Podręcznik instalacji Cabletron Systems Fast Network 10

Podręcznik instalacji Cabletron Systems Fast Network 10 jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą szybko i łatwo zainstalować sieć Fast Network 10. Podręcznik zawiera instrukcje krok po kroku, wyjaśnienia techniczne, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i inne przydatne informacje. Podręcznik zawiera również konfigurację, którą można wykorzystać do skonfigurowania sieci i jej bezpiecznego działania. Podręcznik jest łatwy w użyciu i pozwala na szybszą i łatwiejszą instalację sieci Fast Network 10.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji Cabletron Systems Fast Network 10

Acronis Backup & Recovery 10

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Podręcznik instalacji Spis treści 1. Instalacja produktu Acronis Backup & Recovery 10... 3 1. 1. Quick Start Guide Acronis Backup & Recovery 10 komponenty...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Acronis Universal RestoreAcronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore... 3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore... 3 3 Tworzenie nośnika startowego... 3

Acronis Backup & Recovery 11. 5Acronis Backup & Recovery 11. 5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Podręcznik instalacjiOprogramowanie Fiery Command WorkStation 5. 8 z pakietem Fiery Extended Applications 4. 4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4. 4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Kopia zapasowa i odzyskiwanieKopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Instrukcja instalacjiInstrukcja instalacji Nintex USA LLC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć. support@nintex. com 1 www. nintex. com Spis treści 1. Instalowanie programu Nintex Workflow

Oprogramowanie Capture ProOprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Przywracanie systemuPrzywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

GroupWise 6. 5 dla systemu LinuxGroupWise 6. 5 dla systemu Linux 29 marca 2004 r. 0 Omówienie produktu 2. 0 Instrukcje dotyczące instalacji 3. 0 Znane problemy 3. 1 Problemy administracyjne 3. 1 Brak obsługi NFS 3. 2 Niedostępne funkcje

Spis treści. Strona 1 z 20Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

SecureDoc Standalone V6. 5SecureDoc Standalone V6. 5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe... pl/827384-Kancelaria-prawna-web-pomoc. html">Kancelaria Prawna. WEB - POMOCKancelaria Prawna. WEB - POMOC I Kancelaria Prawna. WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP. WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Instrukcja InstalacjiGenerator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Oferujemy Tobie Podręcznik Instalacji dla Cisco Systems WAE-7326-K9: plik PDF 3. 48 Mb, 32 stron.

Na tej stronie możesz pobrać to Podręcznik Instalacji i przeczytać w internecie. Będziesz także mieć możliwość zadania pytania o Cisco Systems WAE-7326-K9.

Pobierz Cisco Systems WAE-7326-K9 Podręcznik Instalacji

 Rozmiar pliku: 3. 48 Mb

Policz strony: 32 strońPolicz wyświetlenia: 463 wyświetleńRodzaj pliku: Portable Document Format (PDF)

Przeczytaj w internecie Cisco Systems WAE-7326-K9 Podręcznik Instalacji

System Aurea umożliwia podłączenie się do Active Directory w celu uwierzytelniania użytkowników pracujących w domenie. Uwierzytelnianie realizowane jest przez bibliotekę Spnego. Jeśli poniższa instrukcja nie rozwiąże problemów występujących podczas integracji, należy szukać rozwiązań na stronie tej biblioteki.

Oprócz kroków opisanych w poniższym podrozdziale, należy wykonać również kroki opisane w rozdziałach przeznaczonych dla poszczególnych serwerów aplikacji. Poniżej znajduje się lista rozdziałów wraz z wybranymi serwerami:

  • Glassfish v3 – Konfiguracja modułu uwierzytelniania Kerberos

  • Weblogic 12c – Konfiguracja modułu uwierzytelniania Kerberos

    Tomcat 7 – Konfiguracja modułu uwierzytelniania Kerberos

Konfiguracja serwera Active Directory

Na serwerze Active Directory wymagane jest utworzenie konta użytkownika, które będzie wykorzystywane do wstępnego uwierzytelniania użytkowników przez serwer aplikacji. Konto można utworzyć poprzez panel administracyjny Active Directory.

Posiadając konto dla serwera aplikacji należy zarejestrować je jako konto serwisowe przypisane do danego serwera aplikacji. Konto rejestrujemy poniższym poleceniem w linii komend na serwerze Active Directory:

setspn. exe -A HTTP/dev2. tecna. pl nazwa_konta

Pod nazwa_konta należy podstawić prawidłową nazwę konta użytkownika Active Directory. Adres dev2. pl zamieniamy na prawidłową nazwę domenową serwera aplikacji.

Jeśli serwer aplikacji występuje pod kilkoma nazwami domenowymi, należy wykonać powyższe polecenie dla każdej nazwy domenowej serwera.

[#konfiguracja_modulu_account=== Konfiguracja modułu Accounts

Dodatkowej konfiguracji wymaga moduł Accounts. Aby aktywować uwierzytelnianie domenowe, należy otworzyć archiwum war aplikacji i otworzyć do edycji plik WEB-INF/web. xml.

W pliku web. xml znajduje się definicja oraz mapowanie filtru SpnegoHttpFilter. Należy odkomentować tą konfigurację oraz dostosować wartości parametrów konfiguracji.

Przy domyślnej instalacji modułu Accounts wymagana jest konfiguracja parametrów spnego. preauth. username oraz spnego. password. Jako wartości tych parametrów należy podać poprawny login oraz hasło użytkownika dla konta serwera aplikacji w Active Directory. Login użytkownika powinien być poprzedzony prefiksem HTTP/.

Możliwe jest też skonfigurowanie parametru spnego. hosts. enabled. Jako jego wartość można podać adres serwera (jeśli jest ich kilka, należy oddzielić je przecinkiem), dla którego filtr Spnego będzie aktywny. W przypadku wejścia do aplikacji przez inny adres, niż wymienione w tym parametrze, filtr Spnego nie będzie aktywny i do aplikacji będzie można się zalogować przez zwykły formularz logowania. Jeśli wartość parametru nie zostanie ustalona, filtr Spnego będzie aktywny dla wszystkich adresów. W wartości parametru należy podawać tylko adresy IP lub nazwy domenowe serwera, bez portu, protokołu, itp.

Konfiguracja przeglądarki na stacji roboczej

Na komputerze będącym stacją roboczą wymagana jest dodatkowa konfiguracja niektórych przeglądarek. Dodatkowa konfiguracja dotyczy dodania adresu serwera, na którym znajduje się aplikacja, do adresów zaufanych. Przed podjęciem tych kroków konfiguracyjnych należy sprawdzić, czy uwierzytelnianie użytkownika w aplikacji poprzez Active Directory nie działa już w tej chwili. Przy poprawnej konfiguracji domeny AD możliwe jest, że adres serwera aplikacji domyślnie będzie traktowany jako adres strefy intranetu i dodatkowa konfiguracja nie będzie wymagana.

Microsoft Internet Explorer

Internet Explorer wymaga, aby adres serwera na którym znajduje się aplikacja, dodany był jako adres strefy intranet’u, chyba że aktualna konfiguracja IE stanowi inaczej. Należy pamiętać, że konfiguracja taka może być już rozgłaszana w konfiguracji domeny, dzięki czemu poniższe kroki konfiguracyjne nie będą wymagane.

Aby dodać adres serwera do strefy intranetu, należy przejść do menu ustawień i wybrać pozycję "Opcje internetowe". W otwartym oknie należy wybrać zakładkę "Zabezpieczenia".

W otwartej zakładce należy wybrać strefę "Lokalny intranet" i nacisnąć przycisk "Witryny". com/_images/image87. png" alt="ie-2" width="326" height="433"/>

W otworzonym oknie ustawień lokalnego intranetu należy nacisnąć przycisk "Zaawansowane", po czym otworzy się lista adresów witryn dodanych ręcznie do intranetu. W polu tekstowym należy podać adres serwera i potwierdzić przyciskiem "Dodaj". Po tej czynności można zamknąć wszystkie otwarte okna konfiguracji. com/_images/image88. png" alt="ie-3" width="500" height="331"/>

Mozilla Firefox

Firefox wymaga dopisania adresu serwera do listy adresów zaufanych, które mogą negocjować uwierzytelnianie ze stacją roboczą.

Aby skonfigurować przeglądarkę Firefox, należy otworzyć nową zakładkę i w pasku adresu wpisać:

about:config

Przy uruchamianiu narzędzia konfiguracji może wyświetlić się ostrzeżenie przed modyfikacją ustawień. Ostrzeżenie należy zignorować - poniższe czynności zostały dokładnie zweryfikowane i przetestowane i jeśli zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższą instrukcją, nie spowoduje to żadnych problemów z działaniem przeglądarki.

W otworzonej zakładce konfiguracji w polu "Szukaj" należy wpisać nazwę parametru konfiguracyjnego:

network. negotiate-auth. trusted-uris

Parametr powinien wyświetlić się na liście znalezionych parametrów. Należy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Modyfikuj". com/_images/image90. png" alt="ff-2" width="400" height="282"/>

W otwartym oknie należy wpisać adres serwera. Jeśli potrzebujemy podać kilka adresów serwera (lub obecna konfiguracja zawiera już jakieś adresy), kolejne adresy dopisujemy oddzielając je przecinkiem. Czynność potwierdzamy naciskając "OK", następnie zamykamy zakładkę konfiguracji. com/_images/image91. png" alt="ff-3" width="249" height="97"/>

Google Chrome

Przeglądarka Google Chrome korzysta z konfiguracji przeglądarki Internet Explorer. Aby aktywować możliwość uwierzytelniania domenowego, należy przejść do sekcji konfiguracji przeglądarki IE.

Możliwe błędy

Poniżej opisano błędy, które mogą się pojawić przy nieprawidłowej konfiguracji integracji z Active Directory.

Wyświetlanie w przeglądarce okna z loginem i hasłem do wpisania podczas wejścia na adres aplikacji

Prawdopodobnie przeglądarka nie została poprawnie skonfigurowana. Należy przejść do sekcji konfiguracji przeglądarki na stacji roboczej i upewnić się, że w konfiguracji został podany poprawny adres serwera aplikacji.

Błąd w logach serwera aplikacji: NTLM specified. Downgraded to Basic Auth (and/or SSL) but downgrade not supported.

Prawdopodobnie niepoprawnie zarejestrowano SPN dla użytkownika serwera aplikacji w Active Directory. Należy przejść do konfiguracji serwera Active Directory i upewnić się, że SPN został zarejestrowany prawidłowo.

Na serwerze Active Directory w linii poleceń można wykonać poniższą komendę, aby wylistować aktualne SPN’y dla danego użytkownika:

setspn. exe -L nazwa_konta

Należy się też upewnić, czy jeden adres serwera aplikacji nie został przypisany do kilku kont użytkowników, co również może powodować powyższy problem. W takim przypadku należy usunąć wszystkie niepotrzebne powiązania.

Podręcznik instalacji Cabletron Systems Fast Network 10

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji Cabletron Systems Fast Network 10

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji Cabletron Systems Fast Network 10