Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Canon 1740

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Canon 1740 to proces, który pozwala użytkownikom zaktualizować oprogramowanie sprzętowe dla urządzeń Canon 1740. Aby to zrobić, należy najpierw pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony internetowej producenta. Następnie należy zapisać plik na dysku twardym komputera, a następnie użyć programu do aktualizacji oprogramowania, aby wykonać aktualizację. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie może wymagać ponownego uruchomienia, aby włączyć nowe oprogramowanie. Po ponownym uruchomieniu urządzenie powinno działać prawidłowo z nową wersją oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Canon 1740

Ważne

 • Sprawdź, czy drukarka ma połączenie z Internetem, zanim rozpoczniesz aktualizację jej oprogramowania układowego.
 • Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania układowego powoduje usunięcie wszystkich faksów zapisanych w pamięci drukarki.
 • W następujących sytuacjach nie można rozpocząć aktualizacji oprogramowania układowego:

 • gdy drukarka wysyła lub odbiera faks;
 • jeśli w pamięci drukarki znajdują się niewysłane faksy.
 • Aktualizowanie oprogramowania układowego drukarki za pomocą panelu operacyjnego
 • Aktualizowanie oprogramowania układowego drukarki z poziomu usługi Zdalny interfejs użytkownika
 • W tym celu wykonaj poniższą procedurę.

  Aktualizowanie oprogramowania układowego drukarki za pomocą panelu operacyjnego

   Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone.

  1. Sprawdzanie, czy jest włączone zasilanie
  2. Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup).

   Pojawi się ekran Menu ustawień (Setup menu).

   Wybierz opcję Ustaw. urządzenia (Device settings) i naciśnij przycisk OK.

   Wybierz opcję Aktualiz. opr. układ. (Firmware update) i naciśnij przycisk OK.

   Wybierz opcję Instaluj aktualiz. (Install update) i naciśnij przycisk OK.

   Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem, a następnie naciśnij przycisk OK.

   Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem, wybierz opcję Tak (Yes) i naciśnij przycisk OK.

  3. Jeśli faksy są przechowywane w pamięci drukarki, pojawi się komunikat. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i wybierz opcję Tak (Yes), aby kontynuować. Aby anulować aktualizację oprogramowania układowego, wybierz opcję Nie (No).
  4. Rozpocznie się aktualizacja.

   Po zakończeniu aktualizacji następuje wyłączenie i ponowne włączenie drukarki.

  Aktualizowanie oprogramowania układowego drukarki z poziomu usługi Zdalny interfejs użytkownika

  Wyświetl stan drukarki w przeglądarce internetowej. canon/ij/webmanual/Manual/All/TR4600%20series/PL/NTR/ntr_n_02_01. html">Zmiana konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej

  Wybierz opcję Aktualizacja oprog. układowego (Firmware update).

  Wybierz opcję Instaluj aktualizację (Install update).

  Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i wybierz opcję Aktualizacja (Update).

  Rozpocznie się aktualizacja, po której zakończeniu nastąpi powrót do ekranu menu.

  Digital Photo Professional

  Digital Photo Professional (DPP) to zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania, przeglądania i edycji obrazów w formacie RAW przeznaczone do użytku z cyfrowymi aparatami fotograficznymi EOS i modelami PowerShot z obsługą formatu RAW. Program DPP umożliwia podstawowe i zaawansowane edytowanie i drukowanie zdjęć w formacie RAW. Dostępne funkcje edycji obejmują m. in. obracanie obrazu, regulację balansu bieli, zakresu dynamicznego i kolorów oraz precyzyjne dostrajanie krzywej tonalnej.
  Program DPP obsługuje przestrzenie kolorów sRGB, Adobe RGB, Wide Gamut RGB i system zarządzania kolorami (SMF) za pomocą profilu ICC (International Color Consortium).
  Najnowszą wersję programu DPP lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi Digital Photo Professional.
  Program Digital Photo Professional jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu Canon.

  SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  EOS MOVIE Utility

  EOS MOVIE Utility jest oprogramowaniem do odtwarzania filmów nagranych przy użyciu odpowiednich aparatów oraz do zapisywania nagrań utworzonych z pojedynczych klatek filmu. Można też używać funkcji View Assist do odtwarzania filmów nagranych w trybie Canon Log Gamma.
  Ponadto można połączyć kilka plików z filmami o rozmiarze 4 GB w jeden plik i zapisać go.
  Najnowszą wersję programu EOS MOVIE Utility lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi EOS MOVIE Utility. pl/support/consumer_products/software/eos-movie-utility. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  EOS Utility

  Program EOS Utility ułatwia przenoszenie zdjęć z aparatu EOS do komputera. Użytkownik może przesłać wszystkie zdjęcia od razu lub wybrać pojedyncze obrazy do przenoszenia. Ponadto program współpracuje z oprogramowaniem Digital Photo Professional i ImageBrowser EX.
  Program EOS Utility umożliwia również zdalną obsługę aparatu z komputera za pomocą kabla interfejsu (USB) dostarczonego z aparatem, za pośrednictwem sieci Wi-Fi (jeśli aparat jest wyposażony w odpowiedni moduł) lub za pomocą osobnego bezprzewodowego przekaźnika danych.
  Najnowszą wersję programu EOS Utility lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi EOS Utility. Ponadto można pobrać przydatną instrukcję obsługi programu EOS Utility.
  Program EOS Utility jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu EOS. pl/support/consumer_products/software/eos-utility. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  ImageBrowser EX

  Należy pamiętać, że program ImageBrowser EX zastąpił programy ZoomBrowser EX i ImageBrowser.
  ImageBrowser EX jest programem do zarządzania obrazami zarejestrowanymi aparatem Canon. Program udostępnia proste procedury dotyczące wszystkich czynności – od pobierania, porządkowania i edycji obrazów po ich drukowanie i wysyłanie w postaci załączników wiadomości e-mail.
  Użytkownik może używać wielu funkcji znanych z programu Adobe Photoshop, takich jak kadrowanie, konwertowanie obrazów RAW i JPEG czy regulacja kontrastu i nasycenia. Można także tworzyć i drukować osobiste albumy fotograficzne lub panoramy z wielu obrazów za pomocą programu PhotoStitch, który również znajduje się w pakiecie.
  ImageBrowser X zapewnia również dostęp do programu Map Utility, który umożliwia przypisywanie lokalizacji wykonania zdjęcia. Dotyczy to tylko aparatów z modułem GPS.
  Najnowszą wersję programu ImageBrowser EX lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi ImageBrowser EX.
  Program ImageBrowser EX jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu Canon.
  Program ImageBrowser EX automatycznie zainstaluje oprogramowanie Microsoft Silverlight z serwera firmy Microsoft. Aby instalacja się powiodła, konieczne jest sprawne połączenie internetowe. pl/support/consumer_products/software/imagebrowser-ex. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  Picture Style Editor

  Picture Style Editor jest programem, który umożliwia tworzenie spersonalizowanych plików stylów obrazów, nadających zdjęciom żądany wygląd. Style obrazów można następnie stosować na etapie przetwarzania obrazów RAW lub pobrać do aparatu i stosować podczas fotografowania.
  Najnowszą wersję programu Picture Style Editor można pobrać (jeśli jest dostępna) ze specjalnej strony poświęconej programowi Picture Style Editor. Można również pobrać przydatną instrukcję obsługi programu Picture Style Editor.
  Program Picture Style Editor jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu EOS. pl/support/consumer_products/software/picture-style-editor. ws/i/canon/Picture_Style_Editor? w=550&qlt=100&fmt=webp&bg=rgb(255, 255, 255)" media="(min-width: 1920px)"/>

  PhotoStitch

  Program PhotoStitch umożliwia wybranie kilku zdjęć dużego obiektu i łatwe połączenie ich w celu utworzenia jednego zdjęcia panoramicznego. To narzędzie jest szczególnie przydatne do tworzenia zdjęć krajobrazów, które są zbyt duże, aby można je było sfotografować w całości.
  Najnowszą wersję programu PhotoStitch lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi PhotoStitch. Należy pamiętać, że program PhotoStitch jest teraz dostępny także w ramach programu ImageBrowser EX.
  Program PhotoStitch jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu Canon. pl/support/consumer_products/software/photostitch. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  EOS Movie Plugin

  Dodatek EOS Movie Plugin umożliwia „rejestrowanie i przenoszenie” nagrań z wybranych zaawansowanych aparatów fotograficznych Canon EOS do programu do edycji Final Cut Pro firmy Apple.
  Dodatek konwertuje filmy z aparatu EOS za pomocą kodeka ProRes 4:2:2 firmy Apple (wysoka jakość) w przybliżeniu dwukrotnie szybciej niż w przypadku standardowej konwersji firmy Apple. Ponadto użytkownicy będą mogli dodawać kod czasowy, nazwy i metadane podczas edycji nagrań.
  Najnowszą wersję dodatku EOS Movie Plugin można pobrać (jeśli jest dostępna) ze specjalnej strony poświęconej dodatkowi EOS Movie Plugin. pl/support/consumer_products/software/eos-movie-plugin. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku

  Kodek Canon RAW

  Kodek Canon RAW to dodatek dla systemu Windows, który umożliwia importowanie i wyświetlanie plików obrazów Canon RAW za pomocą takich programów, jak Podgląd obrazów i faksów systemu Windows.
  Kodek Canon RAW jest dostępny tylko dla wybranych modeli. Jego najnowszą wersję można pobrać ze specjalnej strony poświęconej kodekowi Canon RAW. pl/support/consumer_products/software/canon-raw-codec. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

  Powrót do początku  Oprogramowanie archiwalne

  Opisy starszego oprogramowania, które firma Canon zastąpiła innym oprogramowaniem.

  ZoomBrowser EX i ImageBrowser

  Należy pamiętać, że program ZoomBrowser EX, który dotychczas był dostępny dla systemu Windows, oraz program ImageBrowser, który dotychczas był dostępny dla systemu Mac, zostały połączone w jedno oprogramowanie o nazwie ImageBrowser EX.
  ZoomBrowser EX i ImageBrowser to programy, które umożliwiają łatwe zarządzanie obrazami i ich edycję. Użytkownik może przetwarzać obrazy RAW, tworzyć obrazy panoramiczne i zdalnie obsługiwać aparat z komputera.
  Wszystkie funkcje programów ZoomBrowser EX i ImageBrowser są teraz dostępne w programie ImageBrowser EX, który można pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii aparatów EOS, PowerShot lub IXUS.

  Powrót do początku

  Pobieranie sterowników, oprogramowania sprzętowego i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

  Wybierz posiadany obiektyw poniżej, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym oprogramowania, podręczników, sterowników i oprogramowania sprzętowego. Możesz również przejrzeć często zadawane pytania i ważne informacje dotyczące posiadanego obiektywu.

  Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

  Inne przydatne pozycje...

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

  Canon iD

  Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

  Naprawa

  Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

  lub

  Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Canon 1740

  Bezpośredni link do pobrania Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Canon 1740

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Canon 1740