Podręcznik naprawczy Cadence United Chicago

Podręcznik naprawczy Cadence United Chicago to zbiór zasad, które są niezbędne do poprawnej naprawy samochodów marki Cadence. Podręcznik zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące naprawy różnych elementów i systemów samochodów Cadence, w tym układu napędowego, układu elektrycznego, układu chłodzenia i układu kierowniczego. Podręcznik zawiera również instrukcje dotyczące wymiany części i diagnostyki samochodów Cadence. Podręcznik naprawczy Cadence United Chicago jest niezbędnym narzędziem dla mechaników, dzięki któremu mogą oni wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik naprawczy Cadence United Chicago

Podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych

Autorzy:Rafał Burdzik, Paweł Fabiś, Przemysław Kubiak, Albert Smalcerz

„Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M. )” to podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. 

 • Został przygotowany zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach motoryzacyjnych.
 • Zawiera zakres treści określony w podstawie programowej jako M. Obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, diagnostykę układów elektrycznych i elektronicznych w silnikach, podwoziach i nadwoziach pojazdów samochodowych, diagnostykę sieci transmisyjnych i dodatkowego wyposażenia pojazdów samochodowych.
 • Jest przyjazny dla czytelnika – dzięki prostemu i przejrzystemu sposobowi prezentowania zagadnień, często trudnych, i bardzo dobremu graficznemu uzupełnieniu treści (zdjęcia, rysunki, schematy i wyróżnienia w tekście). Każdy dział rozpoczyna się stroną działową i ma własny spis treści.
 • Skutecznie pomaga w praktycznej nauce zawodu dzięki przedstawieniu układów samochodowych na rysunkach i zdjęciach. Pozwala to zarówno rozpoznać rzeczywisty układ, jak i zrozumieć jego budowę oraz zasadę działania.
 • Pomaga opanować zagadnienia oraz wstępnie po­znać środowisko pracy w warszta­cie samochodowym dzięki licznym fotografiom elementów układów pojazdów samochodo­wych, narzędzi oraz przyrządów pomiarowych.
 • Przedstawia procedury przebiegu procesów diagnozowania i naprawy.
 • Umożliwia powtarzanie wiadomości dzięki podsumowaniom rozdziałów w postaci streszczeń. Pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne sprzyjają utrwalaniu umiejętności.
 • Zapewnia przygotowanie do egzaminu z zakresu kwalifikacji. Cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach, które są jednocześnie wymaga­niami egzaminacyjnymi z zakresu kwalifikacji M.

przejdź do sklepu

Podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych

Rafał Burdzik, Łukasz Konieczny, Jan Warczek

„Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M. )” to podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. 

 • Zawiera zakres treści określony w podstawie programowej jako M. Obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do diagnostyki zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, diagnostykę zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych, diagnostykę zespołów i podzespołów w silnikach pojazdów samochodowych.
 • Ma bardzo czytelną strukturę, wynikającą z logiki przygotowania i przeprowadzania procesów diagnostycznych – od poznania i zrozumienia zasad działania poszczególnych układów samochodowych, poprzez czynności pomiarowe, do interpretacji wyników i sporządzenia dokumentacji.
 • Pomaga opanować zagadnienia oraz wstępnie po­znać środowisko pracy w warszta­cie samochodowym dzięki licznym fotografiom elementów i układów pojazdów samochodo­wych, narzędzi oraz przyrządów pomiarowych.
 • Przedstawia procedury przebiegu procesów diagnozowania i naprawy zapisane krok po kroku.
 • Umożliwia powtarzanie wiadomości dzięki zwięzłym podsumowaniom rozdziałów. Pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne sprzyjają utrwaleniu umiejętności. Na końcu książki zamieszczono testy wraz z kluczami odpowiedzi będące propozycją sprawdzenia wiedzy przed egzaminem. Ponadto cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach, które są jednocześnie wymaga­niami egzaminacyjnymi z zakresu kwalifikacji M. pl/product/diagnozowanie-zespolow-i-podzespolow-pojazdow-samochodowych-m-18-1-podrecznik-do-ksztalcenia-w-zawodach-technik-pojazdow-samochodowych-i-mechanik-pojazdow-samochodowych-029701" target="_blank">przejdź do sklepu

  Paweł Fabiś, Przemysław Kubiak

  Podręcznik „Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M. )” stanowi dopełnienie podręcznika „Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych”. Obie książki w sposób kompleksowy i praktyczny obejmują wszystkie zagadnienia niezbędne do zdobycia koniecznej wiedzy i umiejętności w zakresie kwalifikacji M. dla zawodów elektromechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. 

 • Zawiera zakres treści określony w podstawie programowej jako M. Obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, naprawę układów elektrycznych i elektronicznych w silnikach, podwoziach i nadwoziach pojazdów samochodowych, naprawę sieci transmisyjnych i układów elektrycznych i elektronicznych dodatkowego wyposażenia pojazdów samochodowych. pl/product/naprawa-elektrycznych-i-elektronicznych-ukladow-pojazdow-samochodowych-m-12-2-podrecznik-do-ksztalcenia-w-zawodach-technik-pojazdow-samochodowych-i-elektromechanik-pojazdow-samochodowych-029704" target="_blank">przejdź do sklepu

  Michał Markowski, Zbigniew Stanik

  Podręcznik „Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M. )” stanowi dopełnienie podręcznika „Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych (M. )”. Obie książki kompleksowo przygotowują do zdobycia koniecznych umiejętności i wiedzy w zakresie kwalifikacji M. dla zawodów mechanik pojazdów samochodowych i technik pojazdów samochodowych. 

 • Został stworzony zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodach motoryzacyjnych. Obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, naprawę zespołów i podzespołów w podwoziach pojazdów samochodowych, naprawę zespołów i podzespołów silników pojazdów samochodowych.
 • Zawiera wiele rozwiązań ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie treści, w tym podsumowania rozdziałów w postaci streszczeń, pytania i polecenia sprawdzające. Na końcu książki zamieszczono testy wraz z kluczami odpowiedzi umożliwiające sprawdzenie wiedzy przed egzaminem. pl/product/naprawa-zespolow-i-podzespolow-pojazdow-samochodowych-m-18-2-podrecznik-do-ksztalcenia-w-zawodach-technik-pojazdow-samochodowych-i-mechanik-pojazdow-samochodowych-029702" target="_blank">przejdź do sklepu

  Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych

  Rafał Burdzik, Mariusz Szymańczak, Marek Zalewski

  Podręcznik „Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M. )” to kompendium wiedzy niezbędne w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

 • Zawiera informacje opisane w podstawie programowej jako M. Dostarcza m. in. wiedzy, jak stworzyć wizerunek firmy, założyć działalność gospodarczą i zatrudnić pracowników, korzystając z różnych form zatrudnienia.
 • Zawiera wiele rozwiązań ułatwiających zrozumienie i zapamiętanie treści, w tym podsumowania rozdziałów w postaci streszczeń, pytania i polecenia sprawdzające oraz zadania praktyczne. Wszystkie te elementy umożliwiają jak najlepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego.
 • Zapewnia przygotowanie do egzaminu z zakresu kwalifikacji. Cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach, które są jednocześnie wymaga­niami egzaminacyjnymi z zakresu kwalifikacji M. pl/product/organizacja-i-prowadzenie-procesu-obslugi-pojazdow-samochodowych-m-42-podrecznik-do-ksztalcenia-w-zawodzie-technik-pojazdow-samochodowych-029705" target="_blank">przejdź do sklepu

  Podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych

  Marek Zalewski, Mariusz Szymańczak, Przemysław Kubiak

  „Podstawy konstrukcji maszyn z elementami bhp” to podręcznik do kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. 

 • Dostarcza podstawowej wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia w zakresie kwalifikacji M. 18., M. oraz M.
 • Jest zgodny z podstawą programową nauczania w zawodach motoryzacyjnych.
 • Zawiera informacje uporządkowane w następujących grupach tematycznych: bezpieczeństwo i higiena pracy, rysunek techniczny, podstawy konstrukcji maszyn, techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń, maszynoznawstwo, środki transportu wewnętrznego.
 • Jest przyjazny dla czytelnika – łatwy w odbiorze język oraz liczne rysunki, zdjęcia i przykłady pomagają w zrozumieniu i zapamiętaniu prezentowanych treści. Każdy dział ma własny spis treści i rozpoczyna się stroną działową.
 • Zapewnia praktyczną naukę zawodu dzięki licznym schematom i fotografiom maszyn i ich elementów. Cele każdego rozdziału wymie­nione w punktach odpowiadają wymaganiom podstawy progra­mowej kształcenia w zawodach. pl/product/podstawy-konstrukcji-maszyn-z-elementami-bhp-pkz-podrecznik-do-ksztalcenia-w-zawodach-technik-pojazdow-samochodowych-mechanik-pojazdow-samochodowych-i-elektromechanik-pojazdow-samochodowych-029700" target="_blank">przejdź do sklepu

  Obserwuj

  • Oferta odfirmy
  • Stanużywane Rok wydania-
  • OkładkaISBNTematykamotoryzacja, transport Forma

  Odwiedź naszą stronę - flt-kop. comInstrukcja obsługi w języku POLSKIM do kombajnówCLAAS Dominator202 203 MEGA(1994-1999)ROZDZIAŁY:Informacje ogólnePrzed uruchomieniemUstawienia podstawowe i omłotKonserwacjaSilnikiZapraszam na inne aukcje z katalogami części do innych modeliPosiadam instrukcje obsługi do innych modeli w j polskim lub niemieckimZapamiętaj!!Początkowe nakłady poniesione na jednej z moich aukcji/ogłoszeń podręczników są niczym w porównaniu do kosztów naprawy w serwisie dealera. Wszystkie proste naprawy można zrobić sobie samemu.Niezbędne podręczniki dla każdego, kto jest właścicielem lub świadczy usługi i jest zaangażowany w naprawę i konserwację tych maszyn, pozwolą Ci zrozumieć ich budowę i zasady działania.

 • Zobacz również
 • Ostatnio oglądane
 • Piasta koła Claas Dominator 96 88 98 108 118 Jaguar Mega 203

  WitamSprzedam nową piastę koła.ZASTOSOWANIE:CLAAS:DOMINATOR 96, DOMINATOR88, DOMINATOR 98, DOMINATOR 118, DOMINATOR 88VX, DOMINATOR 98VX, MEGA, SAMOBIEŻNE, JAGUAR, JAGUAR 880, JAGUAR 860, JAGUAR 840, SIECZKARNIE P…

  2 399 zł

  16 Sty 2023Łążynek

  Zwrotnica prawa claas mega 208, claas Mega 218 Dominator 108Zwrotnica nowa importowana z zachodu, która mą dobrą opinię wśród naszych klientów. Gwarancja Producenta.Zwrotnica pasuje do modelu kombajnuCLAAS Mega 208,CLAAS Mega 218CLAAS Dominator 108 maxiŚrednica trzonu wcho…

  2 200 zł

  18 Sty 2023Namysłów

  Chłodnica klimatyzacji Claas Mega 202 I 204-203 I 208-218Nowa chłodnica klimatyzacji5460030 6228470 6228471 6228472 CL622847C0​​​622. 847. 1 622. 2 546. 003. 0 0006228471 0006228472 0005460030Pojazd:Claas Commandor 114CS, 115CS, 116CS; Mega 202 I, 204-203 I, 208-218Com…

  1 476 zł

  18 Gru 2022Siedlce

  Chłodnica klimatyzacji Claas Mega 202 204-203 Combines

  Naklejki Claas dominator 108 SL MEGAZamiennikinaklejki odporne na wszelkie warunki atmosferyczne oraz mycie myjka ciśnieniowąwykonane z bardzo dobrej klasy folii reklamowejmożliwość wykonania innych naklejekwysyłka za pobraniem 22złwysyłka płat…

  440 zł

  11 Sty 2023Laskowice

  Pompa hydrauliczna Claas Dominator Mega JaguarPłatne przy odbiorzeParagon lub faktura VATPompa hydrauliczna Claas Dominator Mega Jaguar656860, 683500, 18059328Dominator 80, 85, 100, 105, 76, 86, 96, 106, 38, R 48, 58, 68, 78, 88, 98,108, 118, 130, 140, 150, …

  400 zł

  12 Sty 2023Trzcianka

  Palec nagarniacza CLAAS Dominator MEGA COMMANDORWitaj na aukcji firmy AgrohandlerPrzedmiotem aukcji jest:PALEC SPRĘŻYNA NAGARNIACZA POJEDYNCZY CLAASNR KATALOGOWY: 690309KOD: 110622023 3392DOMINATOR 48, DOMINATOR 58, DOMINATOR 68, DOMINATO…

  3, 60 zł

  27 Sty 2023Czernikówko

  Claas Mega Dominator 86 - SIECZKARNIA - Część OryginalnaClaas Mega Dominator 76 / 78 / 86 - SIECZKARNIA - Część OryginalnaRozmawiamy w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.We speak in English, German and PolishWir sprechen auf Deutsch, Englisch und Polnisch.Posia…

  5 000 zł

  07 Lut 2023Jastrzębniki

  Claas Dominator Mega Lexion 118 - WialniaClaas Dominator Mega Lexion Wialnia 118 / 203 / 204Stan jak na zdjęciu.Wysyłka kurierem lub pocztą, koszt od 30 zł, płatne przy odbiorze. Paragon lub faktura vat.Każda sprzedawana przez nas część objęta jest gwara…

  3 000 zł

  07 Lut 2023

  Claas Dominator Mega Lexion 204 - Wialnia

  Claas Mega Dominator 113 - ZWROTNICA - Część OryginalnaClaas Mega Dominator 106 / 108 / 113 - ZWROTNICA - Część OryginalnaPosi…

  88 zł

  07 Lut 2023

  Claas Mega Dominator 98 - ZWROTNICA - Część OryginalnaClaas Mega Dominator 76 / 78 / 86 / 88 / 96 / 98 - ZWROTNICA - Część OryginalnaWir sprechen auf Deutsch, Englisch und Pol…

  36 zł

  07 Lut 2023

  Claas Dominator Mega - Osłona Poganiaczy 0006467951Rozmawiamy w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.Posiadamy ponad dziesięcioletnie doświadczenie na europejskim rynku w han…

  1 400 zł

  07 Lut 2023

  Claas XERION 3300 instrukcja obsługiObjaśnione wszystkie przyciski wajchy. Ustawienia i tabele. Schematy elektryczne i hydrauliczne.Do kompletu polecam jeszcze katalog częściWszystko czytelne jak noweWysyłka pobraniowa – płacisz przy odbiorze paczk…

  90 zł

  20 Sty 2023Kielce

  Claas Quadrant 1200 instrukcja obsługi PLWitam,Mam na sprzedaż instrukcje obsługi do: Claas Quadrant 1200j. angielski 90 złj. polski 150 złposiadam rownież katalog części do napraw i wymian oraz instrukcje naprawyW instrukcji obsługi pokazane jak maszy…

  100 zł

  16 Sty 2023

  Instrukcja obsługi CLAAS JAGUAR 830-900Instrukcja obsługi CLAAS JAGUAR830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900Instrukcja w języku POLSKIM wydrukowana czytelnie.Opisany każdy możliwy przycisk w kabinie i co najważniejsze, opisane są wszystkie kody …

  70 zł

  29 Sty 2023Zduńska Wola

  Instrukcja obsługi kombajnu Claas LexionInstrukcja obsługi claaslexion 460 /lexion 450lexion 440 /lexion 430lexion 420 /lexion 415lexion 410 /lexion 405cebisAż 410 stron!! m. in. kody błędów z wyjaśnie…

  80 zł

  29 Sty 2023

  Pas sieczkarni Claas Mega dominator Claas 061353. 1 orginałWystępuje m. in.Claas• Dominator: DOMINATOR 80, DOMINATOR 100, DOMINATOR 105, DOMINATOR 56, DOMINATOR 76, DOMINATOR 86, DOMINATOR 96, DOMINATOR 106, DOMINATOR 78, DOMINATOR 88, DOMINATOR 98, DOMINATOR 108, DOMINATOR 11…

  500 zł

  07 Lut 2023

  Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Kwalifikacja M. 20. 4. Podręcznik do nauki zawodów technik mechanik i ślusarz - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

  Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik i ślusarz. Realizuje treści z zakresu czwartej części kwalifikacji M. 20 (Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi).

  W podręczniku opisano m. in., w jaki sposób wybrać części podlegające wymianie, jak naprawić elementy maszyn i zamontować urządzenia po naprawie. Zwrócono też uwagę na procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, ocenę ich stanu technicznego, sposoby doboru części podlegających wymianie, metody zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń, a także sposoby konserwacji i jej oceny. Liczne kolorowe rysunki, schematy i zdjęcia ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści, a wyodrębnione kolorem definicje pojęć i pytania kontrolne pomogą podsumować wiedzę.

  Dla nauczycieli dostępne są bezpłatne materiały metodyczne – do pobrania w Klubie Nauczyciela.

  Rok wydania:2015Liczba stron:184Typ publikacji:podręcznikNośnik:książkaNr wydania:IWydawnictwo:WSiPSymbol:161017EAN-13:978830214988751ISBN:9788302149887MEN:29/2015

  Paczka

  Waga0. 284 kg

  Dodano do koszyka

  Ilość: szt.

  Cena:

  Wartość koszyka:

 • Podręcznik naprawczy Cadence United Chicago

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik naprawczy Cadence United Chicago

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik naprawczy Cadence United Chicago