Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Asus 8260ng

Przy instalacji i konfiguracji routera ASUS 8260ng należy zachować szczególną ostrożność, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne połączenie. Przede wszystkim należy upewnić się, że wszystkie kable są poprawnie podłączone i zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta. Po drugie, należy skonfigurować ustawienia routera, w tym sieć bezprzewodową i ustawienia protokołu TCP/IP, aby umożliwić połączenie z Internetem. Ponadto należy zapewnić bezpieczne hasło dostępu do routera, aby zapobiec nieautoryzowanej ingerencji. Na koniec należy zawsze zaktualizować oprogramowanie routera, aby zapewnić jego najnowszą wersję i zapobiec możliwym zagrożeniom bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Asus 8260ng

1. Ustawienia 5 złączy jack wej/wyj audio 

1-1: Konfiguracja 2-kanałowa

1-2: Konfiguracja 4-kanałowa

1-3: Konfiguracja 5. 1-kanałowa

1-4: Konfiguracja 7. 1-kanałowa

2. Ustawienia 3 złączy jack wej/wyj audio 

1-1: Konfiguracja 2-kanałowa

1-2: Konfiguracja 4-kanałowa

1-3: Konfiguracja 5. 1-kanałowa

1-4: Konfiguracja 7. 1-kanałowa

3. Konfiguracja dźwięku 2-, 4-, 5. 1- lub 7. 1-kanałowego w systemie Windows 10 OS

1. Ustawienia 5 złączy jack wej/wyj audio

Port 5 złączy jack wej/wyj audio na płycie głównej:

1-1: Ustawienia konfiguracji 2-kanałowej

Podłącz słuchawki lub 2-kanałowe głośniki do portu koloru limonkowego 

Podłączenie do słuchawek

Podłączenie do głośników 2-kanałowych

1-2: Podłączenie do głośników 4-kanałowych:

Podłącz głośnik przedni do portu koloru limonkowego; podłącz głośnik tylny do portu koloru czarnego, jak poniżej:

1-3: Podłączenie do głośników 5. 1-kanałowych:

Podłącz głośnik przedni do portu koloru limonkowego; podłącz głośnik tylny do portu koloru czarnego; podłącz głośnik centralny/subwoofer do portu koloru pomarańczowego, jak poniżej:

1-4: Podłączenie do głośników 7. 1-kanałowych

Podłącz głośnik przedni do portu koloru limonkowego; podłącz głośnik tylny do portu koloru czarnego;

podłącz głośnik centralny/subwoofer do portu koloru pomarańczowego; podłącz głośnik boczny do poru koloru jasnoniebieskiego, jak poniżej:

2. Ustawienia 3 złączy jack wej/wyj audio 

Port 3 złączy jack wej/wyj audio na płycie głównej:

2-1: Ustawienia konfiguracji 2-kanałowej:

2-2: Podłączenie do głośników 4-kanałowych:

Podłącz głośnik przedni do portu koloru limonkowego; podłącz głośnik tylny do portu koloru jasnoniebieskiego, jak poniżej:

2-3: Podłączenie do głośników 5. 1-kanałowych:

Podłącz głośnik przedni do portu koloru limonkowego; podłącz głośnik tylny do portu koloru jasnoniebieskiego; podłącz głośnik centralny/subwoofer do portu koloru różowego, jak poniżej:

2-4: Podłączenie do głośników 7. 1-kanałowych

Podłącz głośnik przedni do portu koloru limonkowego; podłącz głośnik tylny do portu koloru jasnoniebieskiego;

podłącz głośnik centralny/subwoofer do portu koloru różowego; podłącz głośnik boczny do przedniego portu słuchawek audio panelu obudowy komputera, jak poniżej:

3. Konfiguracja dźwięku 2-, 4-, 5. 1-kanałowego w systemie Windows 10 OS

3-1: Kliknij menu start systemu Windows; kliknij element [Realtek Audio Console] (konsola konfiguracji dźwięku)

3-2: Kliknij głośniki w aplikacji Realtek Audio Control

3-3: Wybierz kanał w podmenu głośników

3-4: Wybierz głośniki 7. 1-kanałowe, jak poniżej

Pytania i odpowiedzi

Pyt. 1: Dlaczego dźwięk nie jest odtwarzany z portu wej/wyj audio płyty głównej?

Odp. 1: Sprawdź, czy wybrano właściwe urządzenie wyjściowe

a. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę audio  w prawej części systemu i wybierz opcję [Open Sound settings] (otwórz ustawienia dźwięku), jak poniżej

b. Wybierz urządzenie wyjściowe w podmenu dźwięku wyjściowego

c. Wybierz opcję [Speakers(Realtek(R) Audio)] (dźwięk z głośników), jeśli urządzeniem wyjściowym są głośniki

Pyt. 2: Jak podłączyć kabel audio panelu przedniego do AAFP? (10-1 pin AAFP)

Odp. 2: Podłącz kabel audio panelu przedniego do złącza AAFP płyty głównej

FAQ

Jeśli podczas instalacji systemu Windows 11/10 system Windows nie może znaleźć dysków, spróbuj załadować odpowiednie sterowniki podczas procesu instalacji systemu Windows.

W przypadku platformy z procesorem Intel należy ręcznie zainstalować sterownik Intel Rapid Storage Technology (IRST) podczas procesu instalacji systemu Windows.  Możesz także odnieść się do dokumentacji Intel poświęconej sposobowi konfiguracji RAID lub pamięci Intel Optane z Intel RST na platformie obsługującej Intel VMD.

Uwaga: Poniższe ilustracje mają charakter poglądowy i mogą różnić się w zależności od wersji.

Ręczne instalowanie sterownika Intel Rapid Storage Technology (IRST)

Pobierz sterownik Intel Rapid Storage Technology (IRST)

 1. Pobierz sterownik Intel Rapid Storage Technology (IRST); odnośnik do pobierania.
 2. Po pobraniu sterownika kliknij prawym przyciskiem myszy plik skompresowany [RST_V19. 1001_PV]  i wybierz [Extract All] (Wyodrębnij wszystko) .
  Uwaga: Numer wersji i poniższy obrazek mają charakter poglądowy. Po kliknięciu powyższego łącza do pobierania urządzenie wykryje i automatycznie pobierze najnowszą wersję.
 3. Wybierz miejsce zapisu  i kliknij [Extract] (wyodrębnij) .
 4. Po zakończeniu wyodrębniania skopiuj cały folder (RST_V19. 1001_PV) na urządzenie pamięci masowej USB.
  Jeśli do utworzenia nośnika instalacyjnego systemu Windows 11/10 użyto także urządzenia pamięci masowej USB, cały folder musi zostać skopiowany na to samo urządzenie pamięci masowej USB, na którym został utworzony nośnik instalacyjny systemu Windows 11/10.

Zainstaluj sterownik Intel Rapid Storage Technology (IRST)

 • Podłącz do komputera docelowego urządzenie pamięci masowej USB, na którym znajduje się nośnik instalacyjny systemu Windows 11/10 i sterownik Intel Rapid Storage Technology (IRST) (folder RST_V19. 1001_PV). (Jeśli do instalacji systemu Windows 11/10 użyta została płyta DVD, do napędu optycznego komputera docelowego włóż płytę DVD oraz podłącz urządzenie pamięci masowej USB, na którym zapisane są powyższe pliki).
  Uwaga: Numer wersji i poniższy obrazek mają charakter poglądowy.
 • Uruchom ponownie proces instalacji systemu Windows 11/10; zob. tutaj, aby uzyskać więcej informacji o sposobie używania nośnika instalacyjnego do instalacji systemu Windows 11/10.
 • Jeżeli system Windows nie może odnaleźć dysków, na ekranie Where do you want to install Windows (miejsce docelowe instalacji systemu Windows) wybierz [Load driver] (załaduj sterownik) . com/images/2020/10/16/000e8e64-f6d4-4aca-afe8-22e4fb54d8d5. png"/>
 • Wybierz [OK] . com/images/2020/10/16/6237ff97-c3b3-46f3-a701-41c5e489a981. png"/>
 • Kliknij [OK] . com/images/2020/10/16/4f223614-1000-417b-bcaa-b84c856f45ab. png"/>
 • Wybierz [Browse] (przeglądaj) , a następnie odnajdź folder [RST_V19. 1001_PV]  i wybierz [OK] . com/images/2022/05/26/2d748282-0f26-4639-9631-621a8a435f3f. png"/>
 • Wybierz [Intel RST VMD Controller 9A08 (TGL)] , a następnie [Next] (dalej) , aby zainstalować sterownik
 • Po zakończeniu instalacji sterownika, napędy będą wyświetlane normalnie. com/images/2020/10/16/6ab3ca37-94c4-4ff3-811e-1a4b7bcb0e2c. png"/>
 • Jeśli powyższa metoda nie rozwiąże problemu, możesz skorzystać z Wyłącz technologię Intel Volume Management Device (VMD), aby zakończyć proces instalacji systemu Windows.

  Wyłączanie technologii Volume Management Device (VMD) firmy Intel

 • Po pierwsze, komputer musi przejść w konfigurację oprogramowania BIOS. Gdy komputer nie jest jeszcze włączony, wciśnij i przytrzymaj klawisz F2  na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk zasilania  aby wejść do konfiguracji oprogramowania BIOS. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak uzyskać dostęp do konfiguracji BIOS? .
 • Po przejściu do konfiguracji oprogramowania BIOS naciśnij klawisz funkcyjny [F7] lub użyj kursora, aby kliknąć [Advanced Menu] (menu zaawansowane) , które zostanie wyświetlone na ekranie. com/images/2021/07/01/dfcafbaf-e319-4097-a49f-fbdebd2275fe. png"/>
 • Przejdź do ekranu [Advanced] (zaawansowane) ②, a następnie wybierz [VMD setup menu] (menu konfiguracji VMD) . com/images/2021/07/01/3f5acf27-c155-4f2a-8b13-e6424da2f808. png"/>
 • Wybierz [Enable VMD controller] (włącz kontroler VMD) , a następnie wybierz [Disabled] (wyłączone) . com/images/2021/07/01/2f789027-bb1b-41e9-8cef-9fa78e3b1bb0. png"/>
 • Kliknij [OK] , aby wyłączyć technologię Volume Management Device (VMD) firmy Intel. com/images/2021/07/01/594b8d93-7598-4c32-9d76-46f66b47f1e3. png"/>
 • Zapisz i opuść konfigurację. Naciśnij klawisz funkcyjny [F10] i wybierz [OK] — komputer uruchomi się ponownie. Po tych działaniach będziesz w stanie odnaleźć napędy na komputerze podczas instalacji Windows 11/10. Zob. tutaj, aby uzyskać więcej informacji o
 • Jeśli powyższe rozwiązania i informacje nie rozwiązały problemu, skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy ASUS, aby uzyskać dalsze informacje.

  • KategoriaDysk HDD/ SDD/ Magazyn danych, Ustawienie/ Użytkowanie Windows
  • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.
  Zebra Customer Community

  Loading

  ×Sorry to interrupt

  CSS Error

  Refresh

  Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Asus 8260ng

  Bezpośredni link do pobrania Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Asus 8260ng

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwaga dotycząca instalacji i konfiguracji Asus 8260ng