Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Canon 2666b001

Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji drukarki Canon 2666b001 jest dostępna online. Instrukcja zawiera informacje dotyczące funkcji drukarki, instalacji i konfiguracji, konserwacji, czyszczenia i przeglądów. Instrukcja zawiera także szczegółowe informacje na temat użytkowania drukarki, takie jak podłączanie do sieci, ustawianie opcji skanowania i drukowania, instalacja sterowników i oprogramowania. Instrukcja zawiera również informacje o ochronie środowiska i bezpiecznym użytkowaniu drukarki. Instrukcja jest niezbędna do poprawnego użytkowania drukarki Canon 2666b001 i pomaga w utrzymaniu jej w dobrym stanie technicznym.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Canon 2666b001

Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. // Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. // Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. // Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. // Zapoznaj się z naszymi pełnymi Informacjami prawnymi i zastrzeżeniami. // Firma Intel zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka i unikania współudziału w ich naruszaniu. Zobacz Globalne zasady dotyczące praw człowieka firmy Intel. Produkty i oprogramowanie firmy Intel przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w aplikacjach, które nie naruszają międzynarodowo uznanych praw człowieka, ani nie przyczyniają się do ich łamania.

Intel Technology Poland sp. z o. o. ; ul. Słowackiego 173, 80-298 Gdańsk, Poland; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000101882; NIP 957-07-52-316; Kapitał zakładowy 200 000 PLN. Spółka oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. // Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. // Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. // Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. // Zapoznaj się z naszymi pełnymi Informacjami prawnymi i zastrzeżeniami. // Firma Intel zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka i unikania współudziału w ich naruszaniu. Zobacz Globalne zasady dotyczące praw człowieka firmy Intel. Produkty i oprogramowanie firmy Intel przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w aplikacjach, które nie naruszają międzynarodowo uznanych praw człowieka, ani nie przyczyniają się do ich łamania.

Intel Technology Poland sp. z o. o. ; ul. Słowackiego 173, 80-298 Gdańsk, Poland; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000101882; NIP 957-07-52-316; Kapitał zakładowy 200 000 PLN. Spółka oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

1. Jeden miliard kolorów dzięki technologii A-FRC.

2. Na podstawie przeprowadzonej przez HP wewnętrznej analizy porównawczej teoretycznej znamionowej mocy cieplnej (na cm3) przy maksymalnej mocy procesora graficznego (GPU), procesora centralnego (CPU) i zasilania w mobilnych stacjach roboczych nie przeznaczonych do gier, z co najmniej 3 certyfikatami ISV, konfigurowalną grafiką profesjonalną i dedykowaną marką, dostępnych na rynku na dzień 8 kwietnia 2020 r. 

3. Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści wszystkim użytkownikom i programom. Wydajność i częstotliwość zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.

4. Maks. 32 GB pamięci to wartość opcjonalna, zależna od konfiguracji.

5. W przypadku dysków twardych 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista sformatowana pojemność jest mniejsza. Na oprogramowanie do odzyskiwania systemu zarezerwowano maks. 30 GB (dla systemu Windows 10).

6. Dostępność pamięci masowej PCIe Gen 3 x4 NVME M. 2 SSD TLC o pojemności 4 TB przewiduje się na drugą połowę 2020 roku.

7. Wyniki testów wewnętrznych HP są orientacyjne i mogą ulec zmianie w oparciu o wyniki testów końcowych.

8. Wyniki testów wewnętrznych HP są wstępne i mogą ulec zmianie w oparciu o wyniki testów końcowych. Porównanie na podstawie publicznie dostępnych danych dotyczących wydajności działania stron internetowych konkurencji na dzień 8 kwietnia 2020 r.

9. Wbudowana funkcja ochrony prywatności ekranu HP Sure View jest rozwiązaniem opcjonalnym, które musi zostać skonfigurowane przed zakupem. Przewidywana dostępność w drugiej połowie 2020 r.

10. Funkcja HP Sure Start Gen5 jest dostępna w wybranych komputerach HP z procesorami Intel. Informacje o dostępności można znaleźć w specyfikacji produktu.

11. Funkcja HP Sure Sense wymaga systemu Windows 10.

12. Na podstawie przeprowadzonej przez HP wewnętrznej analizy porównawczej mobilnych stacji roboczych z certyfikatami ISV, dostępnych na rynku na dzień 8 kwietnia 2020 r. Element obudowy głośnika wykonany w 5% z tworzyw sztucznych zanieczyszczających głównie oceany.

13. Na podstawie porównania wyjątkowych i kompleksowych zabezpieczeń dostępnych bez dodatkowych opłat w stacjonarnych stacjach roboczych według stanu na wrzesień 2017 roku oraz w mobilnych stacjach roboczych HP z procesorami Intel® siódmej lub nowszej generacji.

14. Najmniejsza masa. Masa zależy od konfiguracji.

15. Zmierzona w obszarze zawiasów.

16. Wymagane usługi internetowe są sprzedawane oddzielnie.

17. Dotyczy komputerów, stacji roboczych i monitorów HP wyprodukowanych po styczniu 2019 roku. Przy założeniu przyznawania certyfikatów EPEAT® Gold i Silver po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów i osiągnięciu 50–74% punktów opcjonalnych w przypadku EPEAT® Silver i 75–100% punktów opcjonalnych w przypadku EPEAT® Gold zgodnie z normą EPEAT® IEEE 1680. 1-2018. Status różni się w zależności od kraju. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy odwiedzić stronę www. epeat. net.

18. Na podstawie normy IEEE 1680.

19. Według amerykańskiej rejestracji EPEAT® zgodnie z normą EPEAT® IEEE 1680. Status różni się w zależności od kraju. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy odwiedzić stronę www. net.

20. Plan wprowadzania uaktualnienia jest obecnie finalizowany, a cały proces ma się rozpocząć pod koniec roku 2021 i trwać jeszcze w roku 2022. Konkretne terminy będą się różnić w zależności od urządzenia. Niektóre funkcje wymagają określonego sprzętu, patrz https://www. com/windows/windows-11-specifications.

NVIDIA®, logo NVIDIA®, NVIDIA Turing™ i NVIDIA® GeForce ® są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

 Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Adobe Premier Pro jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.

Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Canon 2666b001

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Canon 2666b001

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi, konserwacji i instalacji Canon 2666b001