Podręcznik instalacji sterowników 3com Wx3000 Series

Podręcznik instalacji sterowników 3com Wx3000 Series to instrukcja dotycząca instalacji sterowników sieciowych 3Com Wx3000 Series. Podręcznik ułatwia instalację sieci komputerowych wykorzystujących sterowniki 3Com Wx3000. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji i instalacji sieci, w tym instrukcje dotyczące wyboru odpowiedniego oprogramowania, konfiguracji urządzeń sieciowych i konfiguracji protokołów sieciowych. Użytkownicy mogą również uzyskać informacje na temat monitorowania i zarządzania siecią, w tym narzędzi diagnostycznych i zarządzania bezpieczeństwem. Podręcznik instalacji sterowników 3com Wx3000 Series może pomóc użytkownikom w szybkiej i skutecznej instalacji sieci oraz zapewnić bezpieczne i bezproblemowe korzystanie z sieci.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji sterowników 3com Wx3000 Series

Jak zainstalować sterowniki dla Windows 10, jeżeli nie widzę aplikacji [setup. exe] lub [install. exe]?

Istnieją dwie metody instalacji sterowników i szczegółowy opis znajduje się w poniższych krokach.

Pierwsza metoda instalacji: Zaktualizuj lub zainstaluj sterownik w [Menedżerze urządzeń]

Przykład instalacji sterownika VGA.

(1) Aby uzyskać sterownik VGA, zapoznaj się z oficjalną stroną ASUS Link

(2) Wyodrębnij pobrany sterownik.

(3) Kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ①[ikona Windows], wybierz ②[Menedżer urządzeń]. Kliknij ③[Karty graficzne], kliknij prawym przyciskiem myszy ④[NIVIDA GeForce MX250], a następnie ⑤[Aktualizuj sterownik].

Uwaga: Może być konieczne wybranie dedykowanego urządzenia dla różnych sterowników.

(4) Wybierz ⑥[Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika].

(5) Kliknij ⑦[Przeglądaj], aby znaleźć ⑧[pobrany sterownik] w oknie (Zwróć uwagę na lokalizację pobierania sterownika), kliknij ⑨[OK], a następnie ⑩[Dalej]. com/images/2020/04/29/6e799d0c-3a0f-4234-9ecb-cd7c28bd9c55. jpg"/>

(6) Jeśli zobaczysz poniższy obraz, sterownik został pomyślnie zainstalowany. com/images/2020/04/29/e229a8a3-5244-4338-bf2e-c035fce9a9cc. jpg"/> 

Druga metoda instalacji: Użyj programu PowerShell, aby zainstalować sterownik

1. Otwórz folder, w którym znajduje się sterownik, i otwórz plik [InstallStep. txt] file. com/images/2020/03/11/1e299354-e550-4ab3-b333-ec1fc76523f4. jpg"/>

2. Znajdź [Input. \xxxxx] w otwartym pliku. Możesz zobaczyć plik o tej samej nazwie w folderze. (Dla przykładu użyjmy pliku o nazwie setup. bat, aby zainstalować sterownik)

3. Kliknij ①[Plik] w lewym górnym rogu folderu, przesuń mysz do ②[małej strzałki obok Otwórz Windows PowerShell], następnie kliknij ③[Otwórz Windows PowerShell jako administrator]. com/images/2020/03/11/09223ec1-832b-4185-b33c-344175cf7851. jpg"/>

4. Pojawi się następujący ekran, wybierz [Tak].

5. Znajdź [Input. \xxxxx] (. \setup. bat), wprowadź plik za pomocą [. \ Setup. bat] jako przykład w [Windows PowerShell] i naciśnij [Enter]. com/images/2020/03/11/f69645f0-000b-4b85-8012-7c149ad33670. jpg"/>

6. Po zakończeniu instalacji pojawi się następujący interfejs wskazujący, że sterownik został pomyślnie zainstalowany. com/images/2020/03/11/09ae9f6d-caa2-402d-8c9f-27b1fccaaa77. jpg"/>

Jeśli powyższe informacje nie pomogą, skontaktuj się z obsługą klienta ASUS w celu uzyskania dalszych informacji.Można uzyskać dostęp do naszej witryny przez Internet i pobrać z niej najnowszy sterownik drukarki dla posiadanego modelu.

W tej części omówiono procedurę instalowania pobranego sterownika drukarki.

 1. Podłącz dysk

  Dwukrotnie kliknij plik pobranego obrazu dysku.
  Plik zostanie zdekompresowany, a następnie dysk zostanie podłączony.

 2. Uruchom instalatora

  Na zdekompresowanym dysku kliknij dwukrotnie przycisk „PrinterDriver_XXX_YYY. pkg” („XXX" to model, a „YYY” to wersja).

 3. Otwórz instalatora

  Zainstaluj sterownik drukarki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

  Po wyświetleniu ekranu umowy użytkowania zapoznaj się z jej treścią i kliknij przycisk Kontynuuj (Continue). Jeśli nie zgadzasz się na warunki umowy korzystania, nie możesz zainstalować tego oprogramowania.

 4. Wybierz miejsce docelowe instalacji

  W razie potrzeby zmień miejsce docelowe instalacji i kliknij opcję Kontynuuj (Continue).

 5. Kontynuuj instalację

  Kliknij przycisk Zainstaluj (Install).
  Po wyświetleniu ekranu uwierzytelnienia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj oprogramowanie (Install Software).

 6. Zakończ instalację

  Postępuj zgodnie z komunikatem o zakończeniu instalacji i kliknij opcję Zamknij (Close).

Ta czynność stanowi zakończenie procedury instalacji sterownika drukarki.

Ważne

 • Jeśli instalator nie działa poprawnie, wybierz opcję Zakończ pracę instalatora (Quit Installer) z menu Instalator (Installer) programu Finder. Po zakończeniu pracy instalatora powtórz procedurę instalacji.
 • Sterownik drukarki jest dostępny bezpłatnie. Należy pamiętać o opłatach za połączenia.

Podręcznik instalacji sterowników 3com Wx3000 Series

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji sterowników 3com Wx3000 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji sterowników 3com Wx3000 Series