Manewr użytkownika Canon Clc5151

Manewr użytkownika Canon CLC5151 to zaawansowana technologia druku, która umożliwia drukowanie wyrafinowanych obrazów w wysokiej jakości bezpośrednio z komputera. Technologia ta pozwala użytkownikom drukować obrazy w wysokiej rozdzielczości i szybkości przy użyciu zaawansowanych funkcji, takich jak korekta nasycenia, zmiana kontrastu i wyostrzanie. Manewr użytkownika Canon CLC5151 zapewnia wysokiej jakości drukowanie z dużą precyzją i prędkością, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się doskonałymi wynikami w krótkim czasie.

Ostatnia aktualizacja: Manewr użytkownika Canon Clc5151

Ta aplikacja umożliwia skanowanie, zapisywanie i drukowanie zdjęć oraz dokumentów. Pozwala także edytować zdjęcia i dołączać je do wiadomości e-mail.

MP Navigator EX umożliwia skanowanie wielu dokumentów jednocześnie i skanowanie obrazów większych niż płyta szklana. Ponadto zeskanowane obrazy można zapisać, dołączyć do wiadomości e-mail lub poddać edycji i wydrukować.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

Z jednej drukarki może korzystać kilka osób.
W tej części opisano procedurę dodawania użytkowników i nadawania im uprawnień.

Dodawanie użytkownika

 1. Zaloguj się w usłudze Canon Inkjet Cloud Printing Center, a następnie wybierz Zarz. użytk. (Manage users) z .

 2. Wybierz opcję Dodaj użytkownika (Add user)

  Uwaga

  • Po wybraniu opcji Dodaj użytkownika (Add user) usługa najpierw sprawdzi, czy osiągnięta została maksymalna liczba użytkowników. Jeśli będzie można dodać nowych, pojawi się ekran rejestracji użytkownika.
  • Maksymalna liczba użytkowników, których można dodać do 1 drukarki, wynosi 20.

  Wprowadź adres e-mail użytkownika do dodania, a następnie wybierz OK.

  Adres URL do ukończenia rejestracji zostanie wtedy wysłany na podany adres e-mail.

 3. Jeśli wprowadzony adres e-mail jest już zarejestrowany w tej usłudze, zostanie wysłana wiadomość e-mail na wprowadzony adres e-mail z powiadomieniem, że adres jest zarejestrowany. Jeśli chcesz zarejestrować inny adres e-mail dla tej usługi, określ adres e-mail, którego chcesz używać, i ponownie rozpocznij procedurę.
 4. Przejdź pod adres URL podany w wiadomości e-mail

  W poniższej procedurze opisano, co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości e-mail z powiadomieniem.
  Jeśli rejestrujesz za pomocą istniejącego Canon ID, pomiń krok 5.

  Na ekranie Rejestracja usługi (Service registration) wybierz język, którego chcesz używać, a następnie wybierz przycisk OK

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i przeprowadź uwierzytelnianie. canon/ij/webmanual/WebService/PL/CSG/screens/csg_004. gif" alt=""/>

  Przeczytaj warunki wyświetlone na ekranie Warunki użytkowania

  Przeczytaj oświadczenia widoczne w oknach Warunki użytkowania (Terms of use) i Zasady ochrony prywatności (Privacy policy), a następnie wybierz opcję Zgadzam się (Agree), jeśli wyrażasz zgodę.

  Wpisz Pseudonim (Nickname)

  Wprowadź dowolną nazwę użytkownika, jaką chcesz się posługiwać. canon/ij/webmanual/WebService/PL/CSG/screens/afg_073_user. canon/ij/webmanual/WebService/PL/CSG/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

  W przypadku pola nazwy użytkownika obowiązują następujące ograniczenia dotyczące liczby i rodzajów znaków:

 5. Nazwa użytkownika musi mieć długość od 1 do 20 jednobajtowych znaków alfanumerycznych i symboli (! "#$%&'()*+, -. /:;<=>? @[\]^_`{|}~). (uwzględniana jest wielkość liter).
 6. Wybierz ustawienie opcji Strefa czasowa (Time zone), a następnie wybierz opcję Gotowe (Done)

  W tym celu wybierz na liście swój region. Jeśli nie możesz znaleźć na liście swojego regionu, wybierz ten, który znajduje się najbliżej niego.

  Włącz czas letni (Apply daylight saving time)
  Ta opcja pojawia się, tylko jeśli w wybranej strefie czasowej (opcja Strefa czasowa (Time zone)) stosuje się czas letni.
  Wybierz, czy ma być stosowany czas letni.

Główna rejestracja została zakończona.

 • Podczas korzystania z łącza MAXIFY Cloud Link do drukarki zostanie dodany plik cookie dla wybranego użytkownika i przywrócony zostanie stan logowania każdego użytkownika. Każda drukarka umożliwia zarejestrowanie plików cookie dla maksymalnie 8 użytkowników.
 • Uprawnienia użytkownika drukarki

  Jeśli kilku użytkowników korzysta z usługi chmury dla 1 drukarki, każdy z nich jest skategoryzowany jako Administrator lub Standardowe (Standard user).

 • Użytkownik zarejestrowany jako pierwszy uzyskuje kategorię Administrator. Administrator może zmieniać uprawnienia użytkowników na Ekran Zarz. .
 • Administrator może zmieniać informacje o drukarce, dodawać i usuwać aplikacje, zarządzać użytkownikami oraz wykonywać różne inne czynności.
  Użytkownik o kategorii Standardowe (Standard user) może sprawdzać informacje o drukarce i uruchamiać aplikacje.
  Informacje o funkcjach dostępnych dla poszczególnych użytkowników można znaleźć w części „Okno usługi Canon Inkjet Cloud Printing Center”.

  Jeśli korzystasz z łącza MAXIFY Cloud Link z poziomu drukarki, wybierz na Ekran Zarz. druk. opcję Tryb wieloosobowy (Multiuser mode), aby włączyć w drukarce Tryb wieloosobowy (Multiuser mode). Każdy z użytkowników będzie mógł wtedy uruchomić aplikację i drukować dokumenty.

 • Jeśli nie masz ustawionej dla siebie funkcji Kod bezpieczeństwa (Security code), wybierz opcję Tryb wieloosobowy (Multiuser mode), aby wyświetlić ekran ustawień funkcji Kod bezpieczeństwa (Security code).
  Wybranie opcji Anuluj (Cancel) uniemożliwi włączenie funkcji Tryb wieloosobowy (Multiuser mode).
 • Jeśli masz status Administrator, pojawi się ekran potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz wysłać standardowym użytkownikom, dla których nie został ustawiony Kod bezpieczeństwa (Security code), wiadomość e-mail z monitem o ustawienie funkcji Kod bezpieczeństwa (Security code).

 • Aby wysłać wiadomość e-mail z powiadomieniem tylko do użytkowników, dla których nie został ustawiony Kod bezpieczeństwa (Security code), oraz włączyć Tryb wieloosobowy (Multiuser mode), wybierz opcję OK.
 • Aby włączyć Tryb wieloosobowy (Multiuser mode) bez wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem, wybierz opcję Anuluj (Cancel).
 • W celu zdalnej obsługi urządzenia należy uruchomić Zdalnego interfejsu użytkownika, wprowadzając adres IP urządzenia w przeglądarce internetowej. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić adres IP przypisany do urządzenia (Wyświetlanie ustawień sieciowych). Jeśli adres IP urządzenia jest nieznany, należy skontaktować się z administratorem lub uruchomić Zdalnego interfejsu użytkownika z poziomu okna stanu drukarki (Uruchamianie z okna stanu drukarki).

  1

  Uruchom przeglądarkę internetową.

  2

  Wprowadź adres „http://<adres IP urządzenia>/” w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].

  Jeśli używany jest adres IPv6, zamknij go w nawiasach (przykład: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/). canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_style_note2. gif" alt=""/>

  Jeśli nazwa hosta jest rejestrowana na serwerze DNS

  Zamiast ciągu <adres IP urządzenia> można wprowadzić adres w postaci <„nazwa hosta”. „nazwa domeny”> (przykład: „http://moja_drukarka. przyklad. com”).

  Jeżeli zostanie wyświetlony alarm zabezpieczeń

  Jeżeli komunikacja ze Zdalnym interfejsem użytkownika jest szyfrowana, może zostać wyświetlony alert zabezpieczeń (Włączanie szyfrowanej komunikacji TLS dla Zdalnego interfejsu użytkownika). Jeżeli ustawienia certyfikatu oraz ustawienia TLS nie zawierają błędów, można kontynuować korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika.

  3

  Wybierz opcję [Tryb menedżera systemu] lub [Tryb użytkownika ogólnego]. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_RUI060_c. gif" alt=""/>

   [Tryb menedżera systemu]

  Pozwala wykonywać wszystkie operacje i konfigurować wszystkie ustawienia w Zdalnego interfejsu użytkownika. Jeśli ustawiono kod PIN (hasło menedżera systemu), wprowadź go w polu [Kod PIN menedżera systemu] (Ustawianie haseł menedżera systemu). Jeśli kod PIN nie został ustawiony (fabryczna wartość domyślna), nie trzeba wprowadzać żadnych danych.

   [Tryb użytkownika ogólnego]

  Umożliwia sprawdzanie stanu dokumentów lub urządzenia oraz ustawień.

  4

  Kliknij przycisk [Zaloguj się].

  Uruchamianie z okna stanu drukarki

  Jeśli adres IP urządzenia jest nieznany, Zdalnego interfejsu użytkownika można uruchomić w oknie stanu drukarki.

  Wybierz urządzenie, klikając ikonę na pasku zadań. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S001_c. gif" alt=""/>

  Kliknij pozycję . canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S002a_c. gif" alt=""/>

  Zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa ze stroną logowania do Zdalnego interfejsu użytkownika.

  Umożliwia sprawdzanie drukowanych dokumentów i stanu urządzenia oraz wyświetlanie jego ustawień.

  Manewr użytkownika Canon Clc5151

  Bezpośredni link do pobrania Manewr użytkownika Canon Clc5151

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Manewr użytkownika Canon Clc5151