Karta techniczna Dell 85hd7

Dell 85hd7 to wydajny i wytrzymały laptop, który jest wyposażony w szybki procesor Intel Core i7, 8 GB pamięci RAM i dysk twardy o pojemności 256 GB. Ponadto laptop ma 15,6-calowy ekran HD i grafikę zintegrowaną z systemem Windows 10. Poza tym laptop ma porty USB, HDMI i Thunderbolt 3, a także wbudowany czytnik kart SD. Jest on również wyposażony w technologię bezprzewodową Wi-Fi i Bluetooth, co umożliwia łatwe połączenie z urządzeniami zewnętrznymi. W sumie Dell 85hd7 oferuje wydajność, funkcjonalność i trwałość, których potrzebujesz do wykonywania codziennych zadań.

Ostatnia aktualizacja: Karta techniczna Dell 85hd7

Możesz być pewny, że nasze produkty spełnią Twoje oczekiwania nie tylko pod kątem wizualnym, ale i jakościowym.

Płyty laminowane

Płyty MDF laminowane 

Blaty Slim Line

Blaty postforming

Płyty Acrylic Gloss i Matt

Płyty Mirror Gloss

Kronostep

Certyfikat KRONOSTEP BOD-19-06-03-01

Deklaracja Właściwości Użytkowych 2019

Panele laminowane

Świadectwo Badania Technicznego BOD-11-05-24-01Atest Podłoga Laminowana 10mmAtest Podłoga Laminowana 12mmAtest Podłoga Laminowana 6mmAtest Podłoga Laminowana 7mmAtest Podłoga Laminowana 8mmSpecyfikacja techniczna Podłoga laminowana AC4

Rocko Tiles - płyty ścienne

płyty ścienne Rocko Tiles

Panele podłogowe Rocko

CZYM RÓŻNI SIĘ KARTA TECHNICZNA OD KARTY CHARAKTERYSTYKI?

Każdy użytkownik, ogólnie pojętych środków chemicznych, powinien posiadać aktualne dokumenty techniczne m. in. Kartę Techniczną oraz Kartę Charakterystyki.

Karta Techniczna (z ang. Technical Data Sheet tzw. TDS) jest dokumentem informacyjnym, który zawiera przede wszystkim parametry techniczne oraz właściwości fizykochemiczne produktu. Producent może też określić przewidywane zastosowanie, zalecany sposób przetwórstwa oraz warunki bezpiecznego magazynowania i transportu. Karta Techniczna nie ma prawnie zdefiniowanych wymagań w zakresie treści czy dostępności, to producent decyduje o jej ostatecznej formie i zawartości.

Karta Charakterystyki (z ang. Material Safety Data Sheet, tzw. MSDS) powinna dostarczać kompleksowych informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny i warunkach jej bezpiecznego stosowania. Zawartość, strukturę i wymagania dotyczące sporządzania Kart Charakterystyki określa Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 tzw. REACH1 oraz załącznik II Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010. Głównym zadaniem Karty Charakterystyki jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach, jakie może stwarzać substancja lub mieszanina. Karta Charakterystyki składa się z 16 sekcji, w których opisane są warunki bezpiecznego obchodzenia się z substancją lub mieszaniną, postępowanie w przypadku zagrożenia, warunki bezpiecznego magazynowania, transportu i usuwania oraz podstawowe właściwości fizykochemiczne. Producent ma obowiązek dostarczyć odbiorcy aktualną Kartę Charakterystyki bezpłatnie, w językach urzędowych państw członkowskich, na terenie których substancje lub mieszaniny są wprowadzane do obrotu.

Przed rozpoczęciem prac wskazane jest zapoznanie się z treścią dokumentów w celu właściwego przetwórstwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy. Pracodawca ma obowiązek udostępnić swoim pracownikom Karty Charakterystyki wszystkich substancji i mieszanin na które mogą być narażeni podczas pracy. Karty Charakterystyki powinny być również dostępne w miejscu pracy, tak aby w razie wypadku, awarii lub pożaru właściwe służby mogły zapoznać się z możliwymi zagrożeniami.

Należy pamiętać, że zapoznanie się z dokumentami technicznymi jest niezbędne, aby prawidłowo i bezpiecznie obchodzić się z substancją lub mieszaniną.

1Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Strona 1 z 5 Zakres stosowania Masa tynkarska służy, jako komponent zestawu do systemów ociepleń, opartych na bazie styropianu lub wełny. Podłoże wymaga zagruntowania preparatem Akrys 3000 Podkład. Masa

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorówTynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1, 5 mm 1, 5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTUStrona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Kolor Wygląd powłoki Farba akrylowa przeznaczona do malowania elewacji budynków oraz ścian wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych,

Strona 1 z 5 Zakres stosowania Farba fasadowa oparta na nanotechnologii element systemu Nanotech przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania i renowacji elewacji budynków. Dzięki zawartym w jej składzie

Strona 1 z 5 Zakres stosowania to silikonowana, elastyczna farba renowacyjna oparta na kombinacji spoiw polimerowych element systemu Nanotech przeznaczona do dekoracyjnoochronnego malowania i renowacji

Strona 1 z 5 Zakres stosowania Elastyczny podkład pod Nanotech Fasada - element systemu Nanotech Fasada - przeznaczony do dekoracji i ochrony nowych budynków lub renowacji istniejących powłok. W systemie

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE: Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Strona 1 z 5 Zakres stosowania to zolowo-silikatowa (krzemianowa) farba przeznaczona do dekoracyjno ochronnego malowania i renowacji wnętrz oraz fasad budynków. Kombinacja spoiw zolu krzemionkowego i szkła

Sigmafloor 2K Epoxy AquaZakres stosowania Główne zalety produktu Kolory Połysk Parametry techniczne to dwuskładnikowa żywica epoksydowa do posadzek betonowych i ścian o średnim i wysokim obciążeniu użytkowym. Produkt przeznaczony

LUSSO PREMIUM farba dyspersyjnaLUSSO PREMIUM farba dyspersyjna OPIS PRODUKTU: Wysokoelastyczna farba do malowania powierzchni powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Doskonała siła krycia. Półmatowa. Duża odporna na działanie światła.

Tynk inwestycyjny ST-oneKatalog produktów 1 ynki ynk inwestycyjny S-one Faktura pełna Baranek łatwe nanoszenie szeroka gama kolorystyczna duży wybór granulacji zwiększona odporność przed porastaniem algami i grzybami wysoka elastyczność

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNEWŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE RAFFAELLO MADREPERLATO produkcji OIKOS jest posiadającym zdolność dyfuzji wyrobem wykończeniowym na bazie wapna gaszonego o perłowym efekcie. Został opracowany specjalnie jako uzupełnienie

schnący w temp. 80ºC młotkowyLakier ftalowo-karbamidowy 2. 1 schnący w temp. 80ºC młotkowy Symbol: Kolorystyka: Norma: PKWiU 24. 30. 12-29. 00-78(9)-00XX-XX KTM 1313-412-43XXX-XXX szeroka gama kolorów lub wg ustaleń z odbiorcą ZN/RAFIL

INFORMACJA TECHNICZNAStrona 1 z 5 Dwukomponentowa epoksydowa powłoka gruntująca High-Solid do konstrukcji stalowych z większym obciążeniem korozją do stali, stali ocynkowanej ogniowo i nawierzchni ze starymi powłokami ZASTOSOWANIE

Farby Dekoral ProfessionalFarby Dekoral Professional TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 3 Przełom w technologii Dekoral Professional, seria wyrobów opracowanych specjalnie dla zawodowych wykonawców, to oryginalne narzędzie najnowszej

Tikkurila Finngard Silicate SolidRodzaj Opis Silikatowa farba do elewacji Silikatowa, wodorozcieńczalna farba do elewacji. Do stosowania na tradycyjne tynki wapienno-cementowe i wapienne, cienkowarstwowe tynki silikatowe i mineralno-polimerowe,

Siloxcap Tynk siloksanowyCHARAKTERYSTYKA Najnowszej generacji tynk zewnętrzno-wewnętrzny, stworzony miedzy innymi ze specjalnego, wyselekcjonowanego ziarna - kwarcowego granulatu, na bazie żywic siloksanowych w emulsji wzbogaconej

Sigmaresist Immun MattZakres stosowania Główne zalety produktu Kolory Połysk Sigmaresist Immun specjalistyczna farba przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Stosować na podłożach mineralnych, takich jak beton, tynk

Strona 1 z 5 Dwuskładnikowy akrylowy podkład wypełniający klasy HIGH SOLID posiadający doskonałą przyczepność do stali, szpachli poliestrowych i starych powłok lakierowych oraz dobrą do stali ocynkowanej

KATALOG PRODUKTÓW 2012KATALOG PRODUKTÓW 2012 ( uaktualniony) SATYN to nowa marka, stworzona przez Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice II Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu. W jej ramach produkowanych jest

Tynk akrylowy ST-one. TynkiKatalog produktów 1 2 ynki łatwe nanoszenie szeroka gama kolorystyczna duży wybór granulacji zwiększona odporność przed porastaniem algami i grzybami wysoka elastyczność po wyschnięciu wysoka stabilność

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE RAFFAELLO DECOR STUCCO produkcji OIKOS jest posiadającym zdolność dyfuzji wyrobem na bazie wapna gaszonego. Idealnie nadaje się do naśladowania dawnych technik dekoracji wnętrz. pl/14129-Tikkurila-everal-matt-10. html">TIKKURILA EVERAL MATT [10]14. 06. 2013 r. TIKKURILA EVERAL MATT [10] Emalia alkidowa do drewna i metalu OPIS TIKKURILA EVERAL MATT [10] - Matowa emalia alkidowa przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni i

KARTA TECHNICZNA AQUAZINGA1/5 AQUAZINGA Aquazinga jest dwuskładnikową, wodorozcieńczalną powłoką stanowiącą system antykorozyjny stworzony na bazie nieorganicznych krzemianów cynku. Dzięki wysokiej zawartości cynku w suchej warstwie

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE COCCIO CEMENTO produkcji OIKOS doskonale naśladuje dawne rzemieślnicze techniki dekoracji wnętrz. Nałożony szpachlą na gładki tynk daje efekt marmuru. Umożliwia aktywne oddychanie

Parametry podłoży budowlanychParametry podłoży budowlanych Dla wszystkich podłoży budowlanych, które będą zdobione lub zabezpieczane możemy wyróżnić pewne wspólne parametry oraz działania bez których aplikacja kolejnych warstw będzie

Karta techniczna Dell 85hd7

Bezpośredni link do pobrania Karta techniczna Dell 85hd7

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta techniczna Dell 85hd7