Zastosowanie i pielęgnacja Black And Decker Scale

Black And Decker Scale to profesjonalna waga kuchenna, która może pomóc Ci w łatwym i dokładnym odmierzaniu składników. Wyposażona jest w wyświetlacz LED, intuicyjny panel sterowania i wysoce precyzyjny czujnik. Przeznaczona jest do pomiarów do 0,1 g, co czyni ją idealną do ważenia produktów spożywczych i innych produktów. Możesz przechowywać do 8 wpisanych wcześniej wag w pamięci urządzenia. Urządzenie jest łatwe w pielęgnacji i można je łatwo czyścić. Ponadto jest wyposażone w automatyczny timer, który może być używany do odmierzania czasu wymaganego do wykonania zadań w kuchni.

Ostatnia aktualizacja: Zastosowanie i pielęgnacja Black And Decker Scale

POLSKI Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Mop parowy Вlack & <strong>Decker</strong> jest przeznaczony do higienicznego czyszczenia podłóg z lakierowanego drewna twardego, laminatu, linoleum, PCV, płytek ceramicznych, kamienia i marmuru, a także do odświeżania dywanów i wykładzin dywanowych. Urządzenie to może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomieszczeń i nie nadaje się do celów profesjonalnych. Przepisy bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała. Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń sieciowych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru, czy też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych. ♦ Przed pierwszym użyciem mopa dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. ♦ W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie mopa. Używanie akcesoriów lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji, lub obsługiwanie mopa w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem urazu. ♦ Przechowuj niniejszą instrukcję. Posługiwanie się mopem parowym ♦ Nie kieruj strumienia pary na ludzi, zwierzęta, urządzenia elektryczne ani gniazda sieciowe. ♦ Chroń mopa przed deszczem. ♦ Nie zanurzaj mopa w wodzie. ♦ Nigdy nie pozostawiaj mopa bez nadzoru. ♦ Gdy mop nie jest używany, odłącz go od sieci. ♦ Nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami. ♦ Nie obsługuj mopa mokrymi rękoma. ♦ Nie ciągnij ani nie przenoś mopa za kabel. Uważaj, by nie przyciąć kabla drzwiami, chroń go przed ostrymi krawędziami i wysoką temperaturą. ♦ Nie używaj mopa w zamkniętych pomieszczeniach, w których wydzielają się pary rozpuszczalników do farb olejnych i niektórych środków przeciwmolowych, ani takich, w których występują palne pyły lub inne wybuchowe bądź trujące pary. ♦ W razie wątpliwości zasięgnij u producenta informacji o rodzaju wykładziny podłogowej. ♦ Nie używaj mopa na skórze, woskowanych meblach lub podłogach, na tkaninach syntetycznych, jedwabiu i innych wrażliwych materiałach, które mogą ulec uszkodzeniu na skutek oddziaływania pary. 4 Ostrzeżenie! Nie używaj mopa na niemalowanych drewnianych i laminowanych podłogach. Gorąca para może spowodować utratę połysku woskowanych i niektórych niewoskowanych powierzchni. Zaleca się najpierw przeprowadzić próbę czyszczenia w niewidocznym miejscu. Przestrzegaj także wskazówek producenta odnośnie do użytkowania i pielęgnacji wykładziny podłogowej. ♦ Mopa parowego nie napełniaj odkamieniaczem, środkami alkoholowymi ani detergentami, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie i zagrażają zdrowiu użytkownika. ♦ Gdyby w trakcie czyszczenia parą zadziałał wyłącznik ochrony, natychmiast przerwij pracę i zgłoś się do serwisu (ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym). ♦ Mop do higienicznego czyszczenia powierzchni wytwarza parę o bardzo wysokiej temperaturze. Dlatego podczas pracy głowica parowa, nakładka czyszcząca i końcówka do dywanów mogą się silnie rozgrzać. ♦ Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z mopa parowego i wymianie akcesoriów zakładaj odpowiednie obuwie. Do tego celu nie nadają się kapcie ani sandały. ♦ Podczas pracy pokrywa mopa się nagrzewa. ♦ Podczas pracy z mopa może się wydzielać gorąca para. ♦ Ostrożnie obchodź się z mopem. NIE DOTYKAJ elementów, które podczas pracy się rozgrzewają. ♦ Przed otwarciem zbiornika wody wyłącz mopa i ustaw go w pionie. ♦ Używaj mopa tylko do podłogi. Nie używaj w pozycji odwróconej. To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczenia oraz do zastosowań domowych, nie przemysłowych. Po użyciu ♦ Przed czyszczeniem mopa odczekaj, aż się ochłodzi, i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. ♦ Nieużywanego mopa przechowuj w suchym miejscu. ♦ Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych urządzeń. Kontrola i naprawy ♦ Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub napraw odczekaj, aż mop się ochłodzi, i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego. ♦ Przed użyciem mopa sprawdź, czy nie zawiera uszkodzonych elementów. Skontroluj, czy jakieś części nie są pęknięte, czy wyłącznik jest sprawny i czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia. ♦ W regularnych odstępach sprawdzaj kabel sieciowy, czy nie uległ uszkodzeniu. ♦ Nie używaj mopa, gdy jakaś jego część jest niesprawna. ♦ W razie uszkodzenia jakiejś części zleć naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych.

♦ Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkolwiek części nieopisanych w tej instrukcji. Bezpieczeństwo innych osób ♦ To urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fi zycznej, czuciowej lub umysłowej oraz osoby niedoświadczone przy użytkowaniu mopa, chyba że znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca i rozumieją istniejące niebezpieczeństwo. Czyszczenie i prace z wodą mogą być przeprowadzane przez dzieci tylko pod nadzorem. ♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem. Pozostałe zagrożenia Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia. Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich: ♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów. ♦ Oparzenia wskutek dotknięcia gorących elementów. ♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie elementów lub akcesoriów. ♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy w pracy. Bezpieczeństwo elektryczne Ostrzeżenie! Mop musi być uziemiony. Zawsze sprawdzaj, czy wartość napięcia podana na tabliczce znamionowej mopa odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu. Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym. ♦ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Вlack & <strong>Decker</strong>, by nie narażać się na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Przedłużacz i wyrób klasy 1 ♦ Gdy urządzenie jest uziemione i jest to wyrób klasy 1, niezbędny jest trójżyłowy kabel zasilający. ♦ Przy długości kabla do 30 m nie występują zauważalne straty mocy. Tabliczki ostrzegawcze na mopie Na mopie umieszczono następujące tabliczki ostrzegawcze: Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi. 5 Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo oparzenia. Elementy mopa Mop ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów: 1. Wyłącznik 2. Programator Autoselect TM 3. Zdejmowany zbiornik wody 4. Trzonek 5. Głowica parowa 6. Nakładka czyszcząca na głowicę 7. Podkładka 8. Dolny uchwyt na kabel 9. Górny uchwyt na kabel 10. Zacisk na kabel 11. Końcówka poślizgowa do dywanów (tylko <strong>FSM1620</strong>) Montaż Ostrzeżenie! Przed wykonaniem opisanych niżej operacji sprawdź, czy mop jest wyłączony i schłodzony, czy nie zawiera wody i czy wtyczka kabla została wyjęta z gniazda sieciowego. Montaż trzonka (rys. A) ♦ Wsuń dolny koniec trzonka (4) w górny otwór w obudowie mopa (12) aż do zatrzaśnięcia. Zakładanie głowicy parowej (rys. B) ♦ Nasuń dolną część obudowy mopa (12) na wlot głowicy parowej (5) aż do zatrzaśnięcia. ♦ Dla ułatwienia przechowywania obudowę mopa (12) można ściągnąć z głowicy parowej (5) po uprzednim naciśnięciu jej przycisku zwalniającego (13). Zakładanie pojemnika na wodę (rys. C) ♦ Umocuj pojemnik na wodę (3) na trzonku (4). ♦ Przesuń pojemnik na wodę (3) do dołu w obudowę (12) i upewnij się, że jest przymocowany. Zakładanie nakładki czyszczącej (rys. D) Zamienne nakładki czyszczące można nabyć w sklepach ze sprzętem Вlack & <strong>Decker</strong> (nr katalogowy FSMP20-XJ). ♦ Ułóż nakładkę czyszczącą (6) na podłodze rzepami do góry. ♦ Ostrożnie dociśnij mopa parowego do nakładki czyszczącej (6). Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj na podkładce (7) z trzonkiem (4) w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest używany, sprawdź, czy został wyłączony. Zdejmowanie nakładki czyszczącej (rys. E) Ostrzeżenie! W celu zmiany nakładki czyszczącej załóż odpowiednie obuwie. ♦ Ustaw trzonek (4) w pionie i wyłącz mopa. ♦ Umieść mopa na podkładce i odczekaj, aż się ochłodzi (ok. 5 minut). ♦ Czubkiem buta nadepnij język (14) nakładki czyszczącej i dociśnij go do podłogi.

Wszystkie pola są wymagane, chyba że zaznaczono inaczej.

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje na temat nowych produktów BLACK+DECKER®, ofert specjalnych i wiele więcej.

User Details

Zapisując się, Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BLACK+DECKER. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji.

Śniedek wątpliwy (Ornithogalum dubium) to bylina cebulowa należąca do rodziny szparagowatych (Asparagaceae). Naturalnie występuje w Afryce i Azji.

Śniedek ten posiada wiele odmian ozdobnych, które mogą dorastać do 15, 30, 70, a nawet 120 cm wysokości. Liście są długie, lancetowate, błyszczące i soczyście zielone. Roślina ta wytwarza grube łodygi i duże, groniaste kwiatostany złożone z luźno osadzonych kwiatów. Mają one gwiazdkowaty kształt, są miseczkowate, mają po sześć płatków i mogą być pomarańczowe, czerwone i żółte.

Zależnie od tego, kiedy i jak posadzimy rośliny, mogą zakwitać w różnych terminach. Sadzone do donic mogą kwitnąć zimą, wiosną, a sadzone do gruntu pokażą swoje kwiaty od lipca do września.

Rośliny te zawierają substancje toksyczne (ale niebezpieczne tylko przy spożyciu).

Wymagania i uprawa

Śniedki wątpliwe wymagają stanowiska z dużą ilością światła – w pełnym słońcu lub półcieniu. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna, najlepiej lekko torfowa, o odczynie zbliżonym do obojętnego. Wymagają umiarkowanego podlewania.

Śniedek nie jest odporny na mrozy – cebulki należy wykopywać w październiku i przetrzymywać w suchym substracie przez okres zimowy (podobnie do mieczyków). 

Zastosowanie

Śniedka można uprawiać na letnich rabatach oraz w donicach na tarasie i balkonie. Dodatkowo śniedka wątpliwego często sadzi się jesienią do doniczek w domu, aby zakwitł i zdobił mieszkanie w zimie.

Ciekawostki

Nazwa gatunkowa – dubium, pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego "wątpić", ponieważ kwiat ten tak bardzo różni się od pozostałych gatunków z rodzaju śniedek, iż można powątpiewać, czy do niego przynależy.

Tekst: Katarzyna Jeziorska, zdjęcia: iBulb

Zastosowanie i pielęgnacja Black And Decker Scale

Bezpośredni link do pobrania Zastosowanie i pielęgnacja Black And Decker Scale

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zastosowanie i pielęgnacja Black And Decker Scale