperatury zasilania c.
  [3] Listwa zaciskowa 230 V AC
  [4] Bezpiecznik T 2, 5 A (230 V AC)
  [5] Regulator temperatury c.
  [6] Przyłącze czujnika temperatury TB1 (24 V DC)
  [7] Przyłącze pompy cyrkulacyjnej1) lub zewnętrznej pompy c. w
  obiegu bez mieszania (obieg wtórny)1)
  [8] Bezpiecznik T 0, 5 A (5 V DC)
  [9] Bezpiecznik T 1, 6 A (24 V DC)
  [10] Wtyczka kodująca
  [11] Transformator
  [12] Włącznik główny
  [13] Przyłącze sieciowe 230 V AC
  [14] Czujnik temperatury c. (dla ZWB)
  [15] Armatura gazowa
  [16] Ogranicznik temperatury spalin
  [17] Czujnik temperatury zasilania
  [18] Elektroda zapłonowa
  [19] Elektroda kontrolna (jonizacyjna)
  [20] Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
  [21] Wentylator
  [22] Turbina (ZWB)
  [23] Pompa obiegowa
  [24] Zawór 3-drogowy
  [25] Przyłącze zewnętrznej pompy c. (obieg pierwotny)2)
  [26] Przyłącze elementów magistrali np. regulatora ogrzewania
  [27] Przyłącze TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31
  [28] Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury (AF)
  [29] Przyłącze czujnika temperatury zasobnika c. (NTC)

  1) Ustawienie funkcji serwisowej 5. E,? strona 32.
  2) Ustawienie funkcji serwisowej 1. E,? strona 30.

  3. 11 Dane techniczne
  ZSB 14-3 C...

  Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 40/30 °C
  Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 50/30 °C
  Maks. nominalna moc cieplna (Pmaks) 80/60 °C
  Maks. nominalne obciążenie cieplne (Qmaks) c.
  Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 40/30 °C
  Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 50/30 °C
  Min. nominalna moc cieplna (Pmin) 80/60 °C
  Min. nominalne obciążenie cieplne (Qmin) c.
  Maks. nominalna moc cieplna (PnW) c. nominalne obciążenie cieplne (QnW) c.
  Maksymalne zużycie gazu
  Gaz ziemny 2Ls (Hi(15 °C) = 6, 8 kWh/m3)
  Gaz ziemny 2Lw (Hi(15 °C) = 7, 8 kWh/m3)
  Gaz ziemny 2E (Hi(15 °C) = 9, 5 kWh/m3)
  Gaz płynny Propan (Hi = 12, 9 kWh/kg)
  Gaz płynny Butan (Hi = 12, 7 kWh/kg)
  Dopuszczalne ciśnienie na przyłączu gazowym
  Gaz ziemny
  Naczynie wzbiorcze
  Ciśnienie wstępne
  Całkowita pojemność
  Parametry spalin
  Strumień spalin przy mocy max. /min.
  Temp. spalin 80/60 °C dla mocy max/min. spalin 40/30 °C dla mocy max/min.
  Ciśnienie dyspozycyjne
  CO2 przy max. mocy
  CO2 przy min. mocy
  Grupa spalin wg G 636/G 635
  Klasa NOx
  Kondensat
  Maks. ilość kondensatu (tR = 30 °C)
  Wartość pH ok.
  Dane ogólne
  Napięcie elektryczne
  Częstotliwość
  Max. pobór mocy c.
  EMV - Klasa wartości granicznej
  Poziom hałasu
  Stopień ochrony
  Max. temp. zasilania c.
  Max. dopuszczalne ciśnienie (PMS) (c. )
  Dopuszczalna temp. otoczenia
  Pojemność wodna (c. )
  Ciężar (bez opakowania)
  Wymiary S x W x G

  Jednostka
  kW
  kW

  2Ls
  14, 2
  14, 1
  13, 0
  13, 3
  3, 7
  3, 3
  3, 4
  13, 3

  2Lw
  2E
  Propan1)
  6, 3
  5, 7
  5, 8
  Butan
  7, 2
  6, 5
  6, 6
  m3/h
  kg/h
  kg/h

  1, 9
  -

  1, 7
  1, 4
  1, 0
  1, 0

  mbar
  mbar

  10 - 16
  16 - 23
  17 - 25
  29 - 44

  bar
  l

  0, 5
  g/s
  °C
  Pa
  %
  %

  6, 0/1, 7
  69/58
  49/30
  80
  9, 1
  8, 3
  G61/G62
  9, 2
  5, 8/1, 6
  9, 4
  8, 6
  5, 8/2, 6
  10, 8
  10, 5
  5, 2/2, 6
  12, 4
  12, 0
  l/h

  1, 2
  4, 8

  AC... V
  Hz
  W
  ?? dB(A)
  IP
  l
  kg

  230
  50
  125
  X4D
  ok. 90
  0 - 50
  3, 0
  400 x 850 x
  mm

  Tab. 5
  1) wartość standardowa dla gazu płynnego przy zastosowaniu zbiorników stałych o pojemności 15000 l

  12

  ZSB 22-3 C...

  21, 8
  21, 6
  20, 3
  20, 8
  8, 1
  8, 0
  7, 3
  7, 5
  20, 8

  21, 7
  11, 6
  11, 5
  2, 9
  2, 6
  2, 1
  1, 56
  1, 5

  0,,, 5
  9, 8/3, 7
  94/61
  60/32
  9, 0
  9, 2/3, 6
  8, 5
  8, 9/3, 5
  9, 6
  8, 7
  9, 0/4, 9
  8, 6/4, 7
  11, 0
  Tab. 6
  Ciepła woda
  Maks. ilość ciepłej wody
  Temperatura na wylocie
  Maks. temperatur na dopływie wody zimnej
  Max. dopuszczalne ciśnienie c. ciśnienie przepływu
  Strumień specyficzny wg normy EN 625 (D)
  Wartość pH ok.

  27, 4
  28, 0

  Propan 1)
  3, 90
  3, 53
  2, 80
  2, 10
  2, 00

  l/min
  l/min

  40 - 60
  60
  0, 3
  13, 0

  12, 7/3, 7
  12, 2/3, 6
  9, 5
  8, 5G
  11, 9/3, 5
  12, 3/4, 9
  11, 6/4, 7
  Tab. 7

  14

  Przepisy

  ZWB 28-3 C...
  kg
  2Ls

  2Lw

  2E

  Propan 1)

  Butan

  Tab. 7
  1) wartość standardowa dla gazu płynnego w zbiornikach stałych o pojemności do 15000 l

  3. 12 Skład chemiczny kondensatu mg/l
  amon
  ołów
  kadm
  chrom
  halogenoalkany
  alkany
  miedź
  nikiel
  rtęć
  siarczany
  cynk
  cyna
  wanad
  wartość

  ??
  ??
  ??
  ??

  ??
  ??
  ??
  ??

  0, 01
  0, 001
  0, 1
  0, 002
  0, 015
  0, 028
  0, 0001
  pH 4, 8

  o Przepisy techniczne dotyczące gazu płynnego TRF 1996,
  (TRF 1996), spółka handlowo wydawnicza Gas und Wasser GmbH Josef-Wirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn
  o Normy DIN, patrz wydawnictwo Beuth GmbH - Burggrafenstraße 6 10787 Berlin
  - DIN 1988, Przepisy techniczne dotyczące instalacji wody pitnej
  (TRWI).
  - DIN 4708 Instalacje centralnego podgrzewania wody.
  - DIN 4807 (Naczynia wzbiorcze).
  - DIN EN 12828 (Systemy ogrzewania w budynkach).
  - DIN VDE 0100, Część 701, Budowanie instalacji
  elektroenergetycznych o napięciach znamionowych do 1000 V,
  pomieszczenia z wanną lub prysznicem.

  NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zagrożenie wybuchem!
  ? Przed wykonywaniem prac na przewodach gazowych
  zamknąć zawór gazowy.
  ? Po wykonaniu prac na przewodach gazowych
  wykonać próbę szczelności. 8

  Przepisy

  Należy przestrzegać następujących dyrektyw i przepisów:
  o Krajowe przepisy budowlane
  o Postanowienia właściwego przedsiębiorstwa gazowniczego
  o EnEG (Ustawa o oszczędzaniu energii)
  o EnEV (Zarządzenie o energooszczędnej izolacji cieplnej i
  urządzeniach w budynkach)
  o Wytyczne dotyczące kotłowni lub prawo budowlane krajów
  związkowych, wytyczne dotyczące montażu i wyposażenia kotłowni
  centralnego ogrzewania i ich zaplecza, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin.
  o Niemieckie Stowarzyszenie Instalatorów Gazowych i Wodnych
  DVGW, spółka handlowo wydawnicza Gas und Wasser GmbH - JosefWirmer-Str. 1-3 - 53123 Bonn.
  - Arkusz roboczy G 600, Przepisy techniczne dotyczące instalacji
  gazowych (TRGI).
  - Arkusz roboczy G 670, Montaż palenisk gazowych w
  pomieszczeniach z mechanicznymi instalacjami
  odpowietrzającymi.

  Montaż

  Montaż, podłączenie gazu i zasilania elektrycznego,
  powinien przeprowadzić uprawniony instalator.

  5. 1

  Wskazówki ogólne

  ? Przed podłączeniem kotła do instalacji gazowej, należy uzyskać
  warunki techniczne podłączenia i przydział gazu na cele c. i c.
  od dostawcy gazu (odpowiedni Rejon Gazowniczy).
  Woda podgrzana solarnie
  OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia się!
  Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenie.

  Montaż

  WSKAZÓWKA: Zbyt wysokie temperatury solarnie
  podgrzewanej wody mogą uszkodzić kocioł.
  ? Zamontować termostatyczny zawór mieszający wody
  zimnej - osprzęt TWM 20 przed kotłem i ustawić na
  60 °C.
  ? Przy pomocy funkcji serwisowej b. F (opóźnienie załączenia przy
  podłączeniu solarnym) ustawić opóźnienie załączenia zgodnie z
  warunkami instalacji,? str. 33.

  Filtr wstępny (urządzenia ZWB)
  Aby zapobiec wżerom korozyjnym:
  ? Zamontować filtr wstępny.
  Aby zabezpieczyć urządzenie przed zbyt wysokim ciśnieniem (TRF):
  ? Zamontować regulator ciśnienia z zaworem bezpieczeństwa.
  Pompa cyrkulacyjna

  ? Otwarte instalacje grzewcze przebudować na instalacje zamknięte.

  Pompa cyrkulacyjna (nie objęta dostawą) musi być podłączona z
  zachowaniem następujących parametrów: 230 V AC, 0, 45 A,
  cos? = 0, 99.

  Instalacje grawitacyjne

  5. 2

  ? Podłączyć kocioł do instalacji poprzez zwrotnicę hydrauliczną z
  odmulaczem

  Pomieszczenie zainstalowania

  Otwarte instalacje ogrzewania

  Miejsce montażu

  Urządzenie nadaje się wyłącznie do instalacji wewnątrz
  budynków.

  Ocynkowane grzejniki i rury
  Aby uniknąć tworzenia się gazów:
  ? Nie należy stosować ocynkowanych grzejników i rur.
  Urządzenie do neutralizacji kondensatu
  Jeżeli nadzór budowlany wymagał będzie urządzenia do neutralizacji:

  W celu prawidłowego montażu i eksploatacji kotła należy przestrzegać,
  co następuje:

  Zastosowanie regulatora temperatury w pomieszczeniu

  ? Aktualnych norm oraz obowiązujących przepisów.
  ? Wytycznych z instrukcji obsługi montażu przewodów powietrzno spalinowych.

  ? Nie montować zaworu termostatycznego na grzejniku w
  pomieszczeniu wiodącym.

  Środki zapobiegające zamarzaniu

  Aby uniknąć korozji, powietrze do spalania nie powinno zawierać
  środków agresywnych.

  ? Zastosować skrzynkę neutralizacyjną NB 100.

  Dopuszcza się stosowanie następujących środków zapobiegających
  zamarzaniu:
  Producent
  BASF
  Glythermin NF
  Schilling Chemie Varidos FSK

  Stężenie
  20 - 62%
  22 - 55%

  Jako czynniki mocno korozyjne uznaje się związki chloru i fluoru, będące
  składnikami roztworów farb, lakierów, klejów, paliw oraz środków
  czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych.
  Temperatura obudowy kotła

  Tab. 9

  Max. temperatura obudowy urządzenia wynosi poniżej 85 °C. Należy
  przestrzegać aktualnych przepisów obowiązujących w Polsce.

  Środki antykorozyjne

  Instalacje na gaz płynny poniżej poziomu terenu

  Dopuszcza się stosowanie następujących środków antykorozyjnych:

  Aktualne polskie przepisy nie pozwalają na montaż kotła zasilanego
  gazem płynnym poniżej poziomu terenu.

  Fernox
  Copal
  Schilling Chemie Varidos AP

  5. 3

  1%
  1-2%

  Tab. 10
  Środki uszczelniające

  Wstępny montaż rur
  WSKAZÓWKA: Podczas przenoszenia urządzenia nie
  chwytać za moduł Heatronic jak również nie wspierać na
  nim urządzenia.

  Jak wynika z naszego doświadczenia, dodawanie środków
  uszczelniających do wody grzewczej może wywoływać odkładanie się
  osadów w bloku cieplnym. W związku z tym odradzamy ich stosowanie.

  ? Rozpakować urządzenie, zwracając uwagę na wskazówki na
  opakowaniu.

  Szumy wskutek przepływu

  Zamocowanie na ścianie

  Aby zapobiec szumom przepływu:

  ? Ściana nie wymaga żadnej specjalnej osłony. Ściana musi być płaska
  i być w stanie utrzymać ciężar urządzenia.
  ? Zamocować na ścianie szablon montażowy należący do kompletu
  druków, zachować przy tym minimalne ostępy boczne 10 mm
  (? rys. 2).
  ? Otwory na haki wkręcane (? 8 mm) i płytę przyłączeniową wykonać
  zgodnie z szablonem montażowym.

  ? Zamontować zawór przelewowy (osprzęt nr. 997) lub w przypadku
  instalacji dwururowych zawór
  3-drogowy na najdalszym grzejniku.
  Armatury jednouchwytowe i termostatyczne baterie mieszające
  Wraz z urządzeniem można zastosować armatury Gjednouchwytowe i
  termostatyczne baterie mieszające.

  Montaż

  ? Jeżeli to konieczne: Wykonać otwór w ścianie na elementy osprzętu
  dodatkowego instalacji spalinowej.

  Przyłącza gazowe i wodne

  340
  / Sayfa olcuso)

  R3/4 "

  R1/2 " R3/4 "

  85

  75
  55
  420 (Page length

  120 (? 60/100)

  SB
  SB

  65

  (240)

  310? 1

  ? 60/100

  (120)

  (195, 8)ZC/ZSC/Z

  WC.. -3MFA
  (215)ZC/ZSC/ZW

  C.. -3MFK

  (222, 7)ZWE.. -5M

  (220, 3)ZWE.. -5M

  FK

  (771, 6)

  743, 6? 1

  6 720 613 085-06. 1O

  364

  MT-ZC/ZSC/ZWC.. -3MFK/ZWE.. -5MFK

  (798, 6)

  MT-ZC/ZSC/ZWC.. -3MFA/ZWE.. -5MFA

  1080

  1100 (Page length / Sayfa olcuso)

  FA

  18

  180

  217, 5

  (217, 5)
  (217, 5)

  370
  130? 0, 5

  65? 0, 5

  C

  D

  E

  130? 0, 5
  340

  8716011379 (2006/08
  410

  )

  6 720 610 356-05. 7 Przykład płyty montażowej poziomej
  Rys. 6 Szablon montażowy
  ? Zdjąć szablon montażowy.
  ? Zamontować dostarczone haki wkręcane z kołkami.
  ? Płytę przyłączeniową (akcesoria) przymocować za pomocą
  załączonego materiału do mocowania.

  Należy bezwzględnie zwrócić uwagę, aby przewody
  rurowe wraz z obejmami nie były mocowane w pobliżu
  urządzenia w sposób stanowiący obciążenie dla złączy
  gwintowanych.

  Montaż

  ? Pociągnąć osłonę do przodu i zdjąć podnosząc do góry.

  8
  2.

  6 720 610 191- 1R
  00.

  5
  Rys. 8 Montażowa płyta przyłączeniowa
  [3]

  Montażowa płyta przyłączeniowa
  Powrót z instalacji grzewczej
  Przyłącze wody zimnej (ZWB),
  powrót zasobnika wody (ZSB)
  [4] Przyłącze gazowe
  [5] Przyłącze c. (1/2 ") (ZWB),
  zasilanie zasobnika wody (1/2 ")(ZSB)
  [6] Zasilanie instalacji grzewczej
  [7] Giętki przewód przyłączeniowy
  [8] Mufa? 22 mm z nakrętką złączkową G 3/4 "
  [9] Mufa? 15 mm z nakrętką złączkową G 1/2 "
  [10] Mufa? 18 mm z nakrętką złączkową G 3/4 "
  [11] Śruby i kołki

  min

  1.

  1.
  6 720 614 395-02. 9
  Zamontować kocioł
  ? Założyć uszczelki na wszystkie przyłącza płyty montażowej.
  ? Zawiesić kocioł na dwóch hakach [1] na ścianie.

  ? Określić średnicę rury gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  ? Wszystkie połączenia rurowe w systemie grzewczym muszą być
  przystosowane do ciśnienia 3 bar, zaś w obwodzie c. - 10 bar.
  ? Do napełniania i opróżniania instalacji c. zamontować we własnym
  zakresie w najniższym miejscu instalacji zawór napełniający i
  spustowy.
  ? W najwyższym punkcie umieścić zawór odpowietrzający. 4

  Montaż urządzenia
  WSKAZÓWKA: Zanieczyszczenia w rurociągach mogą
  uszkodzić urządzenie.
  ? Wypłukać instalację, aby usunąć ewentualne
  zanieczyszczenia.
  6 720 614 153-04. 1O

  ? Zdjąć materiał do mocowania z rur.
  Zdjąć obudowę
  Osłona zewnętrzna jest zabezpieczona dwoma śrubami
  przed ściągnięciem jej przez nieupoważnione do tego
  osoby (bezpieczeństwo elektryczne).
  ? Osłonę zewnętrzną zawsze zabezpieczać tymi
  śrubami.

  Rys. 10 Zawieszenie kotła
  [1]

  Haki

  ? Dokręcić nakrętki kontrujące na przyłączach rurowych.

  ? Usunąć dwie śruby zabezpieczające znajdujące się na spodniej
  stronie urządzenia.

  Montaż
  Montaż węża zaworu bezpieczeństwa

  Montaż klapy
  ? Sprawdzić ustawienie parownika (? rys. 13, [1]).
  ? Zamknąć od dołu klapę na zatrzask.

  6 720 614 395-20. 11
  Syfon lejkowy osprzęt nr 432
  W celu bezpiecznego odprowadzenia kondensatu oraz wody
  wypływającej z zaworu bezpieczeństwa zastosować osprzęt nr 432.

  WSKAZÓWKA:
  ? Nie dokonywać modyfikacji i nie zamykać odpływu.
  ? Węże układać wyłącznie ze spadkiem.

  6 720 641 804-01. 13
  ? Zamknąć klapę.
  Klapa wchodzi w mocowanie.
  ? Aby otworzyć klapę: Nacisnąć od góry na środek klapy i puścić.
  Klapa otwiera się.

  6 720 640 384-07. 1O

  ? Odpływ wykonać z materiałów odpornych na korozję
  (ATV-A 251).
  Do tych materiałów należą: rury kamionkowe, rury twarde PCW, rury
  PCW, rury PE-HD, rury PP, rury ABS/ASA, rury odlewane emaliowane
  wewnętrznie lub powlekane, rury stalowe z powłoką z tworzywa
  sztucznego, nierdzewne rury stalowe, rury szklane borosilikat.
  ? Odpływ zamontować bezpośrednio do zewnętrznego przyłącza
  DN 40. 14

  DN 40

  6 720 612 659-11. 1R

  Rys. 12

  Przyłącze elektryczne
  Prowadzenie spalin

  6

  ? Nałożyć osprzęt przewodu spalinowego.
  Szczegółowe informacje na temat montażu patrz
  odpowiednia instrukcja osprzętu przewodu
  spalinowego.

  Przyłącze elektryczne

  6. 1

  Informacje ogólne
  NIEBEZPIECZEŃSTWO: Porażenie prądem!
  ? Przed rozpoczęciem prac na elementach
  elektrycznych, odłączyć napięcie zasilające
  (bezpiecznik, przełącznik LS).

  Wszystkie elementy regulacyjne, sterujące oraz bezpieczeństwa w
  urządzeniu są fabrycznie okablowane i sprawdzone.
  Przestrzegać środków bezpieczeństwa zgodnie z przepisami krajowymi
  i miejscowego zakładu energetycznego.
  W pomieszczeniach z wanną lub prysznicem kocioł musi być podłączony
  elektrycznie poprzez wyłącznik ochronny FI.
  Do przewodu przyłączeniowego nie mogą być podłączone żadne inne
  odbiorniki energii.
  Kocioł można zamontować w strefie 2 i w dalszych strefach.
  60 cm

  225 cm

  6 720 614 153-05. 15 Mocowanie wyposażenia dodatkowego przewodu
  odprowadzającego spaliny
  [2]

  Wyposażenie dodatkowe przewodu odprowadzającego spaliny/
  adapter
  Śruby
  6 720 612 659-13. 2O

  5. 5

  Kontrola przyłączy

  Przyłącza wodne
  ? Otworzyć zawory serwisowe po stronie zasilania i powrotu c. oraz
  napełnić instalację.
  ? Sprawdzić szczelność połączeń (ciśnienie kontrolne max. 2, 5 bar).
  ? Otworzyć zawór odcinający wody zimnej przed urządzeniem i kurek
  ciepłej wody w punkcie czerpalnym, aż do pojawienia się wody
  (ciśnienie próbne: maks. 10 bar).
  ? Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
  Przewód gazowy
  ? Zamknąć zawór gazowy, aby zabezpieczyć armaturę gazową
  urządzenia przed nadciśnieniem (max. ciśnienie 150 mbar).
  ? Sprawdzić przewód gazowy.
  ? Po próbie szczelności obniżyć ciśnienie próbne w instalacji.

  Przypadki szczególne

  Rys. 16
  Strefa ochronna 1, bezpośrednio nad wanną
  Strefa ochronna 2, obszar o promieniu 60 cm wokół wanny/
  prysznica

  Sieć 2-fazowa (IT)
  ? Przy sieci 2-fazowej:
  aby zabezpieczyć odpowiedni prąd jonizacji, zamontować rezystor
  pomiędzy przewodem N a podłączeniem ochronnym.
  -lub? Zastosować transformator separujący (osprzęt nr 969,
  (Nr kat. 7 719 002 301).
  Bezpieczniki
  Urządzenie zabezpieczone jest trzema bezpiecznikami. Znajdują się one
  na płycie głownej (? rysunek 5, strona 10).
  Bezpieczniki zapasowe znajdują się na tylnej stronie
  pokrywy (? rysunek 18).

  Użytkowanie urządzeń ZSB bez zasobnika c.
  ? Zamknąć przyłącze wody ciepłej i zimnej na płycie przyłączeniowej
  przy pomocy osprzętu nr. 1113

  Przyłącze elektryczne

  6. 2

  Przyłącze elektryczne

  ? Aby zapewnić ochronę przed wodą rozpryskową (IP) dławik wyciąć
  odpowiednio do średnicy przewodu.

  ? Zamontować odpowiednią wtyczkę sieciową na przewodzie
  sieciowym (poza strefą ochronną 1 i 2)
  Jeżeli kabel ma niewystarczającą długość trzeba wymontować kabel,
  ? rozdział 6.
  Używać następujących typów kabli:

  8-9
  5-7

  o HO5VV-F 3 × 0, 75 mm2 lub
  o HO5VV-F 3 × 1, 0 mm2

  10-12

  Jeżeli urządzenie podłączane jest w strefie ochronnej 2 trzeba
  wymontować kabel,? rozdział 6. 3 i zastosować typ kabla NYM-I
  3 × 1, 5 mm2.

  6 720 612 259-30. 19

  ? Podłączenie elektryczne przy zachowaniu min. 3 mm rozwarcia (np.
  bezpieczniki, przełączniki LS).

  6. 3

  13-14

  ? Wstawić przewód poprzez dławik i właściwie go podłączyć.
  ? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.
  6. 2 Podłączenie elektryczne regulatora ogrzewania lub
  modułów obsługi zdalnej

  Podłączenie osprzętu

  Urządzenie może być eksploatowane tylko z zastosowaniem regulatora
  marki Junkers. 1 Otwarcie modułu Heatronic

  Regulatory pogodowe FW 100 i FW200 mogą zostać wmontowane
  bezpośrednio z przodu w układ Heatronic 3.

  WSKAZÓWKA: Resztki kabla mogą uszkodzić układ
  Heatronic.
  ? Kabel odizolować wyłącznie poza układem Heatronic.

  Montaż i podłączenie elektryczne wykonać zgodnie z odnośną instrukcją
  instalacji.

  W celu dokonania przyłączeń elektrycznych w module Heatronic należy
  otworzyć pokrywę i odsłonić połączenia elektryczne.
  ? Zdjąć obudowę (? patrz str. 18).
  ? Odkręcić śrubę i opuścić układ Heatronic.

  Podłączenie regulatora 230 V on/off
  Regulator musi być przystosowany do napięcia sieciowego (z kotła) i nie
  może posiadać własnego przyłącza masowego.

  6 720 614 395-09. 1O

  ? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
  ? Wprowadzić kabel poprzez dławik i podłączyć regulator do ST10
  zgodnie z poniższymi zaleceniami:
  - L do LS
  - S do LR
  ? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla. 17
  ? Odkręcić śruby, odwiesić przewody i zdjąć pokrywę.

  LR LS

  ST 10

  6 720 612 897-03. 20 Przyłącze (230 V AC, usunąć mostek pomiędzy LS i LR)
  Podłączenie regulatora 24-V

  1.

  ? Stosuje się następujące przekroje przewodów:
  Długość przewodu
  ?? 20 m
  ?? 30 m
  & gt; 30 m

  Przekrój
  0, 75 - 1, 5 mm2
  1, 0 - 1, 5 mm2
  1, 5 mm2

  6 720 612 659-15. 1R

  Tab. 11
  Rys. 18

  CerapurSmart - 6 720 614 153 (2012/06)

  ? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
  ? Przewód przyłączeniowy wprowadzić przez dławik i przymocować do
  ST19 na zaciskach 1, 2 oraz 4.

  Przyłącze elektryczne

  ? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.

  ? Zamocować kabel zasilający w przepuście kabla.

  ST19

  ST8
  6 720 613 085-41. 1O
  6 720 613 085-13. 21 Podłączenie regulatora 24 V

  Rys. 23 Przyłączenie termostatu zasobnika c. 4 Czujnik temperatury TB 1 podłączyć od strony zasilania
  ogrzewania podłogowego

  6. 3 Przyłączenie zasobnika c.
  Zasobnik c. ogrzewany pośrednio z czujnikiem temperatury
  NTC

  W instalacjach ogrzewania podłogowego z bezpośrednim podłączeniem
  hydraulicznym do kotła.

  Zasobnik Junkers z czujnikiem temperatury przyłącza się bezpośrednio
  do płyty głównej urządzenia. Kabel z wtyczką dostarczany jest w
  komplecie z zasobnikiem.

  LS NS

  9

  ? Wyłamać plastikową płytkę.
  ? Włożyć kabel czujnika NTC temperatury zasobnika.
  ? Wtyczkę podłączyć do płyty głównej (ST15).

  8 7

  TB1
  J

  1 2 C

  6 720 612 659-19. 24
  F
  Jeżeli zadziała czujnik nadzorujący temperaturę przerywane jest
  ogrzewanie i przygotowanie c.

  ST15

  6. 5 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej c.

  6 720 613 085-42. 22 Przyłączenie czujnika zasobnika c. (NTC)
  Zasobnik c. ogrzewany pośrednio z termostatem

  B

  ? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
  ? Przeprowadzić kabel przez uchwyt mocujący i podłączyć termostat
  zasobnika do ST8 w następujący sposób:
  - L do 1
  - S do 3

  7
  6 720 612 664-24. 4O

  Rys. 25

  Przyłącze elektryczne
  ? Przy pomocy funkcji serwisowej 5. E ustawić podłączenie NP - LP na 1
  (pompa cyrkulacyjna),
  ? strona 32.
  Pompa cyrkulacyjna sterowana jest poprzez regulator
  ogrzewania Junkersa. 6 Podłączenie zewnętrznej pompy c. (obieg pierwotny)

  6. 8 Wymiana kabla sieciowego
  o Aby zapewnić ochronę przed wodą rozpryskową (IP) przewód zawsze
  musi być zamontowany w przelotce z otworem o średnicy
  odpowiadającej średnicy przewodu.
  o Stosować następujące typy kabli:
  - NYM-I 3 × 1, 5 mm2
  - W strefach 0, 1 i 2 wg PN-IEC 60364-7-701 nie wolno instalować
  puszek, rozgałęźników i odgałęźników elektrycznych.
  ? Wyciąć otwory w przepustach kabli odpowiednio do średnicy kabli.
  ? Przeprowadzić kabel przez uchwyt mocujący i podłączyć w
  następujący sposób:
  - Listwa zaciskowa ST10, zacisk L (czerwona wzgl. brązowa żyła)
  - Listwa zaciskowa ST10, zacisk N (niebieska żyła)
  - Masa (zielona wzgl. zielono-żółta żyła).
  Żyła uziemiająca musi być jeszcze luźna, gdy pozostałe kable są
  napięte.

  6 720 612 664-23. 26
  Podłączenie LZ - NZ załączane jest tak jak wbudowana pompa c.
  Możliwe są wszystkie rodzaje załączania pompy,? strona 29. 7 Podłączenie zewnętrznej pompy obiegu grzewczego (obieg
  wtórny)

  N

  ST10

  6 720 612 229-17. 28 Listwa zaciskowa zasilania ST10
  Rys. 27
  ? Przy pomocy funkcji serwisowej 5. E ustawić podłączenie NP - LP na 2
  (zewnętrzna pompa c. w obiegu bez mieszania),? strona 32.
  W przypadku podłączenia do NP - LP pompa c. w trybie grzewczym
  pracuje w sposób ciągły. Wykorzystanie trybów załączania pompy nie
  jest możliwe.

  Uruchomienie

  Uruchomienie

  6
  reset

  eco

  21 20 19 18

  6 720 614 145-01. 29
  [6]
  [7]
  [8]
  [9]
  [10]
  [11]
  [12]
  [13]
  [14]
  [15]
  [16]
  [17]
  [18]
  [19]
  [20]
  [21]

  Regulator temperatury zasilania
  Regulator temperatury c.
  Przycisk kominiarza
  Przycisk serwisowy
  Kontrolka pracy palnika
  Wyłącznik główny
  Odpowietrznik automatyczny
  Wyświetlacz
  Manometr
  Przycisk reset
  Przycisk eco
  Blokada przycisków
  Wąż zaworu bezpieczeństwa
  Syfon lejkowy (osprzęt)
  Wąż kondensatu
  Zawór na powrocie c.
  Zawór wody zimnej
  Zawór gazowy (zamknięty)
  Wyjście c.
  Zawór do uzupełniania wody
  Zawór na zasilaniu c.

  7. 1

  Przed uruchomieniem
  WSKAZÓWKA: Uruchomienie urządzenia bez wody
  może je zniszczyć!
  ? Kocioł nie może być użytkowany bez wody.

  ? Nastawić ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego na statyczną
  wysokość instalacji grzewczej (? strona 27).
  ? Otworzyć zawory przygrzejnikowe.
  ? Otworzyć zawór na zasilaniu c. i zawór na powrocie c.
  (? rysunek 29, [16] i [21]) i napełnić instalację do ciśnienia 1-2 a
  następnie zamknąć zawór napełniający.
  ? Odpowietrzyć grzejniki.
  ? Instalację grzewczą ponownie napełnić do ciśnienia
  1-2 bar.
  ? W przypadku urządzeń ZWB otworzyć zawór wody zimnej oraz zawór
  c. (? rysunek 29, [17] i [19]) po czym zawór c. pozostawić
  w pozycji otwartej do momentu wypływu wody.
  ? W urządzeniach z zasobnikiem c. otworzyć zewnętrzny zawór
  wody zimnej a następnie otworzyć zawór c. i pozostawić go
  otwartym do momentu wypływu wody.

  Uruchomienie

  ? Sprawdzić, czy rodzaj gazu podany na tabliczce znamionowej
  odpowiada rodzajowi gazu w sieci.
  Pierwszego uruchomienia może dokonać tylko uprawniony
  serwisant Junkers (zgodnie z warunkami gwarancji).
  ? Otworzyć kurek gazowy (? rysunek 29, [20]). 2

  Włączanie i wyłączanie kotła

  ? Regulatorem
  dopasowmsymalną temperaturę na zasilaniu do
  instalacji grzewczej:
  - Ogrzewanie podłogowe, np. położenie 3 (ok. 50 °C)
  - Ogrzewanie niskotemperaturowe: pozycja 6 (ok. 75 °C)
  - Ogrzewanie z temperaturą zasilania do ok. 90 °C: położenie max
  (? instrukcja instalacji,, zniesienie ograniczenia
  niskotemperaturowego")

  Włączenie
  ? Załączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
  Wskaźnik pracy świeci się a wyświetlacz pokazuje temperaturę wody
  grzewczej na zasilaniu.

  reset
  e

  max

  m a x

  6 7 2 0 6 1 2 6 6 0 -0 5. 1 R

  6 720 612 660-06. 30
  Podczas pierwszego załączenia urządzenie jest
  jednorazowo odpowietrzane. W tym celu pompa c.
  załącza się i wyłącza w cyklach (ok. 4 minuty).
  Wyświetlacz wskazuje
  na zmianę z temperaturą
  zasilania.
  ? Otworzyć odpowietrznik automatyczny
  (? rysunek 29, [7]) i zamknąć go z powrotem po odpowietrzeniu.
  Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się
  na zmianę z
  temperaturą zasilania, przeprowadzane jest napełnianie
  syfonu (? strona 30). 31
  Jeżeli palnik jest uruchomiony, kontrolka świeci się.
  Położenie
  maks.
  Tab. 12

  7. 4

  Regulacja c.
  Należy stosować się do instrukcji obsługi używanego
  regulatora ogrzewania. Znajdują się w niej informacje,
  ? jak ustawić tryb pracy i krzywą grzewczą w przypadku
  regulatorów pogodowych,
  ? jak ustawić temperaturę pomieszczenia,
  ? jak można ogrzewać ekonomicznie i oszczędzać
  energię.

  Wyłączenie
  ? Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
  Wskaźnik pracy gaśnie.
  ? Jeśli urządzenie będzie dłuższy czas wyłączone: uwaga na ochronę
  przed zamarzaniem (? Rozdział 7. 9). 3

  Temperatura zasilania
  ok. 35 °C
  ok. 43 °C
  ok. 50 °C
  ok. 60 °C
  ok. 67 °C
  ok. 75 °C
  ok. 90 °C

  Włączenie c.

  Zakres nastawy temperatury zasilania c. wynosi ok.
  35 - ok. 90 °C.

  12 h

  W przypadku ogrzewania podłogowego nie przekraczać
  max. dopuszczalnej temperatury zasilania.

  24 h

  6 720 612 660-07. 32

  7. 5

  Po uruchomieniu

  ? Sprawdzić ciśnienie dynamiczne (przepływowe) na przyłączu gazu
  (? str. 35).
  ? Sprawdzić, czy z węża syfonu skroplin wypływa kondensat. Jeśli tak
  się nie dzieje, należy wyłączyć włącznik główny (0) i ponownie go
  włączyć (I). Nastąpi dzięki temu aktywacja programu napełniania
  syfonu (? strona 30). W razie potrzeby proces ten kilkakrotnie
  powtórzyć, aż wypłynie kondensat.
  ? Wypełnić protokół rozruchu (? strona 52).

  temperatury c.

  ? Ustawić temperaturę c. na regulatorze
  .
  Na wyświetlaczu przez 30 sekund miga ustawiona temperatura c.

  Naciśnięcie przycisku eco i przytrzymanie aż się zaświeci umożliwia
  przełączanie kotła między trybem komfort a oszczędnym.
  Tryb komfort, przycisk eco nie świeci się (nastawa podstawowa)
  Temperatura kotła utrzymywana jest na zadanym poziomie. Stąd krótki
  czas oczekiwania przy poborze c. Dlatego kocioł włącza się nawet
  przy braku poboru wody.
  Tryb oszczędny, przycisk eco świeci się

  Jeżeli ustawiono opóźnienie załączenia przy dopływie
  wody podgrzewanej solarnie (funkcja serwisowa b. F), to
  kocioł załącza się dopiero po upływie opóźnienia
  załączenia.

  6 720 612 660-18. 33
  Temperatura c.
  ok. 40 °C
  ok. 60 °C

  min
  e
  maks.

  o Podgrzanie wody do zadanej temperatury następuje dopiero wtedy,
  gdy pobierana jest ciepła woda z kranu.
  o z funkcją zgłaszania zapotrzebowania.
  Krótkie otwarcie i zamknięcie zaworu ciepłej wody powoduje
  podgrzanie wody do ustawionej temperatury.
  Funkcja zgłaszania zapotrzebowania umożliwia
  maksymalną oszczędność gazu oraz wody. 13
  przełączanie kotła między trybem komfort a oszczędnym.

  W trybie komfortowym istnieje pierwszeństwo podgrzewania wody w
  zasobniku. W pierwszym rzędzie podgrzewana jest woda w zasobniku do
  nastawionej temperatury. Dopiero wtedy kocioł przełacza się na pracę
  c.
  Tryb oszczędny, przycisk eco świeci się
  W trybie oszczędnym co dziesięć minut urządzenie przechodzi z trybu
  ogrzewania na tryb oszczędny i odwrotnie.

  ciepłej wody)

  ? Zanotować położenie regulatora temperatury zasilania
  .
  ? Pokrętło regulatora temperatury na zasilaniu
  obrócić do oporu w
  lewo
  .
  Pompa c. i ogrzewanie jest w ten sposób wyłączone. Funkcja
  przygotowania c. oraz napięcie zasilania do regulacji ogrzewania
  i zegara sterującego pozostają bez zmian. 7

  Urządzenia ZWB - ustawienie temperatury c.

  6 720 612 660-09. 1R

  WSKAZÓWKA: Niebezpieczeństwo zamarznięcia
  instalacji grzewczej.

  Szczegółowe wskazówki znajdują się w instrukcji obsługi regulatora
  ogrzewania. 9

  Rys. 35

  ? Ustawić temperaturę c.
  Przy doprowadzeniu wody podgrzewanej solarnie
  temperatura wody na regulatorze temperatury c.
  może zostać tylko zwiększona
  Dalsze wskazówki
  ? str. 15

  Ochrona przeciw zamarzaniu

  Ochrona instalacji c. przed zamarzaniem:
  ? Urządzenie pozostawić załączone, regulator temperatury na zasilaniu
  co najmniej w położeniu 1. 34
  6 720 612 660-13. 36

  Tab. 14

  Nastawa indywidualna

  ? Przy wyłączonym kotle do wody grzewczej dodać i wymieszać środek
  przeciwko zamarzaniu
  (? strona 16) i opróżnić obieg c.

  Przy niektórych regulatorach ogrzewania można
  zaprogramować dezynfekcję termiczną o stałym czasie,
  patrz instrukcja obsługi regulatora ogrzewania. 12 Zabezpieczenie przed zablokowaniem się pompy

  Ochrona zasobnika przed zamarzaniem:
  ? Obrócić pokrętło regulatora c.

  do oporu w lewo.

  Ta funkcja zapobiega zatarciu pompy obiegu grzewczego
  oraz zaworu trójdrożnego po dłuższej przerwie
  w eksploatacji.

  Po każdym wyłączeniu pompy mierzony jest czas, aby po upływie 24
  godzin na krótko włączyć pompę obiegu grzewczego oraz zawór
  trójdrogowy.

  6 720 612 660-16. 37

  7. 10 Blokada przycisków

  Nastawa indywidualna

  Blokada przycisków obejmuje regulator temperatury na zasilaniu,
  regulator temperatury c. oraz wszystkie przyciski poza
  wyłącznikiem głównym, przyciskiem kominiarza i przyciskiem reset.

  8. 1

  Nastawa mechaniczna

  8. 1 Kontrola pojemności naczynia wzbiorczego

  Włączenie blokady przycisków:
  ? Nacisnąć przycisk aż na wyświetlaczu wskazywana będzie na zmianę
  i temperatura zasilania instalacji grzewczej.

  Przy tworzeniu charakterystyk uwzględniono następujące dane
  brzegowe:

  ~5 s
  max
  6 720 612 660-11. 38
  Wyłączenie blokady przycisków:
  ? Nacisnąć przycisk aż na wyświetlaczu wskazywana będzie tylko
  temperatura zasilania c. 11 Dezynfekcja termiczna
  Dezynfekcja termiczna jest fabrycznie zdezaktywowana. Można
  uaktywnić tą funkcję (? funkcja serwisowa 2. d, str. 30).
  Dezynfekcja termiczna obejmuje cały układ ciepłej wody łącznie z
  punktami poboru.
  Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenie.
  ? Dezynfekcję termiczną przeprowadzać tylko poza
  normalnymi czasami pracy.
  ? Zamknąć punkty poboru ciepłej wody.
  ? Zwrócić uwagę mieszkańcom na niebezpieczeństwo poparzenia.
  ? Przy zastosowaniu regulatora ogrzewania z programem
  przygotowania c. odpowiednio ustawić czas i temperaturę c.
  ? Ustawić ewentualnie zamontowaną pompę cyrkulacyjną na tryb
  ciągły.
  ? Odczekać, aż osiągnięta zostanie temperatura maksymalna.
  ? Pobierać ciepłą wodę kolejno od najbliższego do najdalszego punktu
  poboru ciepłej wody tak długo, aby przez 3 minuty wypływała woda o
  temperaturze 70 °C.
  ? Ustawić regulator temperatury c. u., pompę cyrkulacyjną i regulator
  ogrzewania ponownie na tryb normalny.

  Poniższe wykresy umożliwiają ogólne określenie, czy zamontowane w
  kotle naczynie wzbiorcze jest wystarczające i czy wymagane jest
  dodatkowe naczynie (nie dotyczy ogrzewania podłogowego).

  o 1% wstępnej ilości wody instalacyjnej w naczyniu wzbiorczym lub
  20% pojemności nominalnej w naczyniu wzbiorczym pojemności
  nominalnej naczynia wzbiorczego.
  o Robocza różnica ciśnień na zaworze bezpieczeństwa 0, 5 bar.
  o Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym odpowiada statycznej
  wysokości instalacji powyżej kotła.
  o Max. ciśnienie robocze: 3 bary
  tv ( °C)
  90
  70
  0

  50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
  VA ( l)
  6 720 610 421-07. 39
  [I]
  [II]
  [III]
  [IV]
  [V]
  A
  tV
  VA

  Ciśnienie wstępne 0, 2 bar
  Ciśnienie wstępne 0, 5 bar (ustawienie fabryczne)
  Ciśnienie wstępne 0, 75 bar
  Ciśnienie wstępne 1, 0 bar
  Ciśnienie wstępne 1, 2 bar
  Zakres pracy naczynia wzbiorczego
  W tym zakresie wymagane jest większe naczynie wzbiorcze
  Pojemność instalacji w litrach

  ? W przypadku wartości granicznych: Ustalić dokładną wielkość
  naczynia zgodnie z PN-EN 12828.
  ? Jeżeli punkt przecięcia znajduje się z prawej strony krzywej, należy
  zamontować dodatkowe naczynie wzbiorcze.

  Ustawienia modułu Heatronic
  8. 2 Zmiana charakterystyki pompy c.
  Prędkość obrotową pompy obiegowej c. można zmienić w skrzynce
  zaciskowej pompy.
  Nastawy fabryczne: Pozycja przełącznika 3

  Ustawienia modułu Heatronic

  9. 1

  Ogólne

  Moduł Heatronic umożliwia komfortowe ustawienie i sprawdzenie wielu
  funkcji kotła.

  H/m

  Przegląd funkcji serwisowych znajduje się w rozdziale. 9. 2 na str. 29.

  6, 50
  6, 00
  5, 50

  5, 00
  4, 50

  4, 00
  3, 50

  3, 00

  2, 50

  6 720 612 659-31. 1R

  1, 50

  Rys. 41 Przegląd elementów obsługi

  1, 00

  0, 50
  0, 00
  100

  200

  300

  500

  600

  700

  800

  900 1000
  V / l/h
  6 720 614 395-21. 2O

  [5]

  Przycisk eco, funkcje serwisowe,, do góry"
  Blokada przycisków, funkcje serwisowe,, w dół"

  Rys. 40 Charakterystyki pomp (bez płyty przyłączeniowej)

  Wybór funkcji serwisowej

  H
  V

  Funkcje serwisowe podzielone są na dwa poziomy (? tab. 15 i 16 na
  str. 29).

  Charakterystyka dla pozycji przełącznika 1
  Charakterystyka dla pozycji przełącznika 2
  Charakterystyka dla pozycji przełącznika 3
  Ciśnienie dyspozycyjne za kotłem
  Przepływ
  Aby zaoszczędzić możliwie dużą ilość energii i
  ewentualne szumy przepływu utrzymać na możliwie
  niskim poziomie wybrać niską charakterystykę pracy
  pompy.

  ? Przycisk serwisowy
  naciskać tak długo, aż się zaświeci.
  Na wyświetlaczu pojawi się np. A. (pierwszy poziom serwisowy).
  ? Nacisnąć równocześnie przycisk eco i blokadę przycisków, aż pojawi
  się np. 8. A (drugi poziom serwisowy).
  ? Naciskać blokadę przycisków lub przycisk eco, aż wskazana zostanie
  żądana funkcja serwisowa.
  ? Nacisnąć przycisk kominiarza i zwolnić go.
  Przycisk kominiarza świeci się i wyświetlacz wskazuje symbol
  wybranej funkcji serwisowej.
  Ustawianie wartości
  ? Naciskać blokadę przycisków lub przycisk eco, aż wskazana zostanie
  wartość funkcji serwisowej.
  ? Wpisać wartość na załączonej naklejce,, Ustawienia Heatronic" i
  nakleić naklejkę w widocznym miejscu na kotle.
  Zapisanie wartości w pamięci
  ? Nacisnąć przycisk kominiarza

  , aż wyświetlacz wskaże

  .

  Po 15 minutach bez naciśnięcia przycisku program
  opuszcza automatycznie poziom serwisowy.

  Opuszczenie funkcji serwisowych bez zapamiętania danych
  ? Na krótko nacisnąć przycisk kominiarza
  Przycisk kominiarza zgaśnie.

  .

  Reset urządzenia
  ? Nacisnąć przycisk reset na 3 sekundy i zwolnić przyciski. Po
  zwolnieniu przycisku kocioł startuje ponownie bez resetu parametrów
  (? reset parametrów).

  Resetowanie wartości do ustawienia podstawowego
  Aby zresetować do ustawienia podstawowego wszystkie wartości
  poziomu serwisowego 1 i 2:
  ? Na drugim poziomie serwisowym wybrać funkcję serwisową 8. E i
  zapisać w pamięci wartość 00. Kocioł startuje z ustawieniami
  podstawowymi.

  9. 2

  Przegląd funkcji serwisowych

  9. 1 Pierwszy poziom serwisowy (przycisk serwisowy
  naciskać tak długo, aż się zaświeci)
  Funkcja serwisowa
  1. A
  Maksymalna moc grzewcza
  1. b
  Moc maksymalna (ciepła woda)
  1. E
  Tryb załączania pompy
  2. b
  Maksymalna temperatura zasilania
  2. C
  Funkcja odpowietrzenia
  2. d
  Dezynfekcja termiczna
  2. F
  Tryb pracy
  3. A
  Automatyczna blokada taktowania
  3. b
  Blokada taktowania
  3. C
  Różnica załączania
  3. E
  Czas cyklu podtrzymania ciepła c. (tylko
  ZWB)
  3. F
  Czasokres podtrzymania ciepła (tylko ZWB)
  4. b
  Maksymalna temperatura podtrzymania
  ciepła bloku cieplnego (tylko ZWB)
  4. d
  Dźwięk ostrzegawczy
  4. E
  Typ kotła
  Program napełniania syfonu
  4. F
  5. A
  Resetowanie interwału przeglądów
  5. b
  Czas wybiegu wentylatora
  5. C
  Ustawienie kanału programatora
  5. d
  Ustawienie typu podgrzewacza
  Przyłącze NP - LP
  5. E
  5. F
  Ustawienie interwału przeglądów
  6. A
  Ostatnia usterka
  6. b
  Regulator temperatury pomieszczenia,
  aktualne napięcie zacisk 2
  6. C
  Temperatura zasilania wymagana przez
  regulator pogodowy
  6. d
  Aktualny przepływ turbiny (tylko ZWB)
  6. E
  Wejście zegara sterującego
  7. A
  Kontrolka robocza
  7. b
  Zawór 3-drożny w pozycji środkowej
  7. C
  Min. ilość ciepłej wody
  7. E
  7. F

  (ZWB)
  Funkcja suszenia budynku
  konfiguracja zacisków 1-2-4

  Tab. 15 Funkcje serwisowe 1 poziomu

  Str.
  9. 2 Drugi poziom serwisowy wyprowadzony z pierwszego,
  świeci się przycisk serwisowy (nacisnąć równocześnie
  przycisk eco i blokadę przycisków, aż np. A)
  8. A
  Wersja oprogramowania
  8. b
  Numer wtyczki kodującej
  8. C
  Status GFA
  8. d
  Usterka GFA
  8. E
  Reset wszystkich parametrów
  8. F
  Ciągły zapłon
  9. A
  Ciągły tryb pracy
  9. b
  Aktualna prędkość obrotowa wentylatora
  9. C
  Aktualna moc grzewcza
  9. E
  Opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
  9. F
  Czasy wybiegu pompy obiegu grzewczego
  A. A
  Temperatura na czujniku temperatury
  zasilania
  A. b
  A. C
  podgrzewacza
  b. F
  Opóźnienie załączenia przy doprowadzeniu
  wody podgrzewanej solarnie (ZWB)

  33

  Tab. 16 Funkcje serwisowe 2 poziomu

  9. 3

  Opis funkcji serwisowych

  9. 1 Pierwszy poziom serwisowy
  32
  Funkcja serwisowa 1. A: moc grzewcza

  ZSB 14...
  ZSB 22...
  ZWB 28...

  Niektórzy dostawcy gazu wymagają ceny podstawowej zależnej od
  mocy.
  Moc grzewczą można procentowo ograniczyć między minimalną
  znamionową mocą cieplną a maksymalną znamionową mocą cieplną na
  specyficzne zapotrzebowanie ciepła.
  Także przy ograniczonej mocy grzewczej przy
  przygotowaniu c. do dyspozycji jest maksymalna
  znamionowa moc grzewcza.
  Ustawienie podstawowe to maksymalna znamionowa moc cieplna:
  Wskazanie na wyświetlaczu
  U0 (100%)
  76

  Tab. 17
  ? Wybrać funkcję serwisową 1.
  ? Moc grzewcza w kW i przynależny parametr na wyświetlaczu znajduje
  się w tabeli ustawień (? str. 49, 50, 51).
  ? Ustawić parametr.
  ? Zmierzyć przepływ gazu i porównać z danymi dla wskazanego
  parametru. Przy odchyleniach skorygować parametr.
  ? Zapisać parametr.
  ? Wpisać moc grzewczą w kW i wskazanie na wyświetlaczu do protokołu
  uruchomienia (? str. 52).
  ? Wyjść z menu funkcji serwisowych.
  Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.

  Funkcja serwisowa 1. b: moc c. (kotły ZSB)
  Moc c. można ustawić między minimalną znamionową mocą cieplną
  a maksymalną znamionową mocą cieplną c. na moc przesyłową
  podgrzewacza c.
  Ustawienie podstawowe to maksymalna znamionowa moc cieplna
  c. : U0.
  ? Wybrać funkcję serwisową 1. b.
  ? Moc c. w kW i przynależny parametr znajduje się w tabeli ustawień
  (? str. 49 do 51).
  ? Zmierzyć przepływ gazu i porównać z danymi dla wskazanego
  Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.
  Funkcja serwisowa 1. E: tryb załączania pompy dla trybu
  grzewczego
  Przy podłączeniu zewnętrznego czujnika temperatury
  dla regulatora pogodowego ustawiany jest
  automatycznie tryb załączania pompy 04.
  o Tryb załączania pompy 00 (tryb automatyczny, ustawienie
  podstawowe):
  regulator na magistrali steruje pompą obiegu grzewczego.
  o Tryb załączania pompy 01 (w Niemczech i Szwajcarii
  niedopuszczalny):
  dla instalacji ogrzewczych bez regulacji.
  Regulator temperatury zasilania załącza pompę obiegu grzewczego.
  Przy zapotrzebowaniu ciepła pompa obiegu grzewczego załącza się
  wraz z palnikiem.
  o Tryb załączania pompy 02:
  dla instalacji ogrzewczych z regulatorem temperatury pomieszczenia
  - przyłącze 1, 2, 4 (24 V).
  o Tryb załączania pompy 03:
  pompa obiegu grzewczego pracuje bez przerwy (wyjątki: patrz
  instrukcja obsługi regulatora ogrzewania).
  o Tryb załączania pompy 04:
  inteligentne wyłączenie pompy układu grzewczego przy instalacjach
  ogrzewczych z regulatorem pogodowym. Pompa obiegu grzewczego
  załączana jest tylko w razie potrzeby.
  Funkcja serwisowa 2. b: maksymalna temperatura zasilania
  Maksymalną wartość temperatury można ustawić na wartość z zakresu
  od 35 °C do 88 °C.
  Ustawienie podstawowe to 88. C: funkcja odpowietrzenia
  Przy pierwszym załączeniu kocioł zostaje jednorazowo
  odpowietrzony. W tym celu pompa układu grzewczego
  załącza się i wyłącza (w odstępach ok. 4 minutowych).
  zasilania.

  Możliwe ustawienia to:
  o 00: Funkcja odpowietrzenia wył
  o 01: Funkcja odpowietrzania jest załączona i po jej upływie
  automatycznie resetuje się na 00
  o 02: Funkcja odpowietrzania jest załączona na stałe i nie resetowana
  jest do położenia 00
  Ustawienie podstawowe to 01. d: Dezynfekcja termiczna
  OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
  normalnymi czasami pracy.
  o 00: dezynfekcja termiczna nieaktywna
  o 01: dezynfekcja termiczna aktywna
  Ustawienie podstawowe to 00 (nieaktywne).
  Dezynfekcja termiczna w kotłach ZSB:
  OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
  ? Zawartość podgrzewacza ochładza się ponownie po
  dezynfekcji termicznej stopniowo przez straty
  termiczne ponownie do ustawionej temperatury
  c. Dlatego temperatura c. może być na krótki
  czas wyższa niż ustawiona temperatura.
  Dezynfekcja termiczna likwiduje bakterie, w szczególności typu.
  legionella w podgrzewaczu. Podczas dezynfekcji podgrzewacz jest raz w
  tygodniu podgrzewany na ok. 35 minut do temperatury 70 °C.
  Dezynfekcja termiczna w kotłach ZWB:
  OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo oparzenia!
  ? Po dezynfekcji termicznej można zdezaktywować tą
  funkcję.
  Przy aktywacji tych funkcji serwisowych ciepła woda podgrzewana jest
  ciągle do ok. 75 °C, jeżeli regulator temperatury c. jest przekręcony
  do oporu w prawo. F: tryb roboczy
  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można czasowo zmienić tryb pracy
  kotła.
  o 00: tryb normalny, kocioł pracuje zgodnie z wytycznymi regulatora.
  o 01: kocioł pracuje przez 15 minut z mocą minimalną. Wyświetlacz
  wskazuje temperaturę zasilania na zmianę z
  . Po 15 minutach
  kocioł przechodzi w normalny tryb pracy.
  o 02: kocioł pracuje 15 minut z mocą maksymalną. Wyświetlacz
  Ustawienie podstawowe to 00.
  Funkcja serwisowa 3. A: automatyczna blokada taktowania

  Po konserwacji można załączyć funkcję odpowietrzenia.

  Przy pomocy funkcji serwisowej 3. A można załączyć automatyczne
  dostosowanie blokady taktowania. Może to być wymagane przy
  niekorzystnie zwymiarowanych instalacjach ogrzewczych.
  Przy wyłączonym dostosowaniu blokady taktowania blokada taktowania
  musi być ustawiona przy pomocy funkcji serwisowej 3. b (? str. 31).

  Ustawienie podstawowe to 00 (wyłączone). b: blokada taktowania
  Dopiero gdy wyłączona jest automatyczna blokada przycisków (funkcja
  serwisowa 3. A), to ta funkcja serwisowa jest aktywna.
  Blokada przycisków może być ustawiona na wartość z zakresu od 00 do
  15 (0 do 15 minut).
  Ustawienie podstawowe to 03 (3 minuty).
  Przy 00 blokada taktowania jest wyłączona.
  Najkrótszy możliwy odstęp czasu załączania wynosi
  1 minutę (przy ogrzewaniach 1 rurowych lub powietrznych).

  Funkcja serwisowa 3. C: histereza
  Histereza to dopuszczalne odchylenie od zadanej temperatury na
  zasilaniu. Wartość ta może być ustawiana co 1 K. Minimalna
  temperatura na zasilaniu wynosi 35 °C.
  Histereza może być ustawiona na wartość od 00 do 30
  (0 do 30 K).
  Ustawienie podstawowe to 10 (10 K). E: czas taktowania podtrzymania ciepła (tylko
  Ta funkcja serwisowa działa tylko w trybie komfortowym.
  Funkcja ustala po podgrzaniu lub zapotrzebowaniu c. czas, który
  upłynie do następnego nagrzania płytowego wymiennika ciepła. Tym
  samym unika się zbyt silnego nagrzania płytowego wymiennika ciepła.
  Czas taktowania może być ustawiony w zakresie od 20 do 60 minut.
  Ustawienie podstawowe to 20 (20 minut).

  o 02: czujnik temperatury podgrzewacza podłączony do modułu
  Heatronic.
  o 03: termostat podgrzewacza podłączony do modułu Heatronic
  Funkcja serwisowa 4. F: program napełniania syfonu
  Program napełniania syfonu zapewnia napełnienie syfonu po montażu
  instalacji lub po dłuższym stanie spoczynku.
  Program napełniania syfonu zostaje uaktywniony, jeżeli:
  o załączono kocioł wyłącznikiem głównym
  o palnik nie pracował ponad 28 dni
  o nastąpiło przełączenie między trybem letnim i zimowym
  Przy następnym zapotrzebowaniu ciepła ze strony c. lub
  podgrzewacza kocioł przez 15 minut jest podtrzymywany na niskiej
  mocy cieplnej. Program napełnienia syfonu jest uruchomiony tak długo,
  aż osiągnięty zostanie czas 15 minut na niskiej mocy cieplnej. Na
  wyświetlaczu pojawia się
  na zmianę z temperaturą zasilania.
  Ustawienie podstawowe to 01: program napełniania syfonu z
  najmniejszą mocą grzewczą.
  Parametr 02: program napełniania syfonu z najmniejszą ustawioną
  mocą grzewczą.
  Parametr 00: program napełnienia syfonu jest wyłączony.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przy niewypełnionym syfonie
  kondensatu spaliny mogą wydostawać się.
  ? Program napełnienia syfonu wyłączyć tylko podczas
  konserwacji.
  ? Program napełniania syfonu włączyć ponownie po
  zakończeniu konserwacji.

  Funkcja serwisowa 5. A: reset przeglądu

  Funkcja serwisowa 3. F: czas podtrzymania ciepła (tylko ZWB)

  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można po wykonanym przeglądzie/
  konserwacji zresetować wskazanie
  na wyświetlaczu.

  Stałe utrzymywanie ciepła wyraża, jak długo po poborze c.
  zablokowany zostaje tryb grzewczy.

  Ustawienie 00.

  Okres podtrzymania ciepła można ustawić na zakres od 00 do 30 (0 do
  30 minut). b: czas wybiegu wentylatora

  Ustawienie podstawowe to 05 (5 minut).

  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas wybiegu
  wentylatora.

  Funkcja serwisowa 4. b: maksymalna temperatura podtrzymania
  ciepła bloku cieplnego (tylko ZWB)

  Czas wybiegu wentylatora może być ustawiony na wartość z zakresu od
  01 do 18 (10 - 180 sekund).
  Ustawienie podstawowe to 03 (30 sekund).

  Maksymalna temperatura podtrzymania ciepła bloku cieplnego może
  być ustawiona na wartość z zakresu od 40 do 65 (40 °C do 65 °C).
  Ustawienie podstawowe to 65 (65 °C). C: zmiana użycia kanału przy
  1-kanałowym zegarze sterującym

  Funkcja serwisowa 4. d: dźwięk ostrzegawczy

  Za pomocą tej funkcji serwisowej można zmienić zastosowanie kanału z
  ogrzewania na przygotowanie c.

  W przypadku usterki generowany jest dźwięk ostrzegawczy. Przy
  pomocy funkcji serwisowej 4. d można wyłączyć dźwięk ostrzegawczy.
  Ustawienie podstawowe to 01 (załączone).
  Funkcja serwisowa 4. E: typ kotła

  o 00: 2 kanał (ogrzewanie i przygotowanie c. )
  o 01: 1 kanał - ogrzewanie
  o 02: 1 kanał - przygotowanie c.
  Ustawienie podstawowe to 00.

  Przy pomocy tej funkcji serwisowej wskazywany jest ustalony typ kotła
  grzewczego.
  Możliwe wskazania to:
  o 00: tylko ogrzewanie
  o 01: kocioł dwufunkcyjny

  Funkcja serwisowa 5. d: ustawienie typu podgrzewacza
  Typ podgrzewacza zostaje rozpoznany automatycznie i
  nie powinien być zmieniany

  Funkcja serwisowa 5. E: ustawienie przyłącza NP - LP
  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić przyłącze NP - LP.
  o 00: wył
  o 01: pompa cyrkulacyjna
  o 02: zewnętrzna pompa obiegu grzewczego w obiegu odbioru bez
  zmieszania

  o 00: ogrzewanie nieaktywne, c. nieaktywna.
  o 01: ogrzewanie nieaktywne, c. aktywna.
  o 10: ogrzewanie nieaktywne, c.
  o 11: ogrzewanie aktywne, c.
  Funkcja serwisowa 7. A: kontrolka robocza
  Przy włączonym kotle świeci się kontrolka robocza. Przy pomocy funkcji
  serwisowej 7. A można wyłączyć kontrolkę roboczą. b: zawór 3-drożny w pozycji środkowej

  Po zapamiętaniu wartości 01 zawór 3-drożny przesuwa się w pozycję
  środkową. Umożliwia to całkowite opróżnienie systemu i prosty
  demontaż silnika. F: wskazanie przeglądu

  Po wyjściu z tej funkcji serwisowej automatycznie zapamiętywana jest
  wartość 00.

  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić ilość miesięcy, po
  których na wyświetlaczu
  będzie wyświetlany na zmianę (przegląd) z
  temperaturą zasilania.
  Ilość miesięcy można ustawić na wartość z zakresu 00 - 72
  (0 do 72 miesięcy).
  Gdy na wyświetlaczu pojawi się U0, to oznacza to, że
  funkcja ta została już ustawiona na regulatorze.

  Funkcja serwisowa 7. C: minimalna ilość c. (ZWB)
  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić ilość c. u., która
  jest wymagana, aby załączyć palnik dla przygotowania c. Zakres
  ustawień wynosi od 2, 5 do 5 litrów. Wskazywana wartość (25 do 50)
  podaje ilość c. w krokach 0, 1 litrowych (ustawienie podstawowe:
  2, 5 litra, wskazanie = 25). E: suszenie budynku
  Funkcja serwisowa 6. A: wywołanie ostatnio zapamiętanego błędu
  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wywołać ostatni zapisany
  błąd.
  Przy 00 funkcja serwisowa zostaje zresetowana.

  Przy pomocy tej funkcji serwisowej załączane jest lub wyłączane
  suszenie budynku.
  Funkcji suszenia budynku w urządzeniu nie pomylić z
  funkcją suszenia jastrychu (dry funktion) regulatora
  pogodowego!

  Funkcja serwisowa 6. b: aktualne napięcie zacisk 2
  Wskazywane jest aktualne napięcie na zacisku 2.
  o 00 - 24: 0 V do 24 V w krokach co 1 V
  Funkcja serwisowa 6. C: temperatura zasilania wymagana przez
  regulator ogrzewania
  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wskazać temperaturę
  zasilania wymaganą przez regulator ogrzewania.

  Funkcja serwisowa 6. d: aktualny przepływ turbiny (kotły ZWB)
  Wskazywany jest aktualny przepływ turbiny.
  o 0. 0. - 99. : 0, 0 do 99 l/min w krokach 0, 1 l/min
  Funkcja serwisowa 6. E: wejście zegara sterującego
  Lewa cyfra wskazuje aktualny status ogrzewania. Tryb grzewczy
  uaktywniany jest po ustawieniach na zegarze sterującym.
  Prawa cyfra wskazuje aktualny status c. Tryb c. uaktywniany jest
  po ustawieniach na zegarze sterującym.

  Przy załączonej funkcji suszenia budynku nie możliwe
  jest dokonywanie ustawień gazu na kotle!

  o 00: wyłączony
  o 01: tylko tryb grzewczy po ustawieniu kotła lub regulatora, tzn.
  wszystkie inne zapotrzebowania ciepła są zablokowane. F: konfiguracja zacisków1-2-4
  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić napięcie wejściowe
  zacisków 1-2-4.
  o 00: wejście wyłączone
  o 01: wejście 0-24 V, zadana moc
  o 02: wejście 0-10 V, zadana moc
  o 03: wejście 0-10 V, zadana temperatura
  Ustawienie podstawowe to 01. 2 Drugi poziom serwisowy

  Funkcja serwisowa 9. b: aktualna prędkość obrotowa wentylatora

  Funkcja serwisowa 8. A: wersja oprogramowania

  Przy pomocy tej funkcji wskazywana jest aktualna prędkość obrotowa
  wentylatora (w 1/s).

  Wskazywana jest obecna wersja oprogramowania.

  Funkcja serwisowa 8. b: numer wtyczki kodującej
  Wskazywane są ostatnie cztery miejsca wtyczki
  kodującej.
  Wtyczka kodująca określa funkcje kotła. Jeżeli kocioł
  przezbrojono z gazu ziemnego na płynny (lub
  odwrotnie), to należy wymienić wtyczkę kodującą.

  Funkcja serwisowa 9. C: aktualna moc grzewcza
  Przy pomocy tej funkcji wskazywana jest aktualna moc grzewcza kotła
  (parametr na wyświetlaczu wg Pkt. 16). E: opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
  Przy pomocy tej funkcji serwisowa można ustawić czas opóźnienia, który
  w przypadku krótkotrwałych szczytów ciśnieniowych w sieci wodnej
  pozwoli uniknąć nieplanowanego uruchomienia kotła.

  Parametr wewnętrzny.

  Przez spontaniczną zmianę ciśnienia w układzie zasilania c.
  przepływomierz (turbina) może zasygnalizować pobór wody. W wyniku
  tego palnik na krótko uruchamia się, chociaż nie pobierana jest woda. d: usterka GFA

  Opóźnienie sygnału turbiny można ustawić na wartość z zakresu od 02
  do 12 (0, 5 sekundy do 3 sekund) w krokach co 0, 25 sekundy.

  Ustawienie podstawowe to 04 (1 sekunda). E: zresetowanie kotła
  (Heatronic 3) do ustawienia podstawowego

  Funkcja serwisowa 9. F: czas wybiegu pompy (ogrzewanie)

  Funkcja serwisowa 8. C: status GFA

  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można zresetować urządznie do
  ustawienia podstawowego. Wszystkie zmienione funkcje serwisowe
  resetowane są do ustawienia podstawowego.
  ? Przycisk serwisowy
  Na wyświetlaczu pojawi się np.
  ? Przyciskiem eco lub blokadą przycisków wybrać funkcję serwisową
  8. E.
  Świeci się przycisk kominiarza a wyświetlacz wskazuje 00.
  ? Nacisnąć przycisk kominiarza, aż wyświetlacz wskaże
  .
  Wszystkie ustawienia są resetowane i kocioł uruchamia się ponownie
  z ustawieniem podstawowym.
  ? Ponownie ustawić ustawione funkcje serwisowe zgodnie z
  protokołem uruchomienia (? str.
  Funkcja serwisowa 8. F: ciągły zapłon
  WSKAZÓWKA: Możliwe uszkodzenie transformatora
  zapłonowego!
  ? Funkcji tej nie pozostawiać załączonej dłużej niż 2
  minuty.
  Ta funkcja pozwala na ciągły zapłon bez dopływu gazu, aby
  przetestować zapłon.
  o 01: zał
  Funkcja serwisowa 9. A: ciągły tryb roboczy
  Funkcja ta ustawia ciągły tryb roboczy (00, 01 i 02? Funkcja
  serwisowa 2. F: tryb roboczy, str. Wartości 03 i 06 mają status
  tylko do odczytu.

  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas wybiegu pompy
  po zakończeniu zapotrzebowania ciepła regulatora zewnętrznego.
  Czas wybiegu pompy można ustawić na wartość z zakresu od 01 do 10
  (1 do 10 minut) w krokach 1-minutowych.
  Funkcja serwisowa A. : temperatura na czujniku temperatury
  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wyświetlić temperaturę na
  czujniku temperatury zasilania.

  Funkcja serwisowa A. b: temperatura c.
  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można wyświetlić temperaturę
  c. C: temperatura na czujniku temperatury
  czujniku temperatury podgrzewacza.

  Funkcja serwisowa b. F: Opóźnienie załączenia przy doprowadzeniu
  wody podgrzewanej solarnie przy kotłach ZWB
  Przy pomocy tej funkcji serwisowej można ustawić czas w sekundach, po
  którym kocioł załączy się w celu przygotowania c. Opóźnienie
  załączania należy ustawić zgodnie z warunkami instalacji.
  Jeżeli ustawiane jest opóźnienie załączenia przy
  doprowadzeniu wody podgrzewanej solarnie, to to
  komunikat o zapotrzebowaniu nie jest już możliwy
  ? str. 26.
  Opóźnienie załączania ustawia się na wartość z zakresu 0 - 50 sekund.
  Ustawienie podstawowe to 00 (nieaktywne).

  Dostosowanie do rodzaju gazu

  Dostosowanie do rodzaju gazu

  Kocioł nastawiony jest fabrycznie na gaz ziemny E (GZ 50).
  Proporcja gazu i powietrza może być zadana jedynie na podstawie
  elektronicznego pomiaru stężenia CO2 lub O2 przy max. i min. mocy
  cieplnej.
  Dostosowanie kotła do różnego osprzętu przewodów powietrznospalinowych za pomocą kryz dławiących i blach spiętrzających nie jest
  konieczne.

  10. 1 Ustawienie stosunku ilości gazu do powietrza (CO2
  lub O2)
  ? Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
  ? Załączyć urządzenie wyłącznikiem głównym.
  ? Usunąć zatyczkę z króćca pomiaru spalin.
  ? Czujnik wsunąć do króćca na głębokość ok. 135 mm i uszczelnić.

  o Kotły opalane gazem ziemnym z grupy 2E nastawione są fabrycznie
  na indeks Wobbego 15 kWh/m3 oraz ciśnienie na przyłączu 20 mbar.
  o Kotły na gaz ziemny z grupy Lw są zaplombowane i fabrycznie
  ustawione na indeks Wobbego
  12, 2 kWh/m3 i ciśnienie przyłącza 20 mbar.
  o Jeśli kocioł, który jest fabrycznie ustawiony na gaz ziemny E, ma być
  eksploatowany w instalacji zasilanej gazem ziemnym Lw lub Ls
  (lub odwrotnie), musi zostać ustawiona wartość CO2 lub O2.
  6 720 614 090-21. 1O

  Gaz płynny (31)
  o Urządzenia na gaz płynny ustawione są na 37 mbar.
  Przezbrojenie na inny rodzaj gazu
  Dostępne są następujące zestawy do przezbrojenia na inny rodzaj gazu:
  Urządzenie
  ZSB 14-3C

  ZSB 22-3C

  ZSB 28-3C

  Przezbrojenie na
  Gaz ziemny (2E)
  Gaz ziemny (Lw)
  Gaz ziemny (Ls)
  Gaz ziemny (Ls)

  Nr katalogowy
  8 716 012 959 0
  8 714 431 150 0
  8 716 012 823 0
  8 716 012 826 0
  8 716 012 958 0
  8 714 431 152 0
  8 716 012 822 0
  8 716 012 825 0
  8 716 012 957 0
  8 714 431 156 0
  8 716 012 821 0
  8 716 012 824 0

  Tab. 18

  Rys. 42
  ? Przytrzymać wciśnięty przycisk kominiarza, aż się podświetli.
  Wyświetlacz wskazuje temperaturę zasilania na zmianę z
  =
  maksymalna nominalna moc cieplna.
  ? Zmierzyć zawartość CO2 lub O2.
  ? Na dławiku gazowym ustawić zgodnie z tabelą zawartość CO2 lub O2
  dla maksymalnej znamionowej mocy grzewczej.
  ? Na dławiku gazowym (3) ustawić zawartość CO2 dla maksymalnej
  nominalnej mocy cieplnej zgodnie z tabelą.

  6 720 614 395-10. 1 O

  wykonać próbę szczelności.
  ? Zestaw przezbrojeniowy zamontować zgodnie z załączoną do zestawu
  instrukcją.
  ? Po każdym przezbrojeniu ustawić proporcje gazu do powietrza
  (CO2 lub O2) (? rozdział 10. 1).

  34

  Rys. 43
  Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
  Śruba nastawcza min. ilości gazu
  Śruba nastawcza maks. ilości gazu

  ZSB 14-3

  ZSB 22-3

  ZWB 28-3

  Rodzaj gazu
  GZ50 2E
  GZ41, 5 2Lw
  GZ35 2Ls
  (propan)1)
  (butan)
  (butan)

  CO2
  O2
  przy maks.
  znamionowej
  mocy cieplnej
  9, 4% 4, 13%

  przy min.
  8, 6% 5, 56%

  9, 2%

  4, 1%

  8, 3%

  5, 8%

  9, 1%

  4, 0%

  10. 2 Sprawdzić ciśnienie gazu na przyłączu (podczas
  przepływu)

  5, 5%

  10, 8% 4, 45%

  10, 5% 4, 91%

  12, 4% 2, 55%

  12, 0% 3, 0%

  9, 6% 3, 77%

  ? Wyłączyć urządzenie i zamknąć zawór gazowy.
  ? Odkręcić śrubę przy króćcu pomiarowym do regulacji ciśnienia na
  przyłączu gazowym i podłączyć miernik ciśnienia.

  8, 7% 5, 38%

  9, 4%

  3, 8%

  8, 5%

  5, 4%

  9, 0%

  6 720 614 395-22. 1O

  10, 8% 4, 6%

  10, 5% 4, 75%

  11, 5% 3, 75%

  11, 0% 4, 5%

  9, 6% 3, 59%

  Rys. 44
  ? Otworzyć kurek gazowy i włączyć miernik.
  ? Przytrzymać wciśnięty przycisk kominiarza, aż się podświetli.
  maksymalna nominalna moc cieplna.
  ? Wymagane ciśnienie przepływu na przyłączu sprawdzić zgodnie z
  tabelą.

  9, 5%

  3, 6%

  11, 5% 3, 6%

  Tab. 19
  1) wartość standardowa dla gazu płynnego przy zbiornikach stałych o pojemności
  do 15 000 l

  ? Dwukrotnie krótko przycisnąć przycisk.
  minimalna nominalna moc cieplna.
  ? Zmierzyć stężenie CO2 lub O2.
  ? Usunąć plombę na śrubie nastawczej armatury gazowej i ustawić
  zawartość CO2 lub O2 dla minimalnej znamionowej mocy cieplnej.
  ? Ponownie sprawdzić nastawę przy max. nominalnej mocy
  cieplnej i w razie potrzeby skorygować.
  ? Zawartości CO2 lub O2 wpisać do protokołu uruchomienia.
  ? Przycisk kominiarza
  naciskać tak często aż nie będzie
  podświetlony.
  ? Usunąć sondę spalin z króćca pomiarowego i zamontować zatyczkę.
  ? Zaplombować armaturę gazową.

  Gaz ziemny GZ35
  GZ41. 5
  2Lw (23)
  Gaz ziemny GZ50
  2E (23)
  (Butan)

  Ciśnienie
  znamionowe
  [mbar]

  Dopuszczalny zakres ciśnienia
  przy maks. znamionowej mocy
  cieplnej
  10 - 16

  16 - 23

  17 - 25

  37

  Tab. 20
  1) Wartość nominalna dla gazu płynnego przy zasobnikach stacjonarnych o
  pojemności do 15 000 l

  Kotła nie wolno uruchamiać, gdy wartość ciśnienia
  dynamicznego w sieci gazowej okaże się wyższa lub
  niższa. Należy ustalić przyczynę i usunąć błąd. Jeśli
  okaże się to niemożliwe, zablokować kocioł po stronie
  gazu i skontaktować się z gazownią.
  ? Przycisk kominiarza
  Wyświetlacz wskazuje ponownie temperaturę na zasilaniu.
  ? Wyłączyć urządzenie, zamknąć kurek gazowy, zdjąć miernik ciśnienia
  i przykręcić śrubę.
  ? Ponownie zamontować obudowę

  Kontrola zawartości spalin

  11. 3 Pomiar CO w spalinach

  Kontrola zawartości spalin

  Do pomiaru zawartości spalin wykorzystać sondę wielootworową.

  11. 1 Przycisk kominiarza
  Poprzez naciśniecie przycisku kominiarza aż do podświetlenia można
  wybrać następujące wartości charakterystyczne urządzenia:

  6 720 612 659-36. 1R

  3

  ? Usunąć zatyczkę z króćca pomiaru spalin [1] (? rysunek 46).
  ? Wstawić sondę spalin do oporu w króciec i uszczelnić miejsce
  pomiaru.
  ? Przy pomocy przycisku kominiarza
  = wybrać maksymalną
  znamionową moc cieplną.
  ? Zmierzyć zawartość CO.
  ? Ponownie zamontować zatyczkę.

  Ochrona środowiska jest podstawą działania firm należących do grupy
  Bosch.
  Jakość produktów, ich ekonomiczność i ekologiczność są dla nas celami
  równorzędnymi. Ustawy i przepisy o ochronie środowiska są ściśle
  przestrzegane.
  Do zagadnień ochrony środowiska dodajemy najlepsze rozwiązania
  techniczne i materiały z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych. 45
  = maksymalna ustawiona moc grzewcza

  = maksymalna znamionowa moc cieplna

  Ochrona środowiska

  = minimalna znamionowa moc cieplna
  Na wykonanie pomiaru wszystkich wartości mają
  Państwo 15 minut. Po upływie tego czasu kocioł powróci
  do nominalnego trybu pracy. 2 Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego
  Pomiar zawartości O2 lub CO2 w powietrzu do spalania.
  Do pomiaru zawartości spalin wykorzystać sondę szczelinową.
  Na podstawie pomiaru stężenia O2 i CO2 w powietrzu do
  spalania można sprawdzić szczelność przewodu
  spalinowego poprowadzonego zgodnie z C33. Stężenie
  O2 nie powinno być niższe niż 20, 6%, natomiast
  stężenie CO2 nie może przekraczać 0, 2%.
  ? Zdjąć zatyczkę z króćca pomiaru powietrza do spalania [2]
  (? rysunek 46).
  ? Wstawić sondę spalin w króciec i uszczelnić miejsce pomiaru.
  ? Przy pomocy przycisku kominiarza
  znamionową moc cieplną.

  Opakowanie
  Wszystkie opakowania są ekologiczne i można je ponownie wykorzystać.
  Stare urządzenie
  W starych urządzeniach występują surowce wtórne, które należy
  przekazać do przetworzenia.
  Podzespoły łatwo się demontuje a tworzywa sztuczne są oznaczone. W
  ten sposób różne podzespoły można posortować i przekazać do
  recyklingu lub utylizacji.

  Przegląd/konserwacja

  Aby zapewnić przez długi czas możliwie niskie zużycie gazu oraz
  ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, zaleca się zawarcie z
  uprawnioną i wyspecjalizowaną firmą umowy serwisowej na wykonanie
  raz w roku prac przeglądowych i w razie potrzeby konserwacyjnych.
  NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zaczadzenie!
  ? Po wykonaniu prac na przewodach spalinowych
  6 720 614 090-23. 46
  ? Zmierzyć stężenie O2 i CO2.
  ? Ponownie włożyć korek.

  Przegląd/konserwacja
  Heatronic
  W razie uszkodzenia jakiegoś podzespołu na wyświetlaczu
  sygnalizowana jest usterka.
  Moduł Heatronic nadzoruje wszystkie części składowe odpowiedzialne
  za regulację, sterowanie i bezpieczeństwo.
  WSKAZÓWKA: Przeciekająca woda może spowodować
  uszkodzenie układu Heatronic.
  ? Przed rozpoczęciem prac przy elementach instalacji
  wodnych przykryć układ Heatronic.
  Wskazówki ogólne
  Przegląd usterek na str. 46.

  o Wymagane są następujące urządzenia pomiarowe:
  - Elektroniczny miernik spalin do CO2, CO oraz temperatury spalin
  - Manometr (U-rurka) 0-30 mbar (podziałka min. 0, 1 mbar)
  o Specjalistyczne narzędzia nie są wymagane.
  o Dopuszczalne smary:
  - część wodna: Unisilikon L 641 (8 709 918 413)
  - złączki gwintowane: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).
  ? Użyć pastę przewodzącą ciepło nr 8 719 918 658.
  ? Stosować tylko oryginalne części zamienne!
  ? Części zamienne zamawiać przy wykorzystaniu katalogu części
  zamiennych.
  ? Wymontowane uszczelki i o-ringi wymienić na nowe.
  Po przeprowadzeniu przeglądu/konserwacji
  ? Dokręcić wszystkie poluzowane połączenia skręcane.
  ? Ponownie uruchomić urządzenie (? strona 24).
  ? Sprawdzić szczelność w miejscach łączenia.
  ? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza (CO2) i w razie potrzeby
  ustawić (? strona 34).

  Przegląd/konserwacja

  13. 1 Lista czynności kontrolnych podczas konserwacji
  (protokół konserwacji)
  Data
  Odczytać ostatni zapisany błąd w module Heatronic,
  funkcja serwisowa 6. A (? strona 39).

  W urządzeniach ZWB sprawdzić filtr w rurze wody zimnej
  (? strona 39).

  Sprawdzić wizualnie przelot - spaliny/powietrze do
  spalania.

  Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazowym
  (? strona 35).

  Sprawdzić min. /maks. ustawienie CO2
  (proporcje gazu do powietrza) (? strona 34).

  min. %
  max. %

  Sprawdzić szczelność gazową i wodną, (? strona 20).

  Sprawdzić blok cieplny (? strona 40).

  Sprawdzić palnik (? strona 40).

  Sprawdzić elektrody (? strona 40).

  Sprawdzić membranę w urządzeniu mieszającym
  (? strona 43).

  Wyczyścić syfon skroplin (? strona 42).

  Sprawdzić ciśnienie wstępne naczynia
  wzbiorczego dla statycznej wysokości
  bar

  Skontrolować ciśnienie robocze w instalacji
  grzewczej (? strona 43).

  Skontrolować szczelność automatycznego odpowietrznika
  oraz sprawdzić, czy nakrętka zaślepiająca nie jest
  poluzowana.

  Sprawdzić czy nie są uszkodzone przewody elektryczne.

  Sprawdzić nastawy regulatora c.

  Skontrolować urządzenia wchodzące w skład instalacji
  grzewczej, jak zasobnik,...

  Skontrolować nastawy funkcji serwisowych według
  protokołu uruchomienia. 21

  13. 2 Opis prac konserwacyjnych

  ? Założyć nowy wymiennik z nowymi uszczelkami a następnie
  przykręcić go śrubą.

  Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu
  (funkcja serwisowa 6. A)

  1.

  ? Wybrać funkcję serwisową 6. A (? strona 32).
  Przegląd usterek na str. 34.

  13. 1 Filtr siatkowy w rurze wody zimnej (ZWB)
  ? Wykręcić rurę wody zimnej i sprawdzić, czy filtr siatkowy nie jest
  zanieczyszczony.

  6 720 614 395-12.

  2O

  Rys. 48
  13. 3 Armatura gazowa

  2.

  ? Rozłączyć połączenia elektryczne.
  ? Odkręcić rurę doprowadzającą gaz.
  ? Odkręcić dwie śruby, za pomocą blachy podtrzymującej unieść
  armaturę gazową do góry i zdjąć ją ze śrub.
  6 720 614 395-11. 47
  13. 2 Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)
  W przypadku zbyt niskiej mocy przygotowywania c. :
  ? Sprawdzić czy filtr w rurze wody zimnej nie jest zanieczyszczony
  (? strona 39).
  ? wymontować i wymienić
  -lub? oczyścić z kamienia środkiem do stali szlachetnej (1. 4401) płytowy
  wymiennik ciepła c.

  Demontaż płytowego wymiennika ciepła:
  ? Odkręcić śruby u góry płytowego wymiennika ciepła i wyciągnąć
  wymiennik

  2.
  6 720 614 395-13. 49
  13. 4 Zespół hydrauliczny
  ? Zdemontować syfon kondensatu.
  ? Poluzować/rozłączyć połączenia rurowe (1.
  ? Poluzować połączenie rurowe u góry przy pompie (2.
  ? Poluzować klamry na zaworze 3-drożnym (3.

  6 720 614 395-14. 2O

  ? Poluzować sześć śrub i wyjąć kompletną jednostkę hydrauliczną (4.

  4. 6 Pompa i rozdzielacz na powrocie
  ? Odkręcić dwuzłączkę rurową na dole pompy i wyciągnąć pompę do
  góry.
  ? Zdjąć klips z tylnego przyłącza rozdzielacza.
  ? Odkręcić śrubunek na rurze powrotu instalacji grzewczej.
  ? Odkręcić dwie śruby mocujące i zdjąć rozdzielacz. 50
  13. 5 Zawór trójdrogowy
  6 720 614 395-16. 2O

  ? Poluzować trzy klamry.
  ? Wyciągnąć zawór trójdrożny do góry.
  Rys. 52
  13. 7 Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod

  Do czyszczenia bloku cieplnego użyć osprzętu nr. 1156, nr zam.
  7 719 003 006, składającego się ze szczotki i wypychacza.
  ? Sprawdzić ciśnienie sterujące na urządzeniu mieszającym przy
  maksymalnej nominalnej mocy cieplnej.

  6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -7 8. 1 R

  6 720 614 395-15. 53
  Rys. 51
  [1, 2, 3]Rury
  Aby przyspieszyć montaż najpierw zainstalować rurę 1,
  potem 2 i 3.

  ZSB 14-3C
  ZSB 22-3C
  ZWB 28-3C

  sterujące
  ?? 3, 0 mbar
  & lt; 3, 0 mbar
  ?? 2, 6 mbar
  & lt; 2, 6 mbar
  ?? 4, 5 mbar
  & lt; 4, 5 mbar

  Czyszczenie?
  Nie
  Tak
  Tak

  Tab. 22
  Gdy musi zostać przeprowadzone czyszczenie:
  ? Zdemontować rurę ssącą i zdjąć rurę gazową z urządzenia
  mieszającego,? rysunek 54.

  40

  Przegląd/konserwacja

  ? Wyjąć palnik.

  ? Zdemontować urządzenie mieszające.
  6 720 611 626-82. 56
  OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia się.
  Elementy wyporowe mogą mieć bardzo wysoką
  temperaturę nawet po dłuższym czasie wyłączenia
  urządzenia!
  ? W razie potrzeby schłodzić elementy wyporowe przy
  użyciu wilgotnej szmatki.

  6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -7 9. 2 R

  Rys. 54
  ? Zdjąć przewód elektrody zapłonowej i nadzorującej,? rysunek 55.
  ? Odkręcić nakrętki mocujące płytę wentylatora i wyjąć wentylator.

  ? Wyjąć górny element wyporowy.
  ? Wyjąć dolny elementy wyporowy za pomocą narzędzia do
  podnoszenia.
  ? W razie potrzeby oczyścić obydwa elementy wyporowe.

  6 7 2 0 6 1 1 6 2 6 -8 6. 1 R

  Rys. 55

  6 720 612 659-52. 1R

  ? Wyjąć zestaw elektrodowy z uszczelką i sprawdzić zanieczyszczenie
  elektrod, w razie potrzeby oczyścić je lub wymienić. 57
  Przy użyciu latarki i lustra można zajrzeć do bloku
  cieplnego.

  Przegląd/konserwacja

  ? Blok cieplny przepłukać od góry wodą.

  6 720 611 626-85. 2O

  O
  H2

  6 720 611 626-81. 58

  Rys. 60

  ? Szczotką wyczyścić blok cieplny:
  - z lewej i prawej strony obrotowo
  - od góry do dołu do oporu
  ? Usunąć śruby na pokrywie otworu wyczystkowego i zdjąć pokrywę.

  ? Ponownie otworzyć otwór wyczystkowy i wyczyścić wannę oraz
  przyłącze do kondensatu.
  ? Części zamontować w odwrotnej kolejności.
  ? Ustawić proporcje gazu do powietrza (? strona 34).
  13. 8 Czyszczenie syfonu kondensatu
  ? Odkręcić śrubę i wyjąć syfon kondensatu.
  ? Sprawdzić drożność otworu do wymiennika ciepła.

  6 720 612 659-53. 3ITL

  6 720 614 395-17. 61
  ? Przepłukać syfon kondensatu.
  ? Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić wąż kondensatu.
  ? Syfon napełnić ok. 1/4 l wody i ponownie zamontować. 59
  ? Odessać pozostałości i ponownie zamknąć otwór wyczystkowy.
  ? Ponownie założyć elementy wyporowe.
  ? Syfon do kondensatu odkręcić i podstawić odpowiednie naczynie. 11Sprawdzanie naczynia wzbiorczego
  (patrz również strona 27)

  13. 9 Membrana w komorze mieszania
  ? Komorę mieszania [1] wymontować wg rysunku 54.
  ? Sprawdzić membranę [2] pod kątem zabrudzenia oraz pęknięć.

  Raz w roku konieczne jest przeprowadzanie kontroli naczynia
  wzbiorczego przeponowego.
  ? Ciśnienie w kotle obniżyć do zera.
  ? W razie potrzeby podwyższyć ciśnienie wstępne w naczyniu
  wzbiorczym przeponowym do wartości wysokości statycznej
  instalacji c. 12Ciśnienie napełniania instalacji ogrzewania
  WSKAZÓWKA: Urządzenie może ulec uszkodzeniu
  ? Wodę grzewczą należy uzupełniać tylko przy zimnym
  urządzeniu. 62

  Wskazanie na monometrze
  1 bar
  Minimalne ciśnienie napełniania (gdy instalacja jest
  zimna)
  1 - 2 bar
  Optymalne ciśnienie napełniania
  3 bar
  Maksymalne ciśnienie napełniania (w przypadku
  najwyższej temperatury gorącej wody):
  nie może zostać przekroczone, otwiera się zawór
  bezpieczeństwa.

  ? Ponownie zamontować urządzenie mieszające. 23

  13. 10Sprawdzanie zaworu bezpieczeństwa instalacji grzewczej

  ? Jeśli wskazówka znajduje się poniżej 1 bar (przy zimnej instalacji),
  należy dopełnić wodę, aż wskazówka znajdzie się pomiędzy 1 i 2 bar.

  6 720 612 659-50. 1R

  Jego zadaniem jest zabezpieczenie kotła i całej instalacji przed
  nadciśnieniem. Nastawa fabryczna powoduje zadziałanie zaworu, gdy
  ciśnienie w obiegu osiągnie wartość ok. 3 bar.
  OSTRZEŻENIE:
  ? W żadnym wypadku nie blokować zaworu
  bezpieczeństwa.
  ? Odpływ z zaworu bezpieczeństwa założyć tak, by miał
  spadek.

  Przed napełnieniem instalacji wąż napełnić wodą
  (pozwala to uniknąć przedostania się powietrza do wody
  grzewczej).
  ? Jeżeli ciśnienie nie odpowiada zadanym wartościom, należy
  sprawdzić szczelność naczynia wzbiorczego i instalacji c. 13Kontrola instalacji elektrycznej

  W celu ręcznego otwarcia zaworu bezpieczeństwa:
  ? Docisnąć dźwignię, np. za pomocą śrubokręta.

  ? Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne nie są mechanicznie
  uszkodzone, w razie potrzeby wymienić.

  W celu zamknięcia:
  ? Zwolnić dźwignię. 14Czyszczenie pozostałych elementów kotła
  ? Oczyścić elektrody. W przypadku objawów zużycia elektrody
  wymienić. 3 Opróżnianie naściennego kotła gazowego
  Obieg c.

  6 720 614 395-18. 1O

  W celu opróżnienia instalacji grzewczej należy w jej najniższym miejscu
  zamontować zawór spustowy. 63 Zawór bezpieczeństwa (instalacja grzewcza)

  Wskazania na wyświetlaczu

  W celu opróżnienia kotła:
  ? Otworzyć zawór spustowy i spuścić wodę grzewczą poprzez
  przyłączony wąż.

  Wskazanie
  specjalne

  Opis
  Potwierdzenie po naciśnięciu przycisku
  (z wyjątkiem przycisku reset).
  Potwierdzenie po naciśnięciu dwóch przycisków
  równocześnie.
  niż 3 sekundy (funkcja podgrzewacza).

  na dłużej

  6 720 612 232-26. 1O

  Wyświetlacz wskazuje temperaturę zasilania na
  zmianę z
  . Kocioł pracuje dłużej niż 15 minut z
  minimalną mocą cieplną. 64
  Obieg c. (ZWB)
  Obieg c. może być opróżniony poprzez zawór nadciśnieniowy.
  ? Zamknąć dopływ zimnej wody.
  ? Całkowicie otworzyć punkt poboru ciepłej wody.
  ? Otworzyć całkowicie zawór nadciśnieniowy.

  zmianę z
  . Kocioł pracuje z ustawioną
  maksymalną mocą znamionową w trybie
  grzewczym,? funkcja serwisowa 1.

  maksymalną mocą cieplną.

  Wskazania na wyświetlaczu

  Na wyświetlaczu pojawią się następujące wskazania (tab. 24 i 25):
  Wskazywana wartość
  Cyfra lub litera, po
  kropce jest litera
  Po literze cyfra lub litera
  Dwie cyfry
  Po U cyfry 0.. 9
  Po cyfrze występują
  dwukrotnie dwie cyfry

  Po dwóch kreskach
  występują dwukrotnie
  dwie cyfry

  Pod dwóch literach
  występują dwie cyfry

  (? tab. 15/ 16, str. 16)
  Miga kod usterki
  (? tab. 25, str. 44)
  Wartość dziesiętna np.
  temperatura zasilania
  Wartość dziesiętna; wskazywane
  jest 100.. 109 jako U0.. U9
  Wartość dziesiętna (trzy cyfry);
  pierwsza cyfra wskazywana jest
  na zmianę z obydwoma
  ostatnimi cyframi (np. : 1... 69
  dla 169)
  Numer wtyczki kodującej;
  wartość w wskazywana jest w
  trzech krokach:
  1. dwa kroki
  2. dwie pierwsze cyfry
  3. dwie ostatnie cyfry
  (np. : -- 10 04)
  Numer wersji;
  wartość wskazywana jest w
  1. dwie pierwsze litery
  (np. : CF 10 20)

  Zakres

  00.. 99
  0.. 109
  0.. 999

  9999

  Funkcja odpowietrzająca jest aktywna, patrz funkcja
  serwisowa 2. C.
  zmianę z
  . Program napełniania syfonu jest
  aktywny,? funkcja serwisowa 4. F.
  zmianę z
  : ustawiony interwal,? funkcja
  serwisowa 5. Pompa obiegu grzewczego. Ograniczenie stopniowe jest
  uaktywnione. Niedopuszczalnie szybki przyrost
  temperatury zasilania: tryb grzewczy przerywany
  jest na dwie minuty.
  Uruchomiona jest funkcja suszenia jastrychu (dry
  function) regulatora pogodowego (? instrukcja
  obsługi) lub funkcja suszenia budynku (? funkcja
  serwisowa 7. E).
  Aktywna blokada przycisków. Dla odblokowania
  blokady przycisków naciskać
  tak długo, aż na
  wyświetlaczu wskazana będzie temperatura
  zasilania. 25 Specjalne wskazania wyświetlacza

  Tab. 24 Wskazania na wyświetlaczu

  44

  Usterki

  Usterki

  15. 1 Usuwanie usterek
  zamknąć kurek gazowy.
  ? Po wykonaniu prac na przewodach gazowych
  (bezpiecznik, bezpiecznik automatyczny).

  OSTRZEŻENIE: Oparzenie!
  Gorąca woda może spowodować ciężkie oparzenia.
  ? Przed rozpoczęciem pracy przy elementach instalacji
  wodnej należy opróżnić urządzenie.

  Jeżeli podczas pracy kotła wystąpi usterka, generowany jest dźwięk
  ostrzegawczy i miga kontrolka robocza.
  Po naciśnięciu przycisku dźwięk zostaje wyłączony.

  Wyświetlacz wskazuje kod usterki (np.

  ) i przycisk reset może migać.

  Jeżeli miga przycisk Reset:
  ? nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset do momentu, aż na
  wyświetlaczu pojawi się
  .
  Kocioł uruchamia się ponownie i wskazywana jest temperatura
  Jeżeli przycisk Reset nie miga:
  ? Wyłączyć i ponownie załączyć kocioł.
  Przegląd usterek znajduje się na str.
  Przegląd wskazań wyświetlacza znajduje się na str. 44.

  Jeżeli nie można usunąć usterki:
  ? Sprawdzić płytę główną, w razie potrzeby wymienić ją i ustawić
  funkcje serwisowe.

  45

  15. 2 Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu
  Wyświetlacz Opis
  A7
  Uszkodzony NTC c. u..
  A8
  Ad
  b1
  b2
  b3
  C6
  CC
  d3
  E2
  E9

  EA

  F0

  F1
  F7
  FA
  Fd

  Przerwana komunikacja.
  Nie rozpoznany czujnik temperatury zasobnika.
  Nie rozpoznany wtyk kodujący.
  Wewnętrzny błąd danych

  Wskazówki
  Sprawdzić NTC c. i kabel podłączeniowy na przerwę lub
  zwarcie.
  Sprawdzić przewód połączeniowy urządzenia na magistrali.
  Sprawdzić czujnik 1 temperatury zasobnika i kabel
  połączeniowy.
  Właściwie umieścić, pomierzyć, ew. wymienić wtyk kodujący.
  Patrz instrukcja serwisowa dla serwisanta

  Wentylator nie pracuje.

  Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić przewód z wtyczką do
  wentylatora lub wentylator.
  Nie rozpoznany czujnik temperatury zewnętrznej.
  Sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej i kabel
  połączeniowy (czy jest przerwa), wymienić moduł BUS.
  Zadziałał czujnik zewnętrzny.
  Zadziałał czujnik temperatury TB1. Brakuje mostka 8 -9 lub PR P0.
  Uszkodzony NTC zasilania c.
  Sprawdzić czujnik NTC i kabel połączeniowy.
  Zadziałał ogranicznik temperatury bloku cieplnego lub temperatury Sprawdzić ciśnienie robocze, ogranicznik temperatury, bieg
  spalin.
  pompy bezpiecznik na płycie głównej, odpowietrzyć urządzenie.
  Sprawdzić blok cieplny po stronie wodnej
  Przy urządzeniach z elementami wyporowymi w bloku cieplnym
  sprawdzić, czy są one wbudowane.
  Nie rozpoznany płomień.
  Kurek gazowy otwarty? Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazu,
  przyłącze sieciowe, elektrody z przewodem, rurę spalinową,
  zawartość CO2. W kotłach na gaz ziemny sprawdzić czujnik
  przepływu gazu.
  Błąd wewnętrzny.
  Sprawdzić elektryczne połączenia wtykowe i przewody
  zapłonowe, w razie potrzeby wymienić płytę główną. Sprawdzić
  stosunek zawartości gazu do powietrza (CO2).
  Wewnętrzny błąd danych
  Patrz instrukcja serwisowa dla serwisanta
  Pomimo wyłączenia urządzenia, rozpoznany płomień.
  Sprawdzić elektrody, wysuszyć płytę główną. Czy
  odprowadzenie spalin OK?
  Po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.
  Sprawdzić armaturę gazową. Oczyścić syfon kondensatu i
  sprawdzić elektrody. Sprawdzić przewód odprowadzania spalin.
  Przypadkowo naciśnięto przycisk reset.
  Ponownie nacisnąć przycisk reset. 26

  15. 3 Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu
  Usterki kotła
  Zbyt głośne odgłosy spalania; przydźwięki

  Odgłosy przy przepływie
  Rozgrzewanie trwa zbyt długo
  Niewłaściwe parametry spalin: zbyt wysoka zawartość CO

  Zapłon zbyt gwałtowny, nieprawidłowy

  Ciepła woda ma nieprzyjemny zapach lub ciemny kolor
  Temperatura zadana zasilania (np. regulatora FW-500) jest
  przekroczona
  Kondensat w skrzyni powietrznej
  Temperatura wody wpływającej nie jest osiągana (ZWB)

  Miga Heatronic (tzn. migają wszystkie przyciski, wszystkie
  segmenty wyświetlacza, lampka kontrolna palnika itd. )

  Środek zaradczy
  ? Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, w razie potrzeby wymienić wtyczkę.
  ? Sprawdzić rodzaj gazu.
  ? Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazu, w razie potrzeby dostosować je.
  ? Sprawdzić system spalinowy, w razie potrzeby oczyścić go lub wykonać naprawy.
  ? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza w powietrzu do spalania i w
  spalinach, w razie potrzeby wymienić armaturę gazową.
  ? Ustawić prawidłowo stopnie mocy pompy lub charakterystyki pracy pompy i
  dostosować je do mocy maksymalnej.
  ? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza w spalinach, w razie potrzeby
  wymienić armaturę gazową.
  ? Sprawdzić przyłącze sieciowe.
  ? Sprawdzić elektrody z kablem, w razie potrzeby wymienić element.
  ? Sprawdzić stosunek ilości gazu do powietrza, w razie potrzeby wymienić
  armaturę gazową.
  ? Przy gazie ziemnym: sprawdzić i w razie potrzeby wymienić czujnik przepływu
  gazu.
  ? Sprawdzić palnik, w razie potrzeby wymienić.
  ? Wykonać dezynfekcję termiczną obiegu c.
  ? Wymienić anodę ochronną.
  ? Wyłączyć automatyczną blokadę taktowania, tzn. ustawić wartość na 0.
  ? Ustawić blokadę taktowania np. ustawienie podstawowe 3 minuty.
  ? Zamontować membranę w urządzeniu mieszającym zgodnie z instrukcją
  montażu, w razie potrzeby wymienić membranę.
  ? Prawidłowo włożyć wtyczkę kodującą, w razie potrzeby wymienić wtyczkę.
  ? Sprawdzić, czy między zaciskiem 1 i 3 występuje napięcie (230 V AC), w razie
  potrzeby wykonać naprawy.
  ? Sprawdzić turbinę, w razie potrzeby wymienić.
  ? Wymienić bezpiecznik Si 3 (24 V). 27 Usterki bez wskazania na wyświetlaczu

  15. 4 Wartości czujnika

  15. 5 Wtyczka kodująca

  15. 1 Czujnik temperatury zewnętrznej (przy regulatorach
  pogodowych, osprzęt)

  Kocioł
  ZSB 14-3 C (2E)
  ZSB 14-3C (2Lw)
  ZSB 14-3C (2Ls)
  ZSB 14-3 C 31
  ZSB 22-3 C (2E)
  ZSB 22-3 (2Lw)
  ZSB 22-3 (2Ls)
  ZSB 22-3 C 31
  ZWB 28-3 C (2E)
  ZWB 28-3 (2Lw)
  ZWB 28-3 (2Ls)
  ZWB 28-3 C 31

  Temperatura zewnętrzna ( °C)
  tolerancja pomiaru?? 10%
  -20
  -16
  -12
  -8
  -4
  0
  Opór (?? )
  2 392
  2 088
  1 811
  1 562
  1 342
  1 149
  984
  842
  781
  642
  528
  436

  Numer
  8 714 431 163 0
  8 714 431 166 0
  8 714 431 151 0
  8 714 431 162 0
  8 714 431 165 0
  8 714 431 153 0
  8 714 643 161 0
  8 714 431 164 0
  8 714 431 157 0

  Tab. 30

  Tab. 28
  15. u., zewnętrzny czujnik
  temperatury zasilania
  Temperatura ( °C)
  65
  85
  95
  Opór (k?? )
  14 772
  11 981
  9 786
  8 047
  6 653
  5 523
  4 608
  3 856
  3 243
  2 744
  2 332
  1 990
  1 704
  1 464
  1 262
  1 093
  950

  Tab. 29

  48

  Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c.

  Wartości nastawcze dla mocy cieplnej i mocy c.

  16. 1 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 14... 21/23

  U0

  Moc kW
  3, 6
  4, 4
  5, 1
  10, 2
  10, 9
  11, 7
  HS(0 °C) (kWh/m3)
  Hi(15 °C) (kWh/m3)
  Obciążenie kW
  4, 5
  5, 2
  6, 0
  6, 7
  8, 2
  9, 7
  11, 2
  12, 7
  2E (20 mbar)
  2Lw (20 mbar)
  2Ls (13 mbar)
  7, 6
  7, 7
  6, 8
  Ilość gazu (l/min przy tV/tR = 80/60 °C)
  7, 8
  8, 8
  9, 9
  10, 4
  12, 1
  13, 7
  15, 3
  17, 2
  14, 3
  17, 0
  19, 0
  15, 6
  18, 6
  16, 9
  20, 2
  22, 6
  18, 2
  24, 4
  19, 5
  23, 5
  26, 2
  20, 7
  25, 1
  28, 0
  22, 0
  26, 7
  29, 8
  23, 3
  28, 3
  31, 7

  Tab. 31

  16. 2 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 14... 31
  Propan
  54
  5, 9
  7, 4
  9, 8
  10, 6
  11, 4
  12, 2
  8, 4
  12, 5
  12, 3
  8, 9
  11, 1
  11, 8
  12, 6
  Tab. 32

  49

  16. 3 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 22... 21/23

  10, 0
  13, 5
  14, 6
  15, 7
  18, 0
  19, 2
  20, 3

  10, 3
  13, 8
  15, 0
  16, 1
  17, 3
  18, 5
  19, 6
  13, 4
  17, 4
  15, 4
  18, 1
  20, 6
  23, 0
  19, 3
  23, 2
  25, 8
  21, 2
  25, 7
  28, 6
  28, 2
  31, 4
  25, 2
  30, 7
  34, 3
  27, 1
  33, 2
  37, 1
  29, 1
  35, 7
  39, 9
  31, 1
  38, 3
  42, 7
  33, 0
  40, 8
  45, 5
  35, 0
  43, 3
  48, 3

  Tab. 33

  16. 4 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZSB 22... 31
  Tab. 34

  16. 5 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZWB 28... 21/23

  7, 9
  13, 9
  18, 4
  19, 9
  21, 4
  22, 9
  25, 9
  27, 4

  15, 8
  18, 8
  20, 4
  21, 9
  23, 4
  24, 9
  26, 5
  19, 1
  21, 1
  22, 4
  24, 7
  28, 4
  23, 7
  29, 0
  32, 0
  26, 3
  32, 3
  28, 8
  35, 6
  39, 4
  39, 0
  43, 0
  33, 9
  42, 3
  46, 7
  36, 5
  45, 6
  50, 4
  48, 9
  54, 0
  41, 6
  50, 2
  57, 7
  44, 1
  55, 5
  61, 3
  58, 8
  65, 0

  Tab. 35

  16. 6 Wartości nastawy mocy cieplnej dla ZWB 28... 31
  15, 5
  20, 0
  21, 5
  12, 9
  14, 4
  15, 9
  18, 9
  20, 5
  25, 0
  Tab. 36

  Protokół uruchomienia kotła

  Protokół uruchomienia kotła

  Klient/Użytkownik:......................................................................

  Tu przykleić protokół pomiarowy

  ................................................................................................
  Wykonawca instalacji:..................................................................
  ................................................................................................
  Typ urządzenia:...........................................................................
  Numer seryjny:...........................................................................
  Data uruchomienia:.....................................................................
  Ustawiony rodzaj gazu:.................................................................
  Wartość opałowa HiB....................................................... kWh/m3'
  Regulacja ogrzewania:..................................................................
  Odprowadzenie spalin: System dwururowy?, LAS?, szyb?, oddzielne prowadzenie rur?
  Pozostałe elementy instalacji:................................................................................................................................................................
  Przeprowadzono następujące czynności
  ? Kontrola hydrauliki; Uwagi:................................................................................................................................................................
  ? Kontrola przyłączy elektrycznych; Uwagi:.............................................................................................................................................
  ? Kontrola ustawień regulacji grzewczej; Uwagi:......................................................................................................................................
  Zmienione funkcje serwisowe: (Tutaj proszę odczytać zmienione funkcje serwisowe i wpisać wartości. )
  Przykład funkcję serwisową 7. F zmieniono z 00 na 01

  Ciśnienie przepływowe na przyłączu gazu................................ mbar

  ? Przeprowadzono pomiar straty kominowej

  ? Przeprowadzono kontrolę szczelności instalacji gazowej i wodnej
  ? Przeprowadzono kontrolę działania
  ? Klient/Użytkownik został zapoznany z obsługą urządzenia
  ? Dokumentacja urządzenia przekazana

  Data i podpis wykonującego instalację:

  52

  Indeks

  Indeks
  Bezpiecznik sieciowy................................................ 20
  Bezpieczniki......................................................... 20
  Blok cieplny......................................................... 40
  Budowa urządzenia
  ZSB............................................................... 8
  ZWB.............................................................. 6
  C
  Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej...........................
  Czynności konserwacyjne
  Ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej.......................
  Czynności kontrolne i konserwacyjne
  Czyszczenie syfonu kondensatu.................................
  Czynności podczas przeglądu/konserwacji
  Sprawdzanie naczynia wzbiorczego.............................
  Czynności w czasie przeglądu i konserwacji
  Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu....................
  Czynności w czasie przeglądu/konserwacji
  Płytowy wymiennik ciepła (ZWB)................................

  reset przeglądu (funkcja serwisowa 5. A)........................ 31
  status GFA (funkcja serwisowa 8. C)............................. 33
  suszenie budynku (funkcja serwisowa 7. E)..................... 32
  temperatura c. (funkcja serwisowa A. b).................... 33
  temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza
  (funkcja serwisowa A. C)....................................................... 33
  temperatura na czujniku temperatury zasilania
  (funkcja serwisowa A. A)....................................................... 33
  temperatura zasilania wymagana przez regulator pogodowy
  (funkcja serwisowa 6. 32
  tryb roboczy (funkcja serwisowa 2. A)........................... 30
  tryb załączania pompy dla trybu grzewczego
  (funkcja serwisowa 1. E)....................................................... 30
  typ kotła (funkcja serwisowa 4. E)............................... 31
  ustawienie przyłącza NP - LP (funkcja serwisowa 5. E).......... 32
  ustawienie typu podgrzewacza (funkcja serwisowa 5. d)........ 32
  usterka GFA (funkcja serwisowa 8. d)........................... 33
  użycie kanału przy 1-kanałowym zegarze sterującym
  (funkcja serwisowa 5. )...................................................... 31
  wejście zegara sterującego (funkcja serwisowa 6. E)............ 32
  wersja oprogramowania (funkcja serwisowa 8. 33
  wskazanie przeglądu (funkcja serwisowa 5. F)................... 32
  zawór 3-drożny w pozycji środkowej (funkcja serwisowa 7. b).. 32
  zresetowanie kotła (Heatrtronic 3) do ustawienia
  podstawowego (funkcja serwisowa 8. E)................................. 33

  D
  Dane dotyczące urządzenia
  Wyposażenie dodatkowe......................................... 5
  Dezynfekcja termiczna.............................................. 27
  Dostosowanie do rodzaju gazu...................................... 34
  Druga płaszczyzna serwisowa....................................... 33

  G
  Gaz płynny.......................................................... 34
  Gaz ziemny......................................................... 34

  E
  Elektrody............................................................ 40

  Funkcje serwisowe.............................................. 39
  funkcje serwisowe.......................................... 28-33

  Funkcje serwisowe
  aktualna moc grzewcza (funkcja serwisowa 9. C)................ 33
  aktualna prędkość obrotowa wentylatora
  (funkcja serwisowa 9. b)....................................................... 33
  aktualne napięcie zacisk 2 (funkcja serwisowa 6. b)............. 32
  aktualny przepływ turbiny (funkcja serwisowa 6. d)............. 32
  automatyczna blokada taktowania (funkcja serwisowa 3. A)..... 30
  blokada taktowania (funkcja serwisowa 3. 31
  ciągły tryb roboczy (funkcja serwisowa 9. A)..................... 33
  ciągły zapłon (funkcja serwisowa 8. F)........................... 33
  czas wybiegu pompy (ogrzewanie) (funkcja serwisowa 9. F)..... 33
  czas wybiegu wentylatora (funkcja serwisowa 5. b).............. 31
  dezynfekcja termiczna (funkcja serwisowa 2. d)................. 30
  dezynfekcja termiczna (funkcja serwisowa 3. b)................. 30
  dźwięk ostrzegawczy (funkcja serwisowa 4. d)................... 31
  funkcja odpowietrzania (funkcja serwisowa 2. 30
  histereza (funkcja serwisowa 3. C)............................... 31
  konfiguracja zacisków1-2-4 (funkcja serwisowa 7. F)............ 32
  kontrolka robocza (funkcja serwisowa 7. A)...................... 32
  maksymalna temperatura zasilania (funkcja serwisowa 2. b).... 30
  minimalna ilość c. (ZWB) (funkcja serwisowa 7. b).......... 32
  moc c. (kotły ZSB) (funkcja serwisowa 1. b)................ 30
  moc grzewcza (funkcja serwisowa 1. A).......................... 29
  numer wtyczki kodującej (funkcja serwisowa 8. b)............... 33
  opóźnienie sygnału turbiny (tylko ZWB)
  (funkcja serwisowa 9. 33
  opóźnienie załączenia przy przyłączu solarnym
  (funkcja serwisowa b. F) przy kotłach ZWB.............................. 33
  ostatni zapamiętany błąd
  (funkcja serwisowa 6. 39
  ostatni zapisany błąd (funkcja serwisowa 6. A).................. 32
  program napełniania syfonu (funkcja serwisowa 4. d)........... 31
  I
  Informacje o urządzeniu
  Budowa urządzenia ZSB........................................... 8
  Budowa urządzenia ZWB.......................................... 6
  Opis urządzenia................................................... 5
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem........................... 4
  Wymiary........................................................... 5
  Zakres dostawy................................................... 4
  Instalacja........................................................... 15
  Miejsce montażu................................................ 16
  K
  Kabel sieciowy......................................................
  Kolejne czynności podczas kontroli i konserwacji
  Blok cieplny, sprawdzenie palnika i elektrod....................
  Kolejność...........................................................
  Komplet odpływowy................................................
  Konserwacja/przegląd, wskazówki dotyczące
  przeglądu/konserwacji..........................................
  Kontrola
  Przyłącza gazu i wody...........................................
  Kontrola kominiarza
  Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego...............
  Kontrola zawartości spalin..........................................
  L
  Lista punktów kontrolnych podczas konserwacji

  ...................

  19
  53

  Indeks
  M
  Miejsce montażu.................................................... 16
  Pomieszczenie kotłowni......................................... 16
  Powietrze do spalania........................................... 16
  Minimalne odległości................................................. 5
  Wskazówki ogólne........................................... 15, 37
  N
  Naczynie wzbiorcze................................................. 43
  Nastawa proporcji gazu i powietrza (CO2).......................... 34
  Ochrona przeciw zamarzaniu....................................... 26
  Ochrona przeciwbryzgowa......................................... 23
  Ochrona przez wodą rozpryskową.................................. 23
  Ochrona środowiska................................................ 36
  Odczytanie ostatniego zapamiętanego błędu....................... 39
  Odpowietrzanie
  funkcja odpowietrzania......................................... 30
  Odprowadzenie spalin.............................................. 20
  Ogrzewania grawitacyjne........................................... 16
  Opakowanie........................................................ 36
  Opis urządzenia....................................................... 5
  P
  Palnik...............................................................
  Pierwsza płaszczyzna serwisowa...................................
  Płaszczyzna serwisowa
  druga............................................................
  płaszczyzna serwisowa
  pierwsza........................................................
  Podłączenie elektryczne
  Regulator ogrzewania, moduły obsługi zdalnej..................
  zewnętrzna pompa c. (obieg pierwotny) (tylko ZBR)..........
  Pomieszczenie kotłowni............................................
  Powietrze do spalania..............................................
  Protokół konserwacji...............................................
  Protokół uruchomienia kotła........................................
  Przycisk eco........................................................
  Przyłącza gazu i wody...............................................
  Przyłącze elektryczne...............................................
  Czujnik temperatury.............................................
  Przyłącze elektrycznej zewnętrznej pompy obiegu
  grzewczego (obieg wtórny).....................................
  Przyłączenie do sieci
  Wymiana kabla sieciowego......................................

  U
  Uruchomienie....................................................... 24
  Urządzenia z podgrzewaczem c. u................................. 26
  Urządzenie do neutralizacji.......................................... 16
  Ustawienia instalacji gazowej........................................ 49
  Ustawienie
  Heatronic........................................................ 28
  Temperatury c. u............................................... 26
  Usterki.............................................................. 45
  Usterki, które nie są pokazywane na wyświetlaczu.................. 47
  Usterki, które są pokazywane na wyświetlaczu...................... 46
  Użytkowanie urządzeń ZSB bez podgrzewacza c. u................ 20
  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.............................. 4
  Wartości nastawy mocy cieplnej c. /c.
  ZSB 14... 21/23................................................. 49
  ZSB 14... 31..................................................... 49
  ZSB 22... 50
  ZSB 22... 50
  ZWB 28... 51
  ZWB 28... 51
  Ważne wskazówki odnośnie instalacji.......................... 15, 37
  Woda podgrzana solarnie........................................... 15
  wskazanie usterek................................................... 45
  Wymiary.............................................................. 5
  Wymienić kabel sieciowy............................................ 23
  wyposażenie dodatkowe............................................. 5
  Wywołanie ostatniego zapamiętanego błędu........................ 32

  52
  Zakres dostawy...................................................... 4
  Zawartość spalin.................................................... 36
  Zdjąć obudowę...................................................... 18
  Zestawy przezbrojeniowe........................................... 34

  R
  Recycling........................................................... 36
  Regulacja c. o........................................................ 25
  Rodzaj gazu......................................................... 34
  Sprawdzenie przewodu gazowego..................................
  Sprawdzenie przyłączy wody.......................................
  Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego...................
  Stare urządzenie....................................................
  Syfon kondensatu..................................................

  T
  Tryb komfort........................................................ 26
  Tryb letni........................................................... 26
  Tryb oszczędny..................................................... 26

  54

  Notatki

  55

  Instrukcja instalacji i montażu Ge Cdwt980rss Cafe 24 Tall Tub Dishwasher

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i montażu Ge Cdwt980rss Cafe 24 Tall Tub Dishwasher

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i montażu Ge Cdwt980rss Cafe 24 Tall Tub Dishwasher