Instrukcje przed dostawą C O K Rdf 64202 00

Przed dostawą C O K Rdf 64202 00 należy dokładnie przestrzegać instrukcji. Należy wziąć pod uwagę wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady przechowywania, transportu i przesyłania produktów, a także przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania. Każdy pracownik powinien znać zasady i procedury dotyczące przygotowania i dostarczenia C O K Rdf 64202 00 oraz wszelkie warunki bezpieczeństwa, w tym wszelkie wymagania dotyczące używania odpowiednich materiałów ochronnych i procedury bezpieczeństwa. Przed dostawą C O K Rdf 64202 00 ważne jest, aby skontrolować i upewnić się, że wszelkie wymagania bezpieczeństwa są spełnione, a produkt jest wolny od wad.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje przed dostawą C O K Rdf 64202 00

Usługa na stronie https://ekrs. ms. gov. pl/ w funkcji „Przeglądarka dokumentów finansowych” będzie uruchomiona z dniem 15 marca 2018 roku.

Aby korzystać z funkcjonalności „Przeglądarki dokumentów finansowych”, nie jest wymagane posiadania konta użytkownika ani logowania na konto.

Aby wyszukać dokumenty przypisane do danego nr KRS w Repozytorium Dokumentów Finansowych należy uzupełnić pole „Podaj nr KRS”.

Wyszukiwanie jest zabezpieczone przed działaniem robotów pobierających dokumenty.

Za pomocą przeglądarki będą mogły być wyszukiwane następujące dokumenty:

 • Roczne sprawozdanie finansowe
  1. Bilans
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Informacja dodatkowa
  4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  5. Rachunek przepływów pieniężnych
 • Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty
 • Sprawozdanie z działalności
 • Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
 • Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
 • Skonsolidowany bilans
 • Skonsolidowany rachunek zysków i strat
 • Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
 • Opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
 • Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej
 • Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

Od 15 marca 2018 roku na stronie https://ekrs. pl/rdf/rd/ w funkcji „Pomoc” w dokumencie „Instrukcja użytkownika”. znajdują się szczegóły dotyczące instrukcji obsługi aplikacji przez użytkowników.

27. 05. 2019 14:28 Barbara Koch27. 2019 14:15 Barbara Koch
TytułWersjaDane zmiany / publikacji
Bezpłatne wyszukanie i pobranie dokumentu finansowego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego2. 005. 11. 2021 16:08 Marek Kołodziejczyk1. 11. 0

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

​Instruction of placing offers:

 1. Instruction: Placing offers in tender procedures
 2. Instruction: Placing offers in RFQ procedures

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną (COVID-19) większość terminów dotyczących sprawozdań finansowych przedłużono. Tym samym wiele spółek w najbliższym czasie zmierzy się z obowiązkiem złożenia dokumentów wymienionych w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości do Repozytorium Dokumentów Finansowych w KRS za pośrednictwem e-KRS. Spółki mają na to 15 dni od dnia, w którym odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2020 rok.  

JAK POPRAWNIE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?  

Aby dokonać zgłoszenia należy wejść na portal e-KRS klikając w link: https://ekrs. pl/rdf/rd/ 

Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga posiadania konta w systemie e-KRS.  

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA SPÓŁEK Z O. O.

Po zalogowaniu do portalu e-KRS należy przejść do zakładki „Przeglądanie i składanie zgłoszeń”, a następnie kliknąć opcję „dodaj zgłoszenie”. Dodawanie zgłoszenia odbywa się w czterech krokach: 

 • 1 należy podać dziesięcioznakowy numer KRS podmiotu (lub dowolny numer – pole zostanie uzupełnione zerami o brakujące cyfry), dla którego są składane dokumenty finansowe, a następnie
 • 2 należy uzupełnić wszystkie dane i załączyć składane dokumenty finansowe, poźniej
 • 3 należy uzupełnić oświadczenie osoby/osób podpisującej/ych zgłoszenie. Oświadczenie będzie podpisane razem ze zgłoszeniem w kroku 4,
 • 4 należy zweryfikować poprawność wypełnienia zgłoszenia, podpisać zgłoszenie lub przekazać do podpisu na konto innego użytkownika/ów a następnie wysłać je do Repozytorium Dokumentów Finansowych.  

System umożliwia powrót do zgłoszenia oraz jego modyfikację.  Aby to zrobić należy wejść do zakładki „Przygotowywanie i składanie zgłoszeń”. Każde zgłoszenie robocze zostanie automatycznie usunięte w przeciągu 14 dni od daty jego utworzenia.  Zgłoszenia wysłane do Repozytorium Dokumentów Finansowych można przeglądać w zakładce: „Przeglądanie złożonych zgłoszeń”.  

WIĘCEJ INFORMACJI 

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało pełną instrukcję prawidłowego dokonywania zgłoszeń oraz dokumentacji użytkownika systemu informatycznego Repozytorium Dokumentów Finansowych. Przygotowano też listę najczęściej zadawanych przez użytkowników pytań. Dokumenty te można znaleźć również pod podanym wyżej w artykule adresem strony internetowej.  

WARTO PAMIĘTAĆ!  – INSTRUKCJA DLA SPÓŁEK Z O.

Obecnie nie ma już możliwości złożenia do rejestru dokumentów finansowych w postaci papierowej. Jedyną formą jest ta elektroniczna.  

Przykład: Dla wywiązania się z obowiązków nałożonych na spółkę nie wystarczy wydruk sprawozdania finansowego. Potrzeba oryginału, a wydruk stanowi tylko kopię dokumentu.   

Zatem takie sprawozdanie finansowe za 2020 rok powinno zostać złożone w postaci elektronicznej w formacie xml. Co więcej, musi zostać też podpisane i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  

Wyjątki: Skany wystarczą w przypadku uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego, a także uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty. Dla tych dokumentów nie ma obowiązku postaci elektronicznej.  

Przeczytaj także: 

Po pierwsze: Od 1 lipca 2021 roku nowe rozwiązanie dla start-upów – Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

Po drugie: Jak wprowadzić program opcyjny w spółce z o. o.?

Masz pytania związane z tematem artykułu?

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z AUTOREM:

Joanna Mizińska
adwokat
partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA kierujący praktyką spółki, umowy oraz finansowanie
autorka bloga sprzedazudzialowwspolcezoo. pl
T: +48 668 017 220
E: j. pl

Instrukcje przed dostawą C O K Rdf 64202 00

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje przed dostawą C O K Rdf 64202 00

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje przed dostawą C O K Rdf 64202 00