Instrukcja montażu i obsługi, gwarancja Bosch 7738110128

Instrukcja montażu i obsługi Bosch 7738110128 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu montażu i obsługi produktu. Zawiera także informacje o gwarancji i wszelkich ustaleniach dotyczących naprawy lub wymiany produktu. Instrukcja ma na celu ułatwienie wykorzystania wszystkich funkcji produktu, a także pomóc w uniknięciu ewentualnych problemów i zachować bezpieczeństwo. Instrukcja powinna zawierać wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu. Wszystkie instrukcje są dokładne i szczegółowe, dlatego zawsze należy je przestrzegać, aby uniknąć ewentualnych problemów. Instrukcja montażu i obsługi Bosch 7738110128 jest dostępna na stronie internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i obsługi, gwarancja Bosch 7738110128

Z Encyklopedia Zarządzania

Employer branding
Polecane artykuły
 • Networking
 • Marketing wewnętrzny
 • Marketing personalny
 • Wizerunek organizacji
 • Agencje public relations
 • Grywalizacja
 • Marketing partnerski
 • Potencjał społeczny firmy
 • Media relations


Employer branding (EB, ang. budowanie marki pracodawcy) – działania podejmowane przez pracodawcę, który dąży do wykreowania wizerunku dobrego pracodawcy. Działania te zyskują coraz bardziej na znaczeniu, jako że firmom zależy na przyciągnięciu, pozyskaniu, a następnie zatrzymaniu pożądanych pracowników. Wizerunek pracodawcy może w tym celu pomagać lub szkodzić (M. Kantowicz-Gdańska, 2009).

Employer branding jako dziedzina wytworzył się wraz z rozwojem rynku, jako że pracodawcy od zawsze stawiali na wykwalifikowanych pracowników, dzięki którym mogli budować swoją przewagę wśród konkurencji.

Na to, w oparciu o co tworzy się employer branding danej firmy oraz firmę się ocenia, składają się między innymi:

 • najbliższe otoczenie przedsiębiorstwa,
 • miejsce, moment, w którym w danej chwili przedsiębiorstwo się znajduje,
 • działania biznesowe, które są w trakcie planowania,
 • lokalizacja przedsiębiorstwa.

Nie są to jedyne aspekty, im lepiej określi się bieżącą sytuację firmy, tym łatwiej będzie budować markę i wizerunek firmy jako pracodawcy (M. Kozłowski, 2012).

Budowanie employer brandingu firmy

Budowanie i kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa opiera się przede wszystkim na działaniach mających na celu zadbanie o odpowiedni wizerunek firmy wśród obecnych pracowników (M. Kozłowski, 2012). Dzieje się to w ramach tzw. marketingu wewnętrznego, czyli skierowanego do wnętrza przedsiębiorstwa. W jego zakres wchodzą aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak:

 • motywowanie pracowników,
 • praca nad budowaniem zadowolenia pracowników,
 • tworzenie kultury organizacji
 • uświadamianie pozycji klientów,
 • dążenie do poprawy know-how pracowników (B. Wierzbiński, 2012).

Dbałość o pozytywny wizerunek wśród obecnych pracowników, może dostarczyć firmie wiele korzyści. Nie tylko wpłynie na pozytywny odbiór firmy wśród pracowników i osób z ich otoczenia, ale również może znacznie przyczynić się do podniesienia jakości zatrudnienia w przypadku decyzji o rekrutacji w oparciu o polecenia pracowników.

Drugim zakresem employer brandingu jest budowanie wizerunku tzw. pracodawcy z wyboru, czyli przedsiębiorstwa, dla którego ludzie sami chcą pracować. Jest to tzw. zewnętrzny EB, a dotyczy osób, które nie są zatrudnione w firmie, ale może to nastąpić jeśli pomyślnie przejdą między innymi procesy rekrutacji i selekcji. Budowanie marki pracodawcy jest o tyle istotne, o ile w obecnych czasach borykamy się z problemami kadrowymi (K. Wojtaszczyk, 2008). Działania employer brandingowe mają na celu przyciągnięcie nowych kandydatów, chętnych do pracy w danej firmie, którzy po otrzymaniu takiej możliwości będą w stanie wspomóc działania firmy i przyczynią się do jej rozwoju.

Sposoby kształtowania employer brandingu

Tworzyć pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa można między innymi poprzez:

 • różnego rodzaju działania mające na celu poprawę postrzegania pracodawcy przez obecnych pracowników (np. poprawienie procesu komunikacji, oferowanie karnetów na siłownię, dofinansowanie posiłków, zapewnienie opieki medycznej, służbowego telefonu)
 • udział w targach pracy,
 • oferowanie wysokiej jakości produktów,
 • prowadzenie wysokiej jakości szkoleń,
 • dbanie o odpowiednią atmosferę w firmie,
 • dbałość o zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (tzw. php/Work-life_balance" title="Work-life balance">work-life balance),
 • zapewnienie interesującej pracy, która będzie sprzyjać utrzymywaniu motywacji,
 • atrakcyjne prowadzenie kanałów firmy w mediach społecznościowych (social media),
 • zapewnienie stabilności zatrudnienia,
 • oferowanie wysokich zarobków,
 • działania oparte na społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, Corporate Social Responsibility) – są to dobrowolne działania firmy mające na celu wspomóc daną inicjatywę, a w związku z tym wykreować pozytywny odbiór marki (np. wsparcie lokalnej inicjatywy budowy placu zabaw dla dzieci może ocieplić wizerunek firmy) (K. Szczepański, 2013).

Działania EB w Internecie

Każde przedsiębiorstwo powinno mieć świadomość, iż to, co dzieje się w jego wnętrzu bardzo łatwo może zostać przeniesione na zewnątrz. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji związanych z niezadowolonymi pracownikami, którzy mogą bez większego wysiłku podzielić się informacjami w przestrzeni internetowej. Firmy powinny więc mieć na uwadze tego typu sytuacje i kontrolować je. Z drugiej strony prócz troszczenia się o pozytywny wizerunek wewnętrzny, powinny też troszczyć się o pozytywny wizerunek w Internecie, zwłaszcza na kanałach social media, które mogą pomóc dowiedzieć się jak obierana jest firma i jej działania (A. Chwiałkowska, 2012).

W czasach powszechnego wykorzystania kanałów social media zarówno do kreowania wizerunki marki, jak i do kierowania różnych komunikatów i przekazów (także w formie reklamowej), bardzo ważne z perspektywy firm jest by zwrócić uwagę kilka kroków, które wpływają na efektywność tychże przekazów, a także budowania wizerunku marki. Kroki te są następujące:

 1. Określenie przesłanek uzasadniających rozpoczęcie działań przy pomocy odpowiednich narzędzi w ramach zewnętrznego EB – Internet niesie ze sobą szereg narzędzi czy kanałów, przez które firma może komunikować się z otoczeniem. Ważne jednak by wykorzystywała te, które są zasadne w jej przypadku, to znaczy te, do których dostęp mają też pożądani odbiorcy, a co więcej – korzystają z nich, najlepiej regularnie.
 2. Określenie wzorców zachowań pożądanych pracowników w Internecie – by wiedzieć z jakich narzędzi korzystają pożądani kandydaci, należy ustalić jakie łączą ich cechy charakterystyczne. Ważne może okazać się ustalenie jakiego typu informacji poszukują i gdzie tego dokonują. Każda informacja przybliża do określenia konkretnego profilu pożądanego pracownika.
 3. Określenie stopnia aktywności lub bierności pożądanych pracowników w Internecie – kreując profil pożądanego pracownika należy zwrócić uwagę na stopień jego zaangażowania w dane narzędzia internetowe (M. Budzanowska-Drzewiecka, A. Lipińska, I. Stańczyk, 2013). Jest to ważne o tyle, że nawet najlepiej skonstruowany komunikat może nie spełnić swojej roli nawet w akceptowalnym stopniu jeśli dotrze jedynie do kilku odbiorców, nawet tych uznanych za pożądanych.

Employer branding - przykłady

 • Tworzenie marki pracodawcy poprzez zwiększanie zaufania i wiarygodności marki. Przykładem może być współpraca z organizacjami pozarządowymi lub wolontariatem, aby pokazać, że firma ma pozytywny wpływ na społeczeństwo.
 • Zwiększanie świadomości marki, aby wywołać pozytywne skojarzenia i uczynić firmę bardziej atrakcyjną dla pracowników, poprzez uczestnictwo w imprezach branżowych, rekrutację na targach pracy lub współpracę z lokalnymi uczelniami.
 • Budowanie relacji z pracownikami i kandydatami poprzez zorganizowanie imprez firmowych, spotkań z pracownikami, konkursów i kampanii społecznych. Przykładem tego może być organizowanie imprez firmowych, takich jak warsztaty, wyjścia na lunch czy spotkania integracyjne.
 • Budowanie wizerunku pracodawcy jako lidera w danej branży poprzez publikację artykułów, wywiadów i komentarzy w mediach branżowych. php/Promocja" title="Promocja">Promocja marki poprzez współpracę z innymi firmami, wykorzystanie mediów społecznościowych, tworzenie bloga firmowego.

Employer branding - mocne strony

Employer branding ma wiele korzyści, które pomagają pracodawcom w budowaniu pozytywnego wizerunku i przyciąganiu odpowiednich pracowników. Główne zalety EB to:

 • Wykreowanie dobrego wizerunku pracodawcy - EB daje pracodawcom możliwość budowania swojego wizerunku jako dobrego, przyjaznego i odpowiedzialnego pracodawcy, co może wygenerować pozytywne skojarzenia wśród potencjalnych pracowników.
 • Przyciągnięcie najlepszych kandydatów - EB pozwala firmom konkurować o najlepszych pracowników poprzez ustanowienie pozytywnego wizerunku, który będzie atrakcyjny dla potencjalnych pracowników.
 • Zwiększenie zatrzymania pracowników - EB może pomóc pracodawcom w utrzymaniu pracowników poprzez zapewnienie im odpowiednich zasobów i wsparcia, których potrzebują do wykonywania swojej pracy.
 • Ustalenie jasnych wartości i celów - EB może pomóc pracodawcom w określeniu jasnych wartości i celów, które są ważne dla ich firmy, co może pomóc w utrzymaniu jedności wśród pracowników.
 • Poprawa jakości usług - EB może pomóc pracodawcom w poprawie jakości usług, jakie oferują ich klientom, ponieważ pracownicy będą bardziej zaangażowani i zmotywowani.

Employer branding - ograniczenia

Pomimo wielu korzyści wynikających z wdrożenia employer brandingu, szereg ograniczeń i słabych stron może sprawić, że proces jest trudniejszy i bardziej kosztowny. Oto kilka z nich:

 • Brak wystarczającego wsparcia ze strony kadry kierowniczej: Pracodawcy często nie są świadomi znaczenia employer brandingu. Z tego powodu kadra kierownicza może nie mieć motywacji do wspierania tego procesu.
 • Niejasne cele i strategie: Bez wyraźnego planu i celu dla employer brandingu, proces może być trudny do utrzymania i osiągnięcia wymiernych wyników.
 • Złe zarządzanie: Proces employer brandingu może być trudny do zarządzania, jeśli nie ma wystarczającego wsparcia ze strony kadry kierowniczej oraz wyraźnych celów i strategii.
 • Trudności w ocenie skuteczności: Pracodawcy mogą mieć trudności z oceną skuteczności działań employer brandingu, ponieważ jest ono złożonym procesem, w którym skutki działań są często trudne do zmierzenia.
 • Koszty: Employer branding wiąże się z wieloma kosztami, w tym wynagrodzeniami dla pracowników, tworzeniem treści i kampanii marketingowych oraz przeprowadzaniem badań.

Employer branding - inne metody kształtowania

 • Wykorzystywanie komunikacji wewnętrznej - dobry program komunikacji wewnętrznej może pomóc w utrzymaniu zaangażowania pracowników i zapewnieniu im, że są wysłuchiwani. Ważne jest, aby pracownicy czuli, że są na bieżąco informowani o działaniach firmy, a także że ich opinie są ważne.
 • Tworzenie programów wsparcia społecznego - wsparcie społeczne to uczciwy system wynagradzania i wspierania pracowników, w którym pracownicy są szanowani i doceniani. Pracownicy powinni mieć dostęp do ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń socjalnych i innych udogodnień, które poprawią ich jakość życia.
 • Umożliwianie elastycznego czasu pracy - elastyczny system czasu pracy obejmuje zarówno pracę zdalną, jak i pracę w biurze. Elastyczne godziny pracy pozwalają pracownikom samodzielnie dostosować swoje godziny pracy do ich harmonogramów i potrzeb.
 • Rozwijanie i promowanie programów rozwoju kariery - programy rozwoju kariery mają na celu zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju w firmie. Właściwie zarządzane programy rozwoju kariery mogą pomóc pracownikom w osiągnięciu wyznaczonych celów i zapewnić im szansę na zdobycie nowych umiejętności.

Bibliografia

 • Budzanowska-Drzewiecka M., Lipińska A., Stańczyk I. (2013). Ocena działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie zewnętrznego Employer Branding w Internecie z perspektywy osób poszukujących pracy, Kraków
 • Chwiałkowska A. (2012). Employer branding w mediach społecznościowych jako sposób na zainteresowanie firmą Generacji Y2, "Logistyka”, nr 5
 • Kantowicz-Gdańska M. (2009). ipis. com. pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/m_kantowicz-gdanska_zzl-6-2009. pdf">Employer branding – kwestie definicji i modelu, Katowice
 • Kozłowski M. Employer branding: Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Szczepański K. (2013), Kształtowanie wizerunku (employer branding) jako sposób zwiększania atrakcyjności pracodawcy w warunkach polskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, nr 61
 • Wierzbiński B. wzieu. pl/zn/712/ZN_712. pdf">Marketing wewnętrzny a orientacja na klienta w procesie budowy przewagi rynkowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 712
 • Wojtaszczyk K. (2008). e-mentor. pl/artykul/index/numer/25/id/547">Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, "E-mentor”, nr 3

Autor: Małgorzata Talarek

EB-2265U

Nasz wyjątkowo jasny projektor umożliwia przedstawianie prezentacji w rozdzielczości Full HD z ostrymi obrazami i żywymi kolorami na skalowalnym ekranie o rozmiarze do 300 cali. Oferuje szeroki wybór możliwości podłączenia, w tym złącze HDBaseT, funkcję przekazywania obrazu i obsługę bezprzewodowych sieci LAN. Dodatkowo dzięki Gesture Presenter można zmieniać slajdy ruchem dłoni.

Obraz wyjątkowej jakości o przekątnej do 300 cali

Rozdzielczość Full HD w połączeniu z technologią 3LCD firmy Epson gwarantuje bardziej żywe kolory i jaśniejsze obrazy. Szerokie możliwości podłączania pozwalają wyświetlać ostrzejsze i wyraźniejsze prezentacje na skalowalnym obrazie w rozmiarze do 300 cali.

Złącze HDBaseT

Model EB-2265U oferuje szeroki wybór możliwości podłączenia, w tym złącze HDBaseT, funkcję przekazywania obrazu, obsługę bezprzewodowych sieci LAN i dwa porty HDMI. Technologia HDBaseT pozwala przesyłać obraz Full HD, dźwięk i sygnał Ethernet przez jeden kabel, umożliwiając skuteczną kontrolę nawet z odległości 100 metrów.

Wyświetlacz

Wyświetlacz zapewnia prosty i szybki dostęp do wielu przydatnych funkcji, takich jak źródła sygnału. Za pomocą informacji na ekranie można także łatwo nawiązać połączenie bezprzewodowe.

Gesture Presenter

Możliwość zmieniania slajdów za pomocą ruchu dłoni zwiększa swobodę użytkownika, który nie musi polegać na pilocie lub myszce.

Automatyczne włączanie

Projektor włącza się automatycznie po podłączeniu kabla HDMI, VGA lub USB, dzięki czemu nie trzeba naciskać przycisku zasilania na pilocie.

Wartościowa wszechstronność

Dołączone do modelu EB-2265U oprogramowanie do projekcji z kilku komputerów pozwala podłączyć do 50 urządzeń i podzielić ekran, aby wyświetlać jednocześnie różne materiały. Dzięki temu projektor jest znacznie bardziej ekonomiczny i wszechstronny od monitora z płaskim ekranem.

Kluczowe cechy

 • Doskonałej jakości obraz o przekątnej do 300 cali: Rozdzielczość Full HD i technologia 3LCD firmy Epson
 • Efektowne prezentacje: Wyjątkowa jasność 5500 lumenów
 • Wiele opcji podłączania: Złącze HDBaseT, funkcja przekazywania obrazu, obsługa bezprzewodowych sieci LAN i dwa porty HDMI
 • Swoboda interakcji: Dzielenie obrazu i wyświetlanie z wielu komputerów
 • Gesture Presenter: Sterowanie projektorem za pomocą intuicyjnych gestów

Projekcja Długoogniskowa

Technologia wyświetlania 3LCD

Rozdzielczość 1920 x 1200 (WUXGA)

Jasność 5500 ANSI Lumenów

Kontrast statyczny 15 000:1

Obiektyw Optyczny

Współczynnik projekcji (min)1, 38:1

Współczynnik projekcji (max)2, 28:1

Zoom Automatyczny (cyfrowy)

Automatyczne ustawianie ostrości Nie

Minimalna przekątna obrazu 50 ''

Maksymalna przekątna obrazu300 ''

Minimalna odległość ekranu1. 5 m

Maksymalna odległość ekranu9 m

Proporcje obrazu16:10

Ilość kolorów 1, 07 mld

Trwałość źródła światła 5000 h

Trwałość źródła światła (ECO)10000 h

AudioTak

Komunikacja bezprzewodowa WiFi

Gniazda we/wy

 • 2 x 3, 5 mm minijack
 • 3 x 15-pin D-Sub
 • 2 x HDMI
 • 1 x MHL-HDMI
 • 2 x Component (Y, Pb, Pr)
 • 1 x Composite
 • 1 x USB (Type B)
 • 1 x USB 2. 0
 • 1 x RS-232 (COM)
 • 1 x RJ-45 LAN

Poziom hałasu 39 dB

Pobór mocy 425 W

Pozostałe parametry

Funkcje:

 • Suwak wyłączania obrazu/dźwięku
 • Automatyczny wybór wejścia
 • Automatyczna korekta trapezu
 • Wbudowany głośnik
 • Zgodność ze standardem CEC
 • Włączanie/wyłączanie bezpośrednie
 • Kompatybilny ze skanerem dokumentów
 • Funkcja dopasowania do ekranu
 • Zamrażanie obrazu
 • Gesture Presenter
 • Wyświetlacz
 • Natychmiastowe włączanie/wyłączanie
 • Przeglądarka JPEG
 • Długa żywotność lampy
 • Interfejs audio/wideo MHL
 • Zarządzanie siecią
 • Funkcja kopiowania OSD
 • Bez komputera
 • Aplikacja do projekcji na Chromebooki
 • Quick Corner
 • Lustrzane odbicie ekranu
 • Pokaz slajdów
 • Funkcja podziału ekranu
 • Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
 • Aplikacja iProjection

Akcesoria w zestawie

 • Kabel VGA
 • Kabel zasilający
 • Pilot z bateriami
 • Oprogramowanie (CD)
 • Podręcznik użytkownika (płyta CD)
 • Warranty card
 • Jednostka W-LAN

Informacje o gwarancji5 lat na urządzenie, 5 lat na lampę lub 1000h

Wymiary 377‎ x 291 x 110 mm

Waga4. 7 kg

Do projektora dodajemy kabel HDMI 3m GRATIS

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Instrukcja montażu i obsługi, gwarancja Bosch 7738110128

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i obsługi, gwarancja Bosch 7738110128

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i obsługi, gwarancja Bosch 7738110128