Podręcznik do użytku domowego Ge Glde500 Series

Podręcznik do użytku domowego Ge Glde500 Series to wielofunkcyjne urządzenie wszechstronnego użytku domowego. Urządzenie to może być używane do smażenia, gotowania, pieczenia, mieszania i mielenia. Urządzenie jest wyposażone w 5 różnych poziomów mocy, aby ułatwić użytkownikowi wybór optymalnego poziomu mocy. Glde500 Series jest wyposażone w łatwy w użyciu panel dotykowy, który umożliwia użytkownikowi łatwe wybieranie i zmienianie ustawień. Urządzenie jest również wyposażone w funkcje automatycznego utrzymywania ciepła, przycisku odmrażania i przycisku czyszczącego, co czyni je wygodnym i łatwym w użyciu. Podręcznik do użytku domowego Ge Glde500 Series to niezawodne urządzenie wszechstronnego użytku domowego, które jest idealne do gotowania, smażenia, pieczenia, mieszania i mielenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik do użytku domowego Ge Glde500 Series

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnegoWykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych orazspołeczności posługującej się językiem regionalnymWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych w ramach projektu„E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z UE,uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm. )Podręczniki są dostępne na stronie internetowejWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do sprawoświaty iwychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniuz dnia 27sierpnia 2012 r. )Wykaz podręczników do kształcenia specjalnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego dospraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14lutego 2017 r.

W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego resortu edukacji i nauki opublikowano w piątek podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość (HiT).

  • Podręcznik do nowego przedmiotu „Historia i Teraźniejszość”
  • Co to jest „Historia i Teraźniejszość” [HIT]
  • Od kiedy „Historia i Teraźniejszość” [HIT]
  • „Historia i Teraźniejszość” - kto może uczyć HITu?
  • Opinie o podręczniku „Historia i Teraźniejszość” [HIT]

Podręcznik do nowego przedmiotu „Historia i Teraźniejszość”

Uczniowie będą korzystać z nowego podręcznika do nowego przedmiotu „Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945-1979” autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Rzeczoznawcami podręcznika byli prof. Tadeusz Wolsza, dr Rafał Drabik i mgr Klemens Stróżyński - wynika z opublikowanego w piątek wpisu w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk sp. z o. o. w postaci papierowej i odwzorowania cyfrowego. Wskazano, że przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcących i technikum).

Co to jest „Historia i Teraźniejszość” [HIT]

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny, który będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Od 1 września 2022 r. będzie wprowadzany w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Wprowadzony będzie w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym, będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.

Od kiedy „Historia i Teraźniejszość” [HIT]

Historia i teraźniejszość będzie wprowadzana w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie od roku szkolnego 2022/2023, obejmując kolejne roczniki. Docelowo nauczana będzie w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III, a w branżowej szkole I stopnia w klasie I.

„Historia i Teraźniejszość” - kto może uczyć HITu?

Jak podaje MEiN, kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość mają nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

Opinie o podręczniku „Historia i Teraźniejszość” [HIT]

W mediach pojawiają się zarzuty dotyczące podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość. Wskazuje się m. in. na to, że wykład poprowadzony jest jednostronnie, a treść książki przypomina esej.

Z kolei „Rzeczpospolita” podawała w czerwcu, że w podręczniku do HiT dla szkół średnich autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego zacytowano jednego z niemieckich polityków i przywódców ruchu studenckiego z 1968 r. Daniela Cohna-Bendita. „Mój flirt z dziećmi szybko przyjął charakter erotyczny. Te małe pięcioletnie dziewczynki już wiedziały, jak mnie podrywać. Kilka razy zdarzyło się, że dzieci rozpięły mi rozporek i zaczęły mnie głaskać. Ich żądania były dla mnie kłopotliwe. Jednak często mimo wszystko i ja je głaskałem” – brzmiał ten cytat przytaczany przez „Rz”.

Do informacji tych odniosła się Państwowa Komisja ds. Pedofilii, która zwróciła się do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o informacje na temat planowanych działań w tej sprawie. Szef MEiN powiedział później, że z jego wiedzy wynika, iż prof. Roszkowski „skrócił ten cytat tak, że jeśli on wywołuje jakikolwiek szok, to żeby nie szokował i zrobił opis mniej, że tak powiem, uderzający w oczy”.

Reklama

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

Samorządowe centra usług wspólnych. Zadania, zasady tworzenia i funkcjonowania

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Podręcznik do użytku domowego Ge Glde500 Series

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik do użytku domowego Ge Glde500 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik do użytku domowego Ge Glde500 Series