Szkolenie w zakresie urządzeń Bosch Kir Series

Szkolenie w zakresie urządzeń Bosch Kir Series to nowoczesne i skuteczne szkolenie, które pomaga uczestnikom uzyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego użytkowania urządzeń Bosch Kir Series. Szkolenie obejmuje wszystkie aspekty użytkowania urządzeń, w tym instalację, konfigurację, obsługę i konserwację. Uczestnicy poznają również zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń, co pozwala im uniknąć wypadków i zapobiega uszkodzeniom sprzętu. Szkolenie jest skierowane do pracowników, którzy pracują z urządzeniami Bosch Kir Series, i pozwala im wykorzystywać wszystkie możliwości i korzyści płynące z ich użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Szkolenie w zakresie urządzeń Bosch Kir Series

SZKOLENIA ENERGETYCZNE (SEP)

Uprawnienia energetyczne – szkolenie w zakresie grupy 1, grupy 2 oraz grupy 3 (tzw. SEP)

CELE SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji:

  • urządzeń elektroenergetycznych – G1;
  • urządzeń energetycznych (cieplnych) – G2;
  • gazowych – G3.

ADRESACI SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Uczestnik szkolenia, ma możliwość uzyskać świadectwo kwalifikacyjne po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu do obsługi, konserwacji, remontu, montażu i prac kontrolno-pomiarowych, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku Eksploatacji lub Dozoru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828; Dz. Nr 192 poz. 1184).

REALIZACJA SZKOLEŃ

Szkolenia są realizowane na terytorium całego kraju.
Prowadzimy szkolenia energetyczne zamknięte i otwarte dostosowując je do potrzeb klienta, ustalając z nim miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

UWAGA – Na czas stanu zagrożenia epidemicznego realizujemy szkolenia w formie samokształcenia, do którego potrzebne będzie łącze internetowe.

Jeżeli preferujecie Państwo szkolenie, które nie wymaga stałego dostępu do Internetu, możemy przesłać materiały w formie pdf lub papierowej do samodzielnego zapoznania się przez osobę zainteresowaną.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie lub zadzwoń 601-710-765.

KOSZT SZKOLENIA

Cena szkolenia w wysokości 60, 00 zł brutto nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej, która stanowi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników obowiązującego w dniu złożenia wniosku (zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji).

W 2020r. wysokość opłaty za każdy egzamin wynosi: 260, 00 zł.

Szkolenia są przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych:

Uprawnienia elektryczne – Grupa 1

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych tj. instalatorzy, elektromonterzy, konserwatorzy.

W tym uprawnienia pomiarowe – obejmujące szkolenie dla osób wykonujących pomiary odbiorcze i okresowe urządzeń i instalacji elektrycznych.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – G1 – skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego.
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV.
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kV.
5. Urządzenia elektrotermiczne.
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.
10. Aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowanie i zabezpieczenie urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

W ramach szkolenia osoby ubiegające się o uprawnienia pomiarowe otrzymują materiały w formie pdf do samodzielnego zapoznania się obejmujące zakres:

1. Obowiązująca zasada w ochronie przeciwporażeniowej. Wymagania dotyczące sprawdzań instalacji. Zakres wykonywania odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji. Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych.
6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowo-prądowymi.
8. Pomiary rezystancji uziomów. Pomiary natężenia oświetlenia. Pomiar prądów upływu.
11. Kontrola elektronarzędzi.
12. Badania spawarek i zgrzewarek.
13. Badania sprzętu ochronnego.

Wymagania stawiane kandydatom – ukończony 18 rok życia.

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to max. 4 godziny.

Bezpośrednio po szkoleniu umożliwiamy przeprowadzenie egzaminu przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia wydania.
Dotyczy to również uprawnień pomiarowych, które zgodnie z Prawem Budowlanym uprawniają do przeprowadzania okresowej kontroli instalacji elektrycznych.

Uprawnienia energetyczne (cieplne) – Grupa 2

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych tj. palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy, hydraulicy, konserwatorzy, spawacze.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych (cieplnych) – G2 – skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji, uprawniające do wykonywania prac eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia wydania. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-300x200. jpg" alt="Uprawnienia G3" srcset="https://betprim-safety. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-768x512. pl/wp-content/uploads/2020/04/uprawnienia-g3-1024x683. jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" itemprop="image"/>

Uprawnienia gazowe – Grupa 3

Szkolenie dla osób zajmujących się Dozorem lub Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych tj. serwisanci, instalatorzy, monterzy, konserwatorzy, spawacze.

Szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń gazowych – G3– skierowane są dla osób zajmujących się eksploatacją (E) i dozorem (D) następujących urządzeń:

3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0, 5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe). Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0, 5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu). Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.

Poszerzanie kwalifikacji jest niezbędne dla rozwoju zawodowego, ale i wymagane przez zmieniający się rynek pracy i przepisy w zakresie norm obowiązujących w danym przemyśle. Dlatego warto korzystać ze szkoleń branżowych dotyczących obsługi maszyn i urządzeń, niezbędnych do pracy na określonym stanowisku, które dostępne są w naszym serwisie. Polecamy szeroki wybór szkoleń dla pracowników przemysłu wytwórczego, budowlanego i transportowego.

Obsługa maszyn i urządzeń – kursy otwarte

Wiele przedsiębiorstw w zakresie obsługi maszyn i urządzeń organizuje szkolenia wewnętrzne. Jednak w przypadku zakupu nowego sprzętu konieczne może być zorganizowanie szkoleń zamkniętych prowadzonych przez specjalistów, którzy dostosowują program szkolenia do zapotrzebowania firmy. Zwykle w takim szkoleniu biorą udział przedstawiciele, kierownicy działów produkcyjnych, czy brygadziści, którzy potem szkolą szeregowych pracowników.

Otwarte szkolenia wdrożeniowe ISO

Szczególnie specjaliści zajmujący się kontrolą jakości w produkcji, a także gotowego wyrobu zobowiązani są do przejścia szkolenia z normy ISO obowiązującej w danym przedsiębiorstwie. Dzięki temu poznają narzędzia niezbędne podczas zarządzania opartego o normy ISO, a także zintegrowane systemy zarządzania jakością. Dotyczy to także kontroli technicznej maszyn i urządzeń. Wszystko to ma za zadanie poprawić efektywność i jednocześnie wpłynąć na lepsze rezultaty, które przekładają się na zwiększenie zysków, a także uzyskanie stabilnej pozycji na rynku. Szkolenia z zakresu obsługi maszyn i urządzeń zwiększają kompetencje pracowników każdego szczebla.

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnychpotrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolowaćza pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarkiinternetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.

– otwarte dla wszystkich. Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie funkcjonuje od 15 lat. W ciągu ostatnich 2 lat szkolenia z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów ukończyło 2000 osób. W szkoleniach mogą uczestniczyć pracownicy warsztatów wszystkich sieci, przedstawiciele szkół technicznych oraz wielbiciele motoryzacji.

Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie rozpoczęło swoją działalność w roku 1996. We wrześniu 2009 roku wraz z otwarciem nowej siedziby spółki Robert Bosch zostało przeniesione do budynku przy ulicy Jutrzenki 105. Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej firmy Robert Bosch w Warszawie prowadzi szkolenia w trzech zakresach: silniki benzynowe, silniki Diesla oraz komfort i bezpieczeństwo jazdy. W trakcie opracowywania są nowe tematy szkoleniowe: diagnostyka automatycznych skrzyń biegów i diagnostyka geometrii pojazdów. Pomieszczenia centrum szkoleniowego zajmują dwie sale wykładowe do zajęć teoretycznych oraz dwie bardzo dobrze wyposażone hale do ćwiczeń praktycznych, zaprojektowane zgodnie z wytycznymi firmy Bosch. Korzystając z nabytej w części teoretycznej wiedzy, a także z dostępnych urządzeń diagnostycznych, w części praktycznej kursanci mają za zadanie zlokalizować usterkę, zadaną wcześniej przez szkoleniowca w silniku lub samochodzie szkoleniowym.

Warsztat szkoleniowy, w którym odbywa się część praktyczna, wyposażony jest w całą gamę urządzeń diagnostycznych firmy Bosch, w tym testery KTS, diagnoskopy FSA, urządzenia do obsługi klimatyzacji ACS, testery wtryskiwaczy EPS i urządzenia do ustawiania geometrii FWA. Podczas zajęć szkoleniowych wykorzystywane są zarówno samochody, jak i sześć silników szkoleniowych: dwa benzynowe i cztery Diesla. Jeden z silników benzynowych wyposażony jest w układ pośredniego, a drugi w układ bezpośredniego wtrysku benzyny. Cztery silniki Diesla demonstrują cztery różne systemy: układ z pompą rozdzielaczową VE EDC, układ z pompą VP44, pompowtryskiwacze oraz układ common rail.

Główną grupą docelową szkoleń w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch są pracownicy warsztatów niezrzeszonych, jak i warsztatów zrzeszonych w sieci Bosch Service i Auto Crew. Coraz częściej w szkoleniach uczestniczą przedstawiciele technicznych szkół średnich i wyższych, czy też pasjonaci techniki motoryzacyjnej.

W latach 2009-2011 przy wsparciu ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego centrum realizowało projekt pod nazwą „Sieć warsztatów samochodowych Bosch Service - program rozwoju pracowników”. W ciągu dwóch lat przeszkolonych zostało niemal 200 serwisów samochodowych, co daje łączną liczbę 2000 przeszkolonych osób.

Więcej na temat szkoleń organizowanych w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie: www. pl.

ZOBACZ RÓWNIEŻ INNE ARTYKUŁY

Szkolenie w zakresie urządzeń Bosch Kir Series

Bezpośredni link do pobrania Szkolenie w zakresie urządzeń Bosch Kir Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szkolenie w zakresie urządzeń Bosch Kir Series