Podstawowa instrukcja obsługi 3nh Nr10qc

Podstawowa instrukcja obsługi 3nh Nr10qc jest idealnym rozwiązaniem do wykonywania celów skanowania, identyfikowania, edycji i udostępniania danych. Urządzenie zapewnia szybką i łatwą w użyciu funkcjonalność skanowania, która umożliwia skanowanie kodów kreskowych, kart, dokumentów i innych obiektów. 3nh Nr10qc oferuje również podstawowe funkcje przetwarzania obrazu, takie jak rotacja, skalowanie, przesunięcie, usuwanie efektów cienia i inne. Ten skaner jest wyposażony w wysokiej jakości optyczne czujniki, które zapewniają wysoką jakość skanowania i zapewniają dokładne i szczegółowe skanowanie. Dodatkowo, 3nh Nr10qc oferuje łatwe w użyciu oprogramowanie, które pozwala na łatwe konfigurowanie, wykonywanie zadań skanowania i wyświetlanie wyników skanowania. Oprogramowanie umożliwia także łatwe zarządzanie skanerami i zapewnia bezpieczeństwo danych.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowa instrukcja obsługi 3nh Nr10qc

/

Historia wyszukiwania

Popularne wyszukiwania

OPPO Reno6 Pro 5G
OPPO A54sOPPO Enco Free2Aktualności prasoweWsparcie

Program Outlook zapewnia organizację wiadomości e-mail, kalendarzy, kontaktów, zadań i list zadań do wykonania w jednym miejscu. Punktem startowym tej organizacji jest konto e-mail. Przy jego użyciu możesz rozpocząć pracę z wiadomościami e-mail, zmieniać je w zadania i terminy oraz przechowywać informacje o osobach, z którymi się komunikujesz, w kontaktach, dzięki czemu nie musisz pamiętać ich adresów e-mail ani numerów telefonów. Przyjrzyjmy się pokrótce niektórym podstawowym zadaniom.

Wprowadzenie

Pierwszy etap to skonfigurowanie konta programu Outlook. Następnie możesz odbierać i wysyłać wiadomości e-mail, używać kalendarza, tworzyć kontakty i pracować z zadaniami programu Outlook.

Konfiguracja jest przeprowadzana automatycznie, jeśli na danym komputerze używano poprzednio wcześniejszej wersji programu Outlook. W przeciwnym razie przy pierwszym uruchomieniu programu Outlook otwierane jest Automatyczne konfigurowanie konta, które przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji.

Zostanie wyświetlona prośba o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Zazwyczaj te informacje są wystarczające, ale jeśli automatyczna konfiguracja nie powiedzie się, w programie Outlook zostanie wyświetlona prośba o podanie dodatkowych informacji, takich jak nazwa serwera poczty. Jeśli nie znasz tych informacji, możesz je uzyskać od dostawcy poczty e-mail.

Uwaga: Jeśli później zechcesz dodać kolejne konto e-mail, wybierz pozycję Plik > Dodaj konto, aby uruchomić Automatyczne konfigurowanie konta.

Pasek Szybki dostęp

Pasek Szybki dostęp jest ważną częścią środowiska programu Outlook. Zapewnia łatwy sposób przechodzenia między głównymi funkcjami programu Outlook, takimi jak Poczta, Kalendarz, Kontakty i Zadania. Ten pasek stanowi uzupełnienie standardowych kart i wstążek, które zapewniają zestaw narzędzi i opcji, które ułatwiają korzystanie z aplikacji i zarządzanie nimi Outlook.

Zazwyczaj znajduje się on w dolnej części okna programu Outlook i — w zależności od wybranych ustawień — zawiera nazwy przycisków (ilustracja po lewej) lub ikony (ilustracja po prawej) skojarzone z nazwami funkcji.

Zmienianie zawartości wyświetlanej na pasku Szybki dostęp

Tym, które przyciski (lub ikony) są wyświetlane na pasku Szybki dostęp, a nawet ich kolejnością, można sterować.

 1. Wybierz pozycję Więcej > opcje nawigacji.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji wykonaj następujące czynności:

   Aby zmienić liczbę przycisków i ikon wyświetlanych na pasku, zwiększ lub zmniejsz wartość domyślną 4 ustawienia Maksymalna liczba widocznych elementów.

   Aby wyświetlać ikony zamiast nazw, zaznacz pole wyboru Kompaktuj nawigację.

   Aby zmienić rozmieszczenie przycisków i ikon, zaznacz element w polu Wyświetl w tej kolejności, a następnie wybierz pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  Wybierz pozycję OK.

  Porada: Jeśli nie odpowiadają Ci wprowadzone zmiany lub chcesz rozpocząć od nowa, wybierz pozycję Resetuj.

Poczta

Poczta e-mail zapewnia Ci łączność z osobami w organizacji i poza nią. Do swoich wiadomości e-mail możesz dodawać podpisy elektroniczne i załączniki.

Tworzenie nowej wiadomości e-mail

W dowolnym folderze poczty (takim jak Skrzynka odbiorcza) wybierz pozycję Nowa wiadomość e-mail.

Skrót klawiaturowy: Aby utworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+M.

Po zakończeniu redagowania wiadomości e-mail wybierz pozycję Wyślij.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie wiadomości e-mail.

Dodawanie podpisu e-mail do wiadomości

Tworzenie spersonalizowanych podpisów wyświetlanych u dołu wiadomości. Podpisy mogą zawierać tekst, obrazy, wizytówka elektroniczna, logo, a nawet obraz podpisu odręcznego.

Tworzenie podpisu

W nowej wiadomości wybierz pozycję Podpis > Podpisy. net/pl-pl/media/9b1ac97b-e112-42ab-83dd-c245b40ce587. png" alt="Podpis" loading="lazy"/>

Na karcie Podpis e-mail wybierz przycisk Nowy.

Wpisz nazwę, a następnie wybierz przycisk OK.

W obszarze Wybierz podpis domyślny wykonaj następujące czynności:

Z listy Konto e-mail wybierz konto e-mail, z które chcesz skojarzyć podpis.

Z listy Nowe wiadomości wybierz podpis, który ma być automatycznie dodawany do wszystkich nowych wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz automatycznie podpisywać wiadomości e-mail, możesz zignorować tę opcję, ponieważ wartość domyślna to (brak).

Z listy Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej wybierz podpis, który ma być dodawany automatycznie (podpisywanie automatyczne) podczas odpowiadania na wiadomości lub przesyłania ich dalej. W przeciwnym razie zaakceptuj opcję domyślną (brak).

W obszarze Edytujpodpis wpisz podpis, a następnie wybierz przycisk OK.

Dodawanie podpisu

W nowej wiadomości wybierz pozycję Podpis, a następnie wybierz odpowiedni podpis. net/pl-pl/media/982fc97a-876f-49e5-b449-34f509cc858b. png" alt="Podpis" loading="lazy"/>

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i dodawanie podpisu do wiadomości e-mail.

Przesyłanie dalej wiadomości e-mail lub odpowiadanie na nią

Na wstążce lub w okienku odczytu wybierz pozycjęOdpowiedz, Odpowiedz wszystkimlub Przekaż. net/pl-pl/media/e9cc8aba-3854-4a13-8a4b-b19959d707f1. png" alt="Odpowiedz" loading="lazy"/>

W polu Do, DW lub UDW wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby dodać adresata, kliknij w odpowiednim polu, a następnie wprowadź nazwę adresata.

Aby usunąć adresata, kliknij w odpowiednim polu, wybierz nazwę adresata, a następnie naciśnij klawisz Delete. com/pl-pl/office/odpowiadanie-na-wiadomo%C5%9B%C4%87-e-mail-lub-przesy%C5%82anie-jej-dalej-a843f8d3-01b0-48da-96f5-a71f70d0d7c8">Odpowiadanie na wiadomość e-mail lub przesyłanie jej dalej.

Dodawanie załącznika do wiadomości e-mail

Aby udostępnić plik, możesz dołączyć go do wiadomości. Możesz także dołączać inne elementy Outlook, takie jak wiadomości, kontakty lub zadania.

Utwórz nową wiadomość albo wybierz istniejącą wiadomość i wybierz przycisk Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

W oknie wiadomości wybierz pozycję Wiadomość > Dołącz plik. net/pl-pl/media/07c33ca8-fb62-4f53-8095-e87ad5e1dade. png" alt="Dołącz plik" loading="lazy"/>

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dołączanie pliku, wiadomości, kontaktu lub zadania do wiadomości e-mail.

Otwieranie lub zapisywanie załącznika wiadomości e-mail

Załącznik można otworzyć w okienku odczytu lub w otwartej wiadomości. Po otwarciu i wyświetleniu załącznika można go zapisać. Jeśli wiadomość ma więcej niż jeden załącznik, można zapisać te załączniki jako grupę lub pojedynczo.

Otwieranie załącznika

W zależności od Outlook załącznika może być dostępnych wiele opcji otwierania załączników.

Kliknij dwukrotnie załącznik. com/pl-pl/office/otwieranie-lub-zapisywanie-za%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w-92f87f3f-1085-425a-87f6-08d43c19b43d">Otwieranie załączników.

Zapisywanie załącznika

Wybierz załącznik w okienku odczytu lub w otwartej wiadomości.

Na karcie Załączniki w grupie Akcje wybierz pozycję Zapisz jako. Możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy załącznik, a następnie wybrać polecenie Zapisz jako. net/pl-pl/media/9368b881-eaa6-490a-8f4a-1935d6856b67. png" alt="Zapisz jako załączniki" loading="lazy"/>

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapisywanie załączników.

Instalowanie aplikacji Outlook dla systemu iOS lub Android

Jeśli używasz aplikacji Outlook dla systemu iOSlub Outlook dla systemu Android, wersje robocze zostaną automatycznie zsynchronizowane z urządzeniem przenośnym. W tym miejscu możesz kończyć wiadomości rozpoczęte przy komputerze, łatwo dodawać załączniki ze zdjęć lub kamery lub używać aplikacji Office Lens do przechwytywania notatek z tablicy podczas spotkania.

Terminy i spotkania są nieodłączną częścią życia i pracy, a kalendarz jest doskonałym narzędziem do zarządzania nimi. W programie Outlook można także ustawić przypomnienia o zaplanowanych zdarzeniach.

Tworzenie terminu kalendarza

W programie Outlook terminy różnią się od spotkań. Terminy to działania planowane w kalendarzu, które nie wymagają zapraszania innych osób ani rezerwowania zasobów, takich jak sale konferencyjne lub wyposażenie. net/pl-pl/media/c11a7507-ff21-47d6-938d-c25bf0df6d9d. png" alt="Kliknij pozycję Kalendarz" loading="lazy"/>

W folderze Kalendarz wybierz pozycję Nowy termin. Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy blok czasowy w siatce kalendarza, a następnie wybrać polecenie Nowy termin. net/pl-pl/media/e13c5240-7ac5-4d3c-abfe-4821505c7b55. png" alt="Kalendarz Nowy termin" loading="lazy"/>Skrót klawiaturowy: Aby utworzyć termin, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+A. com/pl-pl/office/tworzenie-lub-planowanie-terminu-be84396a-0903-4e25-b31c-1c99ce0dacf2">Planowanie terminu.

Planowanie spotkania

W programie Outlook w spotkaniu uczestniczą inne osoby i może ono wymagać zasobów, takich jak sala konferencyjna. Odpowiedzi na zaproszenia na spotkania są wyświetlane w Skrzynce odbiorczej.

W folderze Kalendarz wybierz pozycję Nowe spotkanie. net/pl-pl/media/2fa74476-161b-4db2-b956-67ca01125dd7. png" alt="Kalendarz Nowe spotkanie" loading="lazy"/>Skrót klawiaturowy: Aby utworzyć nowe wezwanie na spotkanie z dowolnego folderu w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Q. com/pl-pl/office/planowanie-spotkania-z-innymi-osobami-5c9877bc-ab91-4a7c-99fb-b0b68d7ea94f">Planowanie spotkania z innymi osobami.

Ustawianie przypomnienia

Przypomnienia powodują wyświetlenie okna alertu i ułatwiają pamiętanie o ważnych terminach. W programie Outlook można ustawiać i usuwać przypomnienia dla niemal wszystkich elementów, w tym wiadomości e-mail, terminów i kontaktów.

Przypomnienia dotyczące terminów lub spotkań

Otwórz Termin lub Spotkanie, a następnie w polu listy Przypomnienie wybierz odpowiedni odstęp czasu między przypomnieniem a terminem lub spotkaniem. Aby wyłączyć przypomnienie, wybierz pozycję Brak.

Przypomnienia dotyczące wiadomości e-mail, kontaktów i zadań

Wybierz pozycję Flaga monitująca > Dodaj przypomnienie.

Porada: Korzystając z przypomnień, można szybko flagować wiadomości e-mail jako elementy do wykonania. Przypomnienia powodują wyświetlanie wiadomości na liście zadań do wykonania i w folderze Zadania, ale nie dodają automatycznie przypomnienia. Kliknij flagę na liście wiadomości prawym przyciskiem myszy, aby dodać przypomnienie. Jeśli natomiast wiadomość jest otwarta, wybierz pozycję Flaga monitująca > Dodaj przypomnienie. net/pl-pl/media/b311b038-5ba1-4520-ac06-cc28903e3bc2. png" alt="Flaga monitująca" loading="lazy"/>

Kontakty

Kontakty to nazwa zasobnika dla tych osób i firm, które tworzą Twoje kontakty służbowe i osobiste. Osoby, które dodajesz jako kontakt, są całkowicie dyskrecjonalne i jedyne ograniczenia, które mogą obowiązywać w zakresie tego, kto może, a kogo nie możesz dodać, to ograniczenia nakładane przez Twoją firmę. Na przykład firma może mieć reguły dotyczące korespondencji z określonymi zewnętrznymi adresami e-mail.

Tworzenie kontaktu

Kontakt może zawierać tylko nazwę (imię i nazwisko) oraz adres e-mail, ale może też obejmować informacje szczegółowe, takie jak adresy, numery telefonów, zdjęcie czy data urodzenia. Kontakty są wyświetlane po wybraniu opcji Kontakty na pasku skrótów w lewym dolnym rogu okna programu Outlook. net/pl-pl/media/7321f004-35a2-4274-a62d-d11d9fe6ba42. png" alt="Kontakty" loading="lazy"/>

W widoku Kontakty wybierz pozycję Nowy kontakt. net/pl-pl/media/b74a8a51-1d63-4761-a50f-75f013d5240d. png" alt="Nowy kontakt" loading="lazy"/>Skrót klawiaturowy: Aby utworzyć kontakt z dowolnego folderu w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+C. com/pl-pl/office/dodawanie-kontaktu-e1dc4548-3bd6-4644-aecd-47b5728f7b0d">Tworzenie lub dodawanie kontaktu.

Uzyskiwanie listy kontaktów w książce adresowej programu Outlook

Zapisywanie kopi kontaktów w książce adresowej to dobre rozwiązanie. Program Outlook 2013 lub Outlook 2016 dla systemu Windows pozwala pobrać na urządzenie plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) z listą kontaktów, który można następnie otworzyć w programie Excel.

Otwórz program Outlook i wybierz pozycję Plik > Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj. net/pl-pl/media/2d887483-b6a9-4244-9094-26627b699722. png" alt="Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie wybierz pozycję Importuj/Eksportuj. " loading="lazy"/>

W Kreatorze importu i eksportu wybierz pozycję Eksportuj do pliku > Dalej.

Wybierz pozycję Wartości oddzielone przecinkami, a następnie na stronie Eksport do pliku wybierz jako folder eksportu dla swojego konta pozycję Kontakty. net/pl-pl/media/dece2b41-08cb-4edc-a140-a8abca01d274. png" alt="Przewiń w górę i wybierz folder kontaktów, który chcesz wyeksportować. " loading="lazy"/>

Ważne: Zanim kontynuujesz, upewnij się, że wybrany folder Kontakty jest dołączony do Twojego konta e-mail. Jest to szczególnie ważne, jeśli wykonujesz te czynności na komputerze innej osoby.

Wybierz pozycję Dalej > Przeglądaj i przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV).

Wpisz nazwę pliku, a następnie wybierz przycisk OK > Dalej. net/pl-pl/media/ec881db8-c4c1-402f-8b00-e5f6f767fecc. png" alt="Zapisz książkę adresową kontaktów jako plik CSV" loading="lazy"/>

Wybierz przycisk Zakończ, aby rozpocząć proces eksportowania.

Uwaga: Program Outlook nie wyświetla komunikatu po zakończeniu procesu eksportowania.

Otwieranie pliku CSV z kontaktami

Plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) z listą wyeksportowanych kontaktów można zwykle otworzyć w programie Excel.

Przejdź do lokalizacji, w której plik CSV został zapisany, i otwórz go.

Upewnij się, że Twoje kontakty są wymienione w pliku. net/pl-pl/media/956be69f-0389-4efd-bb23-06c846d8ec8e. png" alt="Przykładowy plik CSV programu Outlook otwarty w programie Excel" loading="lazy"/>

Uwaga: Mogą istnieć puste komórki. To normalne.

Zamknij plik bez wprowadzania zmian, aby uniknąć potencjalnych problemów podczas importowania pliku na innym urządzeniu z tą samą wersją programu Outlook lub inną usługą poczty e-mail.

Zadania

Tworzenie zadania

Wiele osób przechowuje listy zadań do wykonania na papierze lub w arkuszu kalkulacyjnym albo korzysta z połączenia formy papierowej z metodami elektronicznymi. W programie Outlook można połączyć różnego rodzaju listy w jedną, otrzymywać przypomnienia i śledzić postęp realizacji zadań.

Otwórz program Outlook i na karcie Narzędzia główne w grupie Nowy wybierz pozycję Nowe elementy.

Wybierz pozycję Zadanie, wypełnij odpowiednio formularz zadania, a następnie wybierz przycisk Zapisz i Zamknij.

Skrót klawiaturowy: Aby utworzyć nowe zadanie, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+K. com/pl-pl/office/tworzenie-zada%C5%84-i-element%C3%B3w-do-wykonania-45a94e7b-a4ee-46ea-9823-c3423c0eab8e">Tworzenie zadań i elementów do wykonania.

Przypisywanie zadania

Wybierz na pasku Szybki dostęp lub pozycję Zadania na pasek nawigacyjny.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wybierz na wstążce lub naciśnij klawisze Ctrl+Shift+K, aby utworzyć zadanie.

lub

Otwórz istniejące zadanie.

Wybierz pozycję Przydziel zadanie. net/pl-pl/media/83587afe-e91d-43fb-8b9d-c02fba230556. jpg" alt="Polecenie Przydziel zadanie na wstążce" loading="lazy"/>

W formularzu zadania wykonaj następujące czynności:

W polu Do wpisz nazwę albo adres e-mail.

Wypełnij pole Temat, wybierz wartości Data rozpoczęcia i Data ukończenia, oraz ustaw odpowiednie wartości pól Stan i Priorytet. net/pl-pl/media/7ffbad57-4670-490d-890c-ca7d84d97008. jpg" alt="Właściwości Data rozpoczęcia i Data ukończenia dla przydzielonego zadania" loading="lazy"/>

Zaakceptuj lub wyczyść domyślne zaznaczenie dwóch pól wyboru: Zachowaj zaktualizowaną kopię tego zadania na mojej liście zadań oraz Wyślij do mnie raport po wykonaniu tego zadania.

W razie potrzeby wpisz wiadomość w bloku zawartości poniżej tych pól wyboru.

Jeśli chcesz powtarzać zadanie, wybierz pozycję Cykl na wstążce, wybierz odpowiednie opcje w oknie dialogowym Cykl zadania, a następnie wybierz przycisk OK.

Uwaga: Po przydzieleniu zadania cyklicznego kopia tego zadania pozostanie na liście zadań, ale nie będzie aktualizowana. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Wyślij do mnie raport po wykonaniu tego zadania, będziesz otrzymywać raport o stanie po każdym wykonaniu zadania.

Wybierz pozycję Wyślij.

Porada: W programie Outlook można śledzić postęp zadania przypisanego jednej osobie. Jeśli nad zadaniem ma pracować kilka osób, podziel je na części lub przydziel zadania poszczególnym osobom. Na przykład w celu śledzenia prac nad raportem pisanym przez trzy osoby możesz utworzyć trzy oddzielne zadania, a następnie przydzielić poszczególne zadania odpowiednim autorom.

Akceptowanie lub odrzucanie przydzielonego zadania

Po utworzeniu zadania i przydzieleniu go do Ciebie pojawia się ono w Twojej skrzynce odbiorczej. net/pl-pl/media/ac2ba6cc-e806-48dc-b0e0-2b84b46156d7. jpg" alt="Polecenia Zaakceptuj i Odrzuć dotyczące zlecenia zadania wyświetlane w okienku odczytu" loading="lazy"/>

W okienku odczytu wybierz przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć.

Otwórz zadanie, wybierz pozycję Zaakceptuj lub Odrzuć na wstążce i niezależnie od wybranej opcji wybierz pozycję Edytuj odpowiedź przed wysłaniem lub Wyślij odpowiedź teraz, a następnie wybierz przycisk OK.

Uwaga: Zaakceptowane zadania są wyświetlane na liście zadań programu Outlook.

Po otwarciu zadania możesz wybrać odpowiednio odpowiedz , Odpowiedz wszystkimlub Przekaż dalej do osoby, która przydzieliła Ci zadanie i do innych osób. Możesz również dołączyć komentarz w bloku wiadomości.

Wyświetlanie zadania

Otwórz Outlook, a następnie na pasku Szybki dostęp wybierz pozycję .

Na liście zadań do wykonania lub zadań kliknij dwukrotnie element, aby wyświetlić pełny formularz.

W dowolnej chwili możesz zmienić sposób wyświetlania zadań.

Na karcie Narzędzia główne w grupie Widok bieżący wybierz inny widok. net/pl-pl/media/22089af2-0620-425d-a0d9-661672fea722. png" alt="Opcje widoku bieżącego dla zadań" loading="lazy"/>.

Drukowanie zadania

Możesz wybrać sposób wyświetlania zadań, a następnie, w zależności od tego, co zdecydujesz się wydrukować, w jakim formacie — w stylu tabeli lub w stylu noty — zadanie zostanie wydrukowane. Jeśli na przykład wybierzesz jedno zadanie do wydrukowania, jedynym dostępnym ustawieniem drukowania będzie styl noty. Jeśli jednak wybierzesz listę, na przykład listę zadań do wykonania, będzie też dostępny format wydruku w stylu tabeli.

Wybierz na pasku Szybki dostęp. net/pl-pl/media/5bac3f74-4110-439a-98af-c3bfe41be44d. png" alt="Pasek Szybki dostęp programu Outlook" loading="lazy"/>

Wybierz jedno zadanie z jednego z folderów —listy zadań do wykonania lub listy zadań — albo wybierz folder.

Wybierz pozycję > drukuj i w obszarze ustawień wybierz format (jeśli jest dostępny).

Drukowanie wiadomości e-mail, kontaktu lub elementu kalendarza

W programie Outlook można drukować elementy, takie jak wiadomości e-mail, kontakty lub elementy kalendarza, a także większe widoki, takie jak kalendarze, książki adresowe czy listy zawartości folderów poczty.

W programie Outlook wybierz element lub folder, który chcesz wydrukować.

Wybierz pozycję Plik > Drukuj. net/pl-pl/media/0e06a3b8-de79-4b27-b916-44c98cb3c908. png" alt="Drukowanie" loading="lazy"/>

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie elementów w programie Outlook.

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

 • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

 • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

 • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

 • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

 • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Podstawowa instrukcja obsługi 3nh Nr10qc

Bezpośredni link do pobrania Podstawowa instrukcja obsługi 3nh Nr10qc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawowa instrukcja obsługi 3nh Nr10qc